Przedszkole

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Haromonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022

– godz. 800– Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego w Kościele

                   w   Stykowie

WAŻNE !!!

– po Mszy Św. dzieci przedszkolne  wraz z rodzicami spotykają się

 z  nauczycielem w przedszkolu i mogą wejść do budynku tylko z jednym opiekunem.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla pozostałych uczniów odbędzie się
w następującym porządku:


Dzieci 
oddziału przedszkolnego i uczniowie  klas I – III – spotykają się
z dyrektorem szkoły na dolnym holu  –
(tylko dzieci klasy 0 i uczniowie klasy I  mogą wejść do budynku  szkoły z jednym  opiekunem; uczniowie klas II i III wchodzą do szkoły sami)

Uczniowie klas IV – VIII  – spotykają się z wicedyrektorem szkoły na sali gimnastycznej  – (wchodzą do szkoły sami, bez rodziców)

 Wszystkich uczniów i opiekunów obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz założenie maseczki zakrywającej usta i nos.

Przydział sal na spotkanie uczniów z wychowawcami:

klasa nr sali klasa nr sali klasa nr sali
0 6 V 14 VIII b 10
I 4 VI pokój n–la  wych. fiz.  
II 5 VII a 11
III świetlica VII b 12
IV 15 VIII  a 13

Wszystkim Uczniom, Rodzicom,  Nauczycielom i pozostałym Pracownikom szkoły życzymy owocnego i spokojnego roku szkolnego.

Dyrekcja ZPO w Stykowie

Uczymy się segregować odpady.

       Ochrona środowiska powinna być obiektem zainteresowania każdego człowieka. Najpopularniejszą formą dbania o środowisko naturalne jest recykling. W piątek 28 maja 2021 roku nasze przedszkolaki uczyły się  w jaki sposób i dlaczego należy segregować odpady i jak je można wykorzystać. Dowiedziały się jak sortować śmieci do odpowiednich pojemników. Dzieci obejrzały film edukacyjny pt. “Rady na odpady” a na zakończenie zajęć kolorowały obrazki związane z tematem. Była to dla wszystkich cenna lekcja ekologii, która pomogła dzieciom zrozumieć potrzebę ochrony środowiska.                                 

Tego dnia odwiedziła nas Pani Dyrektor Marzena Adamus, która przeprowadziła pogadankę na temat segregacji śmieci. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z takimi pojęciami jak: recykling, segregacja odpadów, sortowanie. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało z rąk Pani Dyrektor bańki mydlane. Upominki ufundowane zostały przez firmę ATK Recykling.

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Szanowni Rodzice.

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.W pozostałych klasach  zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Wiosenne czytanie w przedszkolu

Nasze przedszkole w dniu 25.03.2021r. odwiedziła Pani bibliotekarka Justyna Śpiewak, która przeczytała dzieciom bajkę pt. „Śpioch” G. Kasdepke. Opowiadanie nawiązywało do pory roku i wiosennego przebudzenia zwierząt.

 Przedszkolaki chętnie słuchają bajek i opowiadań czytanych przez Panią Justynę.  Biorą udział we wspólnych zabawach i pracach plastycznych. Atmosfera na zajęciach i zaangażowanie Pani bibliotekarki w sposób znaczący przyczyniają się do jeszcze większego zainteresowania czytelnictwem przez nasze dzieci.

Profilaktyka antytytoniowa w przedszkolu

W dniu 25.03.2021r. przedszkolaki wzięły udział w zajęciach na temat „Profilaktyki antytytoniowej”, które poprowadziła pani Magdalena Bryła. W czasie spotkania przedszkolaki dowiedziały się: – Co i dlaczego dymi? – Co się dzieje gdy ludzie palą papierosy? – Jak unikać dymu papierosowego”.

W trakcie zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Zielony Smok”.  Pani Magda zaprosiła przedszkolaków do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Czyste powietrze wokół nas – oddychamy zdrowo”.

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych i klasy I

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie na rok szkolny 2021/2022.

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia 2021 r.


Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Świętujemy Dzień Kobiet

„Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy

I pierwszy promień bliskiej wiosny.

Dzień bez kłopotów i bez trosk, dużo radości.

Dla mamy, pani, dla dziewczynek

W domu, w przedszkolu, na wycieczce.

Każdego dnia dobry uczynek

– to jest chłopców upominek”.

