Aktualności

SUKCES WOKALISTEK Z ZPO W STYKOWIE

      30 kwietnia 2023 r. w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się XXI Powiatowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”.
      Celem przedsięwzięcia jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków , pogłębienie ich miłości do Ojczyzny , pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni dziejów . Jest to również doskonała okazja do rozwijania swoich zdolności muzycznych i prezentowania ich przed publicznością.
        Uczniowie ZPO w Stykowie pod opieką Justyny Śpiewak rokrocznie biorą udział w tym przeglądzie, tak było i w tym roku.
Grupa wokalna, która reprezentowała naszą szkołę, to MAŁE WOJACZKI w składzie: Wiktoria Bilińska, Gabriela Turek, Oliwia Ziółkowska, Zuzanna Borowiec, Maja Jankowicz i Julia Garbacz.
Dziewczynki wystąpiły w dwóch kategoriach – soliści i zespoły.
WIKTORIA BILIŃSKA w kategorii soliści klasy V-VIII zdobyła ex aequo I miejsce. Uczennica pięknie zaśpiewała dwa utwory: ,,Rotę” oraz ,,Modlitwę o pokój”.
MAŁE WOJACZKI natomiast brawurowo zaprezentowały dwie pieśni : ,,Bogurodzicę” i jako temat dowolny – ,,Niepodległa -niepokorna”. Gromkie brawa i gratulacje nagrodziły występ dziewczynek.
      W przeglądzie wzięła również udział nasza absolwentka Natalia Orczyk. Pieśniami – ,,Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” oraz ,,Rotą” wyśpiewała sobie I miejsce w swojej kategorii. Super!!!
Z rąk organizatorów laureatki otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Cieszymy się bardzo i gratulujemy naszej młodzieży odwagi oaz udanych występów!!!
                                                   Czekamy na dalsze estradowe sukcesy!!!

Laboratoria Przyszłości – Empiriusz na lekcji chemii.

   23 marca uczniowie klasy VIII a brali udział w wyjątkowej lekcji chemii. W ramach powtórzenia wiadomości  zostały przeprowadzone , w sposób wirtualny,  najważniejsze doświadczenia z podstawy programowej. Można było tego dokonać dzięki wirtualnemu laboratorium Empiriusz. To nowoczesne urządzenie  pozwala w przyjazny, bezpieczny i ekonomiczny sposób realizować podstawę programową nauczania chemii w szkole.

    Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii  Empiriusz jest doskonałym, cyfrowym odwzorowaniem laboratorium chemicznego, w  pełni wyposażonym w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowanym  do przeprowadzania  bezpiecznych doświadczeń.

 Młodzież, korzystając z gogli i kontrolerów,  przeprowadzała wirtualnie doświadczenia zgodnie z instrukcją. Pozostali uczniowie w tym czasie obserwowali wykonywane  ćwiczenie na tablicy interaktywnej. Na koniec  wszyscy wspólnie rozwiązywali test podsumowujący obejrzane doświadczenie.

   Wirtualne Laboratorium Chemiczne Empiriusz zostało zakupione dzięki środkom przekazanym przez ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości.

GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

     W dniu 23 marca 2023r. w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie odbył się Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. Celem konkursu było promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, propagowanie nauki języka angielskiego poprzez śpiewanie, prezentacje umiejętności wokalnych i językowych. Tego dnia odbyły się przesłuchania młodych wokalistów ze szkół z terenu Gminy Brody.
     Uczestnicy konkursu pięknie zaprezentowali swoje zdolności wokalne, taneczne i językowe. Każdy występ był nagrodzony ogromnymi brawami. Poziom konkursu okazał się bardzo wysoki.

    Występy oceniało trzyosobowe jury w składzie: Patrycja Suwara, Eliza Suchecka oraz Marta Bujak. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców zmagań wokalnych:

Kategoria I (klasy I-III)
Liliana Banasik – Zespoł Szkolno – Przedszkolny w Krynkach

Kategoria II (klasy IV-VI)
Paulina Kutera – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim

Kategoria III ( klasy VII-VIII)
Maja Chrząstowska – Zespól Szkolno – Przedszkolny w Lubienii

Kategoria IV (duety i zespoły)
Nadia Pryciak i Jan Woś – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach

Wszyscy występujący otrzymali dyplomy i drobne upominki, a laureaci nagrody rzeczowe.
Uczestnikom gratulujemy udziału w konkursie, świetnego przygotowania, wspaniałych występów
i życzymy kolejnych sukcesów w konkursach wokalnych.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali swoich podopiecznych do występu a organizatorom za zapewnienie poczęstunku.

III GMINNY KONKURSPIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

   10 marca, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krynkach odbył się III Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Udział w nim wzięli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy.

    W kategorii POEZJA naszą szkołę reprezentował PATRYK WIECHA z klasy VIII b, natomiast dziewczynki z zespołu MAŁE WOJACZKI wyśpiewały I miejsce w swojej kategorii.

    Z rąk organizatorów wszyscy otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody książkowe.

   

Gratulujemy wszystkim naszym uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!!!.

Spotkanie z pielęgniarką

2 marca uczniowie klasy I i II uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką w ramach projektu – profilaktycznego badania mowy i słuchu.

Pani Małgorzata Trawczyńska podczas prezentacji multimedialnej opowiadała uczniom, jak prawidłowo dbać o higienę narządu słuchu oraz o przyczynach wad słuchu. Dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda aparat słuchowy i implant ślimakowy oraz przez chwilę postawić się na miejscu osób niesłyszących.

W trakcie pogadanki dotyczącej wad mowy występujących u dzieci uczniowie gimnastykowali buzie i języki. Na koniec rozwiązali wspólnie quiz.