Agnieszka

mgr Agnieszka Pastuszka - nauczyciel j. angielskiego, przyrody

Gminny Dzień Seniora

W sobotę 21 stycznia w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie odbył się uroczysty, Gminny Dzień Seniora. Na zaproszenie organizatorów – Wójta Gminy Brody Pani Marzeny Bernat i Dyrektora ZPO w Stykowie Pani Marzeny Adamus, wraz z pracownikami i uczniami szkoły, przybyli seniorzy z terenu Gminy Brody oraz Poseł na Sejm RP Pani Agata Wojtyszek, Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Stanisław Wojtan, Radni Rady Gminy z Przewodniczącym Januszem Adamusem, Radny Rady Miasta Starachowice Rafał Lipiec, Sołtysi z terenu naszej gminy, Dyrektorzy brodzkich szkół, Dyrektor CUW Dorota Grudnicka-Glina i Dyrektor CKiR Łukasz Gołda. Wśród gości był także emerytowany Sekretarz Gminy Brody Jan Kosiela. Wszystkich obecnych powitały w ciepłych słowach Pani Wójt Marzena Bernat wraz Panią Dyrektor Marzeną Adamus. Następnie uczniowie zaprezentowali występy wokalne i pokaz artystyczny, które tematycznie nawiązywały do święta babć i dziadków. Wystąpił także Dziecięcy Zespół Ludowy „Bystra Woda” i Orkiestra Dęta Gminy Brody z wiązanką znanych utworów. Po występach głos zabrali Pani Wójt Marzena Bernat, Pani Poseł Agata Wojtyszek, Członek Zarządu Powiatu Ryszard Wojtan i Przewodniczący Rady Gminy Janusz Adamus. W imieniu seniorów piękne podziękowanie złożyła Pani Halina Szary.Po przemówieniach okolicznościowych, przy dźwiękach utworu „Sto lat” granych przez Orkiestrę Dętą pojawił się na sali piękny tort dla gości Gminnego Dnia Seniora. W dalszej części wydarzenia uczniowie w brawurowy sposób przedstawili pokaz znanego tańca „Belgijka”. Na zakończenie części artystycznej i oficjalnej podziękowanie dla gości za przybycie złożyła Pani Dyrektor Marzena Adamus, dziękując także wszystkim pracownikom szkoły – w tym nauczycielom przygotowującym uczniów do występów, wśród których były Panie Justyna Śpiewak, Ewa Brela, Barbara Michalczewska i Kinga Michalczewska. Końcowym akcentem Gminnego Dnia Seniora była zabawa taneczna.

PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW

19 grudnia w Ośrodku Wypoczynkowym „Oczko” w Krynkach odbył się „Wieczór Jasia i Małgosi”. Spotkanie to było podsumowaniem prowadzonego w ZPO w Stykowie, w klasie IV programu wczesnej profilaktyki alkoholowej pt. Program Domowych Detektywów – “Jaś i Małgosia na tropie”.

Program w całości sfinansowany został przez Gminę i zrealizowany dzięki współpracy Gminy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Głównym celem programu jest opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgną po alkohol (opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków).

Podczas zajęć dzieci poznały całą prawdę o szkodliwym działaniu alkoholu na młody organizm, nauczyły się krytycznie patrzeć na reklamy alkoholu w środkach masowego przekazu, poznały sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą, a przede wszystkim dowiedziały się jak radzić sobie ze stresem i różnymi  problemami bez sięgania po alkohol. 

Program składał się z dwóch części: szkolnej oraz domowej i był utrzymany w konwencji nauki poprzez zabawę. Materiałem wykorzystywanym do pracy dziecka w szkole oraz w domu były cztery zeszyty komiksowe.

Szkolna część programu realizowana była przez Prowadzącego (Fundacja- Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach) oraz nauczyciela-wychowawcę przy znacznym udziale, wybranych przez całą klasę, liderów rówieśniczych.

Kluczowe znaczenie dla powodzenia programu miał aktywny udział rodziców. Utworzyli oni wraz z dziećmi tzw. “Domową Drużynę”. Zadaniem Drużyn było wspólne rozwiązywanie zadań z zeszytów przynoszonych przez dziecko do domu po każdych kolejnych zajęciach w klasie.

Cykl spotkań składających się na PDD zakończył Wieczór Jasia i Małgosi na który zostali zaproszeni: Wójt Gminy Brody – Marzena Bernat, Dyrektor CUW- Dorota Grudnicka- Glina, Prezes Fundacji ARR w Starachowicach – Ryszard Nosowicz, Dyrektor ZPO- Marzena Adamus, zastępca Dyrektora ZPO – Krystyna Kasica, wychowawca klasy- Anna Kubala oraz rodzice.