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże jak i te małe. W tym szczególnym dniu chłopcy zaprosili wszystkie Panie współpracujące z przedszkolem na czele z Panią Dyrektor Marzeną Adamus i Panią Wicedyrektor Krystyną Kasicą. Chłopcy zaprezentowali program artystyczny pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Dla wszystkich kobiet tych dużych i tych małych zaśpiewali „Sto lat”. Nie obyło się bez słodkości, drobnych upominków i własnoręcznie wykonanych kwiatów. Uśmiech towarzyszył dzieciom przez cały dzień. Chłopcy zachowywali się jak prawdziwi dżentelmeni, byli mili i uczynni. Wszystkie panie i dziewczynki podziękowały za piękne życzenia, kwiaty i promienny uśmiech… Przedszkolaki tego dnia nie zapomniały też o swoich mamach i babciach. Dla nich również wykonały prezenty w postaci kwiatowych bukietów.

Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu to doskonały sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliższych.

Spotkanie z członkami Szkolnego Klubu Czytelniczego

W dniu 9 marca, w ramach realizacji tematyki tygodnia „Zwierzęta z pól i lasów” nasze przedszkole odwiedziła pani Justyna Śpiewak opiekunka Klubu Czytelniczego. Uczniowie klasy III: Marysia Bułtralik, Maja Kacperska i Julek Kusiak przeczytali dzieciom bajkę pt.” O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”. Przedszkolaki z ciekawością i zainteresowaniem słuchały czytanego tekstu. Chętnie oglądały ilustracje pokazywane przez starszaków. Sprawdzianem dla dzieci były pytania i zagadki dotyczące treści wysłuchanego tekstu. Aby zaspokoić ciekawość małych słuchaczy pani bibliotekarka przedstawiła wiadomości na temat życia zająca w jego naturalnym środowisku. Na zakończenie spotkania przedszkolaki, wykorzystując różne techniki, wykonały pracę plastyczną, której głównym bohaterem był zajączek.

Dziękujemy pani Justynce i starszakom za ciekawe spotkanie. Dzięki takim inicjatywom, już od najmłodszych lat rozbudzamy zainteresowania czytelnicze u dzieci.

URODZINKI W PRZEDSZKOLU

Urodzinki – luty W tym miesiącu swój wyjątkowy, urodzinowy dzień obchodzili: Karolinka oraz Staś. Z tej okazji odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość urodzinowa. Aby podkreślić wagę tego wydarzenia wszyscy zrobiliśmy piękne koło z naszymi Jubilatami w środku. Następnie zaśpiewaliśmy głośne „Sto lat” i złożyliśmy serdeczne życzenia. W zamian zostaliśmy poczęstowani pysznymi słodkościami:) Karolinko, Stasiu – życzymy, aby każdy dzień był dla Was niezapomnianą przygodą. Sto lat!!!

Urodzinki – styczeń W Nowym Roku razem z kolegami i koleżankami z przedszkola swoje 5 urodzinki obchodziła Laura C. Było radośnie, kolorowo i smacznie. Jubilatce życzymy samych cudownych chwil, beztroskiej radości i uśmiechu na każdy dzień. Wszystkiego najlepszego!!!


Urodzinki – grudzień. W grudniu swoje urodzinki świętowała Ala. Z tej okazji życzymy Ci spełnienia wszystkich marzeń, dużo, dużo uśmiechu i radości. Sto lat Alu!!!

 

Urodzinki – listopad. W tym miesiącu jako jedyna z naszej grupy urodzinki świętowała Julcia. “Niech Ci słonko ciepło gra, niech Twój uśmiech długo trwa, nie trać swej wesołej minki, dziś są Twoje urodzinki”. 100 lat Juleczko!!!


Urodzinki – październik.
W tym jesiennym miesiącu mieliśmy aż troje Jubilatów Laura W., Dominik i Marcel. Niestety nie mogliśmy świętować wszystkich urodzin wspólnie ale składamy naszym Kochanym Jubilatom serdeczne życzenia. “Każdego roku o tej samej porze , każdy Wam życzy co tylko może. My korzystając z tej sposobności, życzymy Wam szczęścia i mnóstwo radości”.

We wrześniu swoje urodzinki obchodzili:
Alanek, Madzia, i Lilianka.

Aby uczcić ich święto dzieci obdarowały każdego z naszych Jubilatów szczerymi życzeniami oraz pięknie zaśpiewały “Sto lat…” Życzymy Wam dużo zdrowia, radości oraz spełnienia najskrytszych marzeń.