Aktualności

Śladami Alka, Rudego i Zośki – patriotyczna wycieczka do Warszawy

,,…A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec…”

(J. Słowacki)

21 września 2023 roku uczniowie klas VI-VIII, wraz z opiekunami ( p. Elżbietą Rozwadowską,  p. Justyną Śpiewak i p. Danutą Turek ) udali się na wycieczkę do Warszawy. Był to wyjazd edukacyjny mający na celu  przybliżenie dzieciom wydarzeń  z życia Alka, Rudego i Zośki, bohaterów lektury Aleksandra Kamińskiego ,, Kamienie na szaniec”, ich ideałów oraz  dramatu pokolenia Polaków, które swe młode życie poświęciło w obronie  Ojczyzny.

            Grupa licząca 35 uczniów wyjechała ze Stykowa o godzinie 6.45, przed godziną 10 autokar dotarł do stolicy. Pierwszym punktem wycieczki był Cmentarz Wojskowy Powązki- miejsce spoczynku bohaterów książki. Przed bramą główną czekała już pani Agata- nasz przewodnik. Wszyscy udali się najpierw do grobu Aleksandra Kamińskiego i Stanisława Broniewskiego, pseudonim ,,Orsza”- to on dowodził słynną Akcją pod Arsenałem. Potem  uczniowie zaświecili znicze na grobach Alka ,Rudego i Zośki. Smutny to był widok, patrząc na długie rzędy brzozowych krzyży upamiętniających tych, którzy tak młodo musieli wtedy umierać. Będąc na Powązkach, nie sposób nie zobaczyć jeszcze jednego grobu – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczestnicy wycieczki poznali dramatyczną historię poety oraz jego żony  Barbary – oboje zginęli w Powstaniu Warszawskim. Wychodząc z cmentarza, nasza grupa zatrzymała się jeszcze, aby móc obejrzeć szczątki oryginalnego Pomnika Lotnika, na którym w roku 1942 Rudy namalował słynną kotwicę – znak Polski Walczącej.

Następnym, bardzo przygnębiającym miejscem, jakie odwiedziliśmy,  było Muzeum Więzienia  na Pawiaku. Tam Niemcy przetrzymywali Janka Bytnara oraz jego ojca. Uczniowie obejrzeli makietę więzienia, wystawy eksponatów oraz cele, w których przebywali więźniowie. Przez około 10 minut słuchali też nagrań autentycznych fragmentów listów pisanych przez więźniów Pawiaka, które były czytane  przez różne osoby.  To był bardzo smutny  i wzruszający moment… Autokarem udaliśmy się dalej – do Mauzoleum Walki i Męczeństwa-  siedziby  gestapo w czasie II wojny światowej przy alei Szucha. To właśnie tutaj w szczególnie okrutny sposób przesłuchiwano i torturowano ludzi, to tutaj bito i katowano  Rudego. Po zwiedzