Awatar użytkownika

Izabela Niekłań

Uroczyste Otwarcia Centrum Rehabilitacji i Edukacji

Nasze uczennice ze Studia Wokalnego CKiR w Brodach : z klasy 1- Lena Serwicka, z klasy 3- Nikola Koszarska, Basia Serwicka, Hania Turek , Natalia Turek oraz z klasy 6 –Michalina Turek, miały okazję po raz kolejny wziąć udział w uroczystościach gminy Brody. Tym razem śpiewały podczas uroczystego otwarcia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Społecznej w Krynkach. Podczas tego wydarzenia wykonały krótki recital wraz z Instruktor panią Patrycją Suwara.
Nasze młode wokalistki mogły zdobyć kolejne doświadczenia i godnie reprezentowały naszą szkołę.

Gratulujemy udanego występu.

Standardy Ochrony Małoletnich

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci, m.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania Standardów Ochrony Małoletnich. W naszej szkole dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy są zaangażowani w opracowanie ww. dokumentu. Do współpracy serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców. Koordynatorkami wszystkich działań są pedagog szkolny pani Beata Kryzińska oraz pedagog specjalny pani Anna Drukała.

Zapraszamy do współpracy !

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ATK

Firma ATK- Recykling (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zajmujące się na terenie Gminy Brody gospodarką odpadami) zorganizowała konkurs ekologiczny dla uczniów różnych grup wiekowych. z terenu naszej Gminy. Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie również przystąpili do udziału w nim. By prace mogły przejść eliminacje musiały spełniać wymogi regulaminu opracowanego przez ATK.
Najlepsze prace wykonane przez uczniów zostały oddane do CUW Gminy Brody, a następnie Jury konkursowe wybrało jedną pracę w każdej szkole w danej kategorii. Najciekawsze prace, które spełniały regulamin odpowiednich grup wiekowych zostały nagrodzone. I tak:

W I GRUPIE WIEKOWEJ z klas I – III konkurs polegał na wykonaniu pracy dowolną techniką plastyczną tj. malowanie farbami plakatowymi, wodnymi, rysowanie kredkami ołówkowymi, pastelami suchymi, olejowymi, węglem, ołówkiem, pastą do zębów; wydrapywanki, wydzieranki (bez kolażu).Temat pracy związany był z segregacją: ,,METAL, PAPIER, PLASTIK, SZKŁO… segregujmy raczej TO!!!”W tej kategorii każda szkoła mogła przekazać 5 najlepszych prac wykonanych indywidualnie w formacie A4 na kartce z brystolu i dostarczyć do CUW Gminy Brody.
W tej kategorii zwycięzcą został Marcel Chalecki uczeń kl. III.

W II GRUPIE WIEKOWEJ z klas IV – VI konkurs na pracę plastyczną należało wykonać techniką kolażu z użyciem materiałów segregowanych np. butelek pet, resztek papieru, drewna itp. Temat pracy związany był z segregacją : ,,METAL, PAPIER, PLASTIK, SZKŁO…segregujmy raczej TO!!!”
W tej kategorii również można było przekazać 5 najlepszych prac wykonanych indywidualnie w formacie A5 na kartce z brystolu i dostarczyć do CUW Gminy Brody.
W tej kategorii zwycięzcą została Julia Sieroń uczennica kl. V.

W III GRUPIE WIEKOWEJ z klas VII – VIII konkurs polegał na przygotowaniu hasła reklamowego promującego i popularyzującego wśród społeczeństwa lokalnego Gminy Brody ideę segregowania odpadów. Przekaz miał być jasny i czytelny, a hasło miało zawierać maksymalnie 10 słów zapisanych drukowanymi literami na kartce A4. Tu również można było przekazać5 najlepszych haseł i dostarczyć do CUW Gminy Brody.
W tej kategorii zwycięzcą została Oliwia Ziółkowska uczennica kl. VIII.

24 stycznia przedstawiciele firmy ATK przyjechali do naszej placówki wręczyć nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu ❤️

Dzień Babci i Dziadka jest już na stałe wpisany w kalendarz uroczystości przedszkolnych. W tym roku, uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się 25 stycznia. Na zaproszenie dzieci, przybyli licznie babcie i dziadkowie, aby obejrzeć swoje wnuczęta podczas występów. Na początku uroczystości gości przywitała Pani dyrektor Marzena Adamus i złożyła serdeczne życzenia babciom i dziadkom. Następnie Pani Wójt Marzena Bernat podziękowała za zaproszenie na tę uroczystość i złożyła najlepsze życzenia dla wszystkich obecnych babć i dziadków. Przedszkolaki przygotowały piękne wiersze i piosenki. Po części artystycznej ukochane wnuczęta w dowód pamięci i miłości, wręczyły swoim babciom i dziadkom piękne prezenty. Następnie był czas na poczęstunek, o który zatroszczyli się rodzice, za co serdecznie dziękujemy. To był naprawdę wyjątkowy dzień. Babcie i dziadkowie z dumą i uśmiechem opuszczali nasze przedszkolne mury.

Koncert kolęd i pastorałek “Gwiazdo świeć, kolędo leć”

     W dniu 20.01.2024 w barokowym kościele pw Wniebowzięcia NMP w Krynkach odbył się koncert kolęd i pastorałek “Gwiazdo świeć, kolędo leć” . Na wspólnym kolędowaniu w naszej gminie gwiazdami wieczoru byli : Alicja Majewska, Olga Bończyk, Łukasz Zagrobelny, Włodzimierz Korcz i kwartet smyczkowy.

     Występowali również nasi lokalni artyści i zespoły muzyczne. Swoje umiejętności wokalne prezentowały również dzieci ze Studia Wokalnego CKiR, wśród których są również uczennice naszej szkoły: z klasy 1 – Lena Serwicka, z klasy 3: Nikola Koszarska, Basia Serwicka, Hania Turek, Natalia Turek oraz z klasy 6 –Michalina Turek. Dziewczynki pięknie zaśpiewały dwie kolędy: “Gloria” oraz “Pastorałka od serca do ucha”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.