Biblioteka

Zasoby

 Obejmują ok. 3000 woluminów, niewielką ilość czasopism i środków audiowizualnych. Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym.

 Biblioteka jest dobrze zaopatrzona w lektury dla klasy I – VI oraz wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki). Niewystarczający jest księgozbiór dla nauczycieli oraz zaopatrzenie w czasopisma i środki audiowizualne.

Udostępnianie księgozbioru Odbywa się w godzinach pracy biblioteki. Najczęściej uczniowie przychodzą tuż przed lekcjami, po nich i podczas przerw. Podstawową formą udostępniania jest wolny dostęp do półek, co umożliwia przejrzysty i zrozumiały dla czytelników układ zbiorów i czytelne oznakowanie.

Praca pedagogiczna
 1. Udostępnianie zbiorów:
 • wypożyczanie indywidualne do domu dla uczniów i nauczycieli,
 • udostępnianie księgozbioru podręcznego w kąciku czytelniczym,
 • wypożyczanie materiałów bibliotecznych na lekcje i inne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 1. Działalność informacyjna.
Biblioteka udziela informacji
 • bibliotecznych, np. jak korzystać z katalogów,
 • rzeczowych, np. wskazanie źródeł gdzie można znaleźć potrzebne wiadomości,
 • bibliograficznych – wskazanie źródeł bibliograficznych.
 1. Edukacja czytelnicza i medialna:
 • udział w pracach zespołu nauczycieli, realizujących tę ścieżkę,
 • udział w realizacji lekcji przedmiotowych,
 • udzielenie pomocy metodycznej i merytorycznej uczniom i nauczycielom.
 1. Organizowanie konkursów czytelniczych.
 2. Wykonywanie i prezentacja gazetek.

Wieści z naszej Biblioteki:

Pasowanie na czytelnika

       Dnia  2 marca  2021 roku w ZPO w Stykowie  odbyło się Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.   Uroczystość odbyła się na holu szkolnym. Pierwszacy w odświętnych strojach z wychowawczynią, Panią Sylwią Bartos,  ze skupieniem czekali na […]


,, Artystyczny przeWODNIK ” – Amelka Turek WYRÓŻNIONA

   Uczennica klasy VII a  z ZPO w Stykowie – Amelka Turek  wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Filmowym pt. ,, Artystyczny przeWODNIK ” w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej ,, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.      Konkurs  zorganizowany został przez Komendę Główną Policji w Warszawie. Tematem przewodnim było zobrazowanie  bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających nad […]


NARODOWE CZYTANIE 2020

       Tradycją już jest, że na początku września każdego roku  uczniowie ZPO w Stykowie włączają się w  NARODOWE CZYTANIE wielkiej literatury – akcji pod patronatem Prezydenta RP -Andrzeja Dudy.         W poniedziałek, 7 września  uczniowie klas IV- VIII wraz z nauczycielami czytali na pierwszej i drugiej godzinie lekcyjnej wybrane fragmenty ,,Balladyny” Juliusza  Słowackiego, która była […]


Wiktoria Bilińska Laureatką Konkursu ,,Quiz do Bajek Ezopa”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Wojewoda Świętokrzyski zaprosił dzieci z województwa do udziału w licznych wydarzeniach przygotowanych z okazji ich święta. Uczennica ZPO w Stykowie– WIKTORIA BILIŃSKA z kl. Va wzięła udział w konkursie pt. ,,QUIZ DO BAJEK EZOPA”. Jak zwykle pięknie się spisała i została Laureatką NAGRODY WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Pana Zbigniewa Koniusza. 8 czerwca Wiktoria wraz z rodzicami odebrała […]


I Nagroda Główna dla Agatki Olszewskiej

28 maja 2020 roku, w siedzibie Tygodnika Starachowickiego, odbyło się wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem ,,Nie palimy byle czym”. Konkurs zorganizowany został w ramach Kampanii Edukacyjno – Promocyjnej wspieranej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Zdobywczynią I Nagrody Głównej została uczennica naszej szkoły – Agatka Olszewska z klasy VI a (op. Justyna Śpiewak). Nagrodę wręczył laureatce redaktor naczelny Tygodnika Starachowickiego- Pan Jarosław Babicki. Serdecznie pogratulował […]