W trakcie tego spotkania uczniowie zaprezentowali gościom prace (plakaty, quizy, scenki) wykonane podczas zajęć i nawiązujące do treści programu. Nie zabrakło również ciekawych

i śmiesznych rozgrywek, zabaw oraz słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników.

Na koniec Wieczoru Jasia i Małgosi uroczyście wręczono ,wszystkim uczniom, dyplomy z podziękowaniem za udział w programie.

Na koniec Wieczoru Jasia i Małgosi uroczyście wręczono ,wszystkim uczniom, dyplomy z podziękowaniem za udział w programie.

MIKOŁAJKI W FILHARMONII O KRÓLEWNIE PIANOLCE I CZARNYM SMOKUJAGODA JAKUBOWSKA fortepian
ORKIESTRA SYMFONICZNA FŚ
RADOSŁAW DROŃ dyrygent
BEATA MŁYNARCZYK autor, narrator

Z okazji tegorocznych mikołajek cała społeczność szkolna miała okazję wziąć udział w koncercie symfonicznym w Filharmonii Świętokrzyskiej. Z inicjatywy nauczyciela muzyki, p. Justyny Śpiewak, uczniowie klas 3-8 pod opieka wychowawców i nauczycieli mogli uczestniczyć w nieco innej formie zajęć.

Po raz kolejny wzięli udział w spotkaniu w Królestwie Muzyki. Tym razem pojawiła się w nim Królewna Pianolka, córka Królowej Cameraty. Przywiozła ze sobą czarnego smoka o stu zębach. Nieśmiała dziewczynka okazała się jedyną osobą, zdolną okiełznać skrzydlatego potwora. Pod jej palcami zabrzmiał on pięknym dźwiękiem solo, w duecie, a nawet z Królewską Orkiestrą. Uroczyste powitanie Królewny przygotowali wspólnie ze wszystkimi Dziećmi.

Koncert zatytułowany „O królewnie Pianolce i czarnym smoku” wprowadził słuchaczy w niesamowity nastrój, bowiem historia opowiedziana różnorodnością dźwięków, przy świątecznych aranżacjach i z udziałem iście królewskiej publiczności pozwolił przenieść się w niezwykle baśniowy klimat. Dla wszystkich uczniów z pewnością to nie ostatnie takie zderzenie z kulturą wysoką, będącą często owocem pracy wielu artystów. Tematyka kultury wysokiej oraz sposób wyrazu z pewnością wymagają znacznej kompetencji kulturowej odbiorców, o czym mogli przekonać się uczestnicy niniejszego koncertu.

Akcja Szlachetna Paczka

Samorząd Uczniowski ZPO w Stykowie wraz z opiekunem p. Agnieszką Pastuszką przystąpił w tym roku do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Akcję od 2000 r. organizuje Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa. Ma ona na celu dotarcie do ludzi samotnych i rodzin w trudnej sytuacji materialnej, oraz pomoc w przygotowaniu dla nich paczek na święta Bożego Narodzenia.

Osoby chętne do wsparcia potrzebujących mogą wybrać ze strony internetowej jedną lub więcej rodzin.

W tym roku zorganizowano pomoc materialną dla wielu rodzin zgłodnienie z ich potrzebami. Zaangażowanie rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły pozwoliło na wsparcie kilku rodzin i zapatrzeć je w produkty spożywcze i środki czystości.

Uczniowie zbierali fundusze na ten cel podczas zabawy andrzejkowej, kiermaszu ciasteczkowego oraz ustawili skrzynkę przy wejściu do szkoły. W miejscu tym gromadzili produkty, które były przynoszone przez uczniów. Po zakończonej zbiórce 9 grudnia Prezydium SU zawiozło zgromadzone produkty do Starachowickiego magazynu Szlachetnej Paczki mieszczącego się w Hotelu Senator.

Mamy nadzieję, że akcja będzie kontynuowana w następnych latach, ponieważ daje ona niezapomniane wrażenia i pozwala poczuć radość z niesienia pomocy innym. Akcja daje też możliwość spełnienia się i zapewnia poczucie dumy z tego, że pomogło się potrzebującym.

Bardzo dziękujemy za oddanie i czynny udział tym, którzy wspomagali akcję. Dziękujemy za ofiarowany czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka.

Samorząd Uczniowski

Mikołajki 2022

06.12.2022r. Święty Mikołaj zawitał również do naszej szkoły. Mikołaj przyniósł zarówno prezenty jak i miał też ze sobą rózgę dla niegrzecznych. Ta jednak nie przydała się w ogóle. W naszej szkole wszyscy bez wyjątku są grzeczni.

Samorząd Uczniowski ogłosił tego dnia akcję “niepytajkę”. Wszyscy uczniowie którzy przyszli w tym dniu ubrani na czerwono nie byli pytani.

W każdej klasie uczniowie wymieniali się prezentami bądź też sam Mikołaj wręczył im prezenty.


Próbna ewakuacja

29 grudnia w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Po sygnale dźwiękowym w postaci – trzy dzwonki „krótki, długi” na przemian w krótkich odstępach czasu uczniowie klas 1-8 i dzieci z przedszkola wraz z nauczycielami opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki.

  • sposób i kolejność opuszczania obiektu (piętra, pomieszczenia) :
Numer sali
(Nazwa pomieszczenia)
Droga ewakuacyjna Miejsce zbiórki
I piętro
Sala nr 10-14 biblioteka
Klatką schodową na zewnątrz budynku (wyjście główne) Boisko szkolne
Parter
Sala nr 4-6,15, świetlica , sala gimnastyczna
Korytarzem na zewnątrz budynku (wyjście od strony boiska ) Boisko szkolne
przedszkole Korytarzem na zewnątrz budynku
Boisko szkolne

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek placówki.

Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.

Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

„ WRZESIEŃ 39” GRUPA ARTYSTCZNA REKONSTRUKTO

W dniu 28 listopada naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna Rekonstrukto, która zaprezentowała zebranym uczniom pokaz historyczny pod tytułem „ Wrzesień 39” , czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita.

Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali :

– sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej

– etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim

– polski mundur wojskowy wz 36 ( szeregowy i podoficer)

– ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej

– bezpieczne repliki broni

– rekonstrukcje z udziałem uczniów

– technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie

– musztrę i sprzęt bojowy

Pokaz dostarczył wszystkim wielu wrażeń. Wybrani uczniowie odgrywali role: walczących w okopach żołnierzy, łączników, sanitariuszek itp.

Bez wątpienia największą atrakcją dla uczniów była możliwość obejrzenia z bliska zgromadzonych przedmiotów o tematyce wojskowej np. ciężki karabin maszynowy.

Ta żywa i interesująca lekcja historii na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów.

Co za historia Powstanie Warszawskie

Uczniowie klasy VIII brali udział w projekcie BohaterON – włącz historię! Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im pocztówki, kartki, laurki z życzeniami bądź listu.

Uczniowie obejrzeli specjalnie przygotowany odcinek programu Co za historia poświęcony Powstaniu Warszawskiemu i przygotowali w grupach infografikę na temat wylosowanego przez nich zagadnienia:

  1. Plan „ Burza” i decyzja o wybuchu powstania.
  2. Godzina „W” i pierwsze dni powstania.
  3. Brak pomocy ze strony sojuszników.
  4. Życie codzienne i sprawa kobiet.
  5. Ofensywa niemiecka i kapitulacja powstania.
  6. Spór o powstanie warszawskie.

Opracowując swoje infografiki uczniowie wykorzystali metodę 5W+H (Kto to zrobił? Co się wydarzyło? Kiedy to się stało? Gdzie wydarzenie miało miejsce? Dlaczego to się stało?)

Na lekcji historii uczniowie zaprezentowali infografiki oraz zawarte w nich informacje.

Andrzejki 2022

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. I tak właśnie było też w naszej szkole. Uczestnicy kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja pod opieka Pani Agnieszki Pastuszki przygotowali wróżby andrzejkowe.

Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magiczne bileciki z nazwami zawodów przyszłości, szukał swojej szczęśliwej liczby, poznawał znaczenie swojego ulubionego koloru. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego: Wiktor Jankowicz, Gabrysia Turek, Maja Jankowicz i Zuzia Borowiec zorganizowali dyskotekę. Zadbali o nagłośnienie, oświetlenie, wystrój sali oraz wspaniałą muzykę. Dziękujemy

21 listopada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką.

Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje.

Samorząd Uczniowski w dniu dzisiejszym obdarował wszystkich uczniów wesołymi emblematami, uczniowie przekazywali sobie pozdrowienia ze zrywek rozwieszonych na korytarzu szkolnym. Na zakończenie wszyscy uczniowie obdarowali się miłymi słowami i pozdrowieniami które zawieszali na drzewku życzliwości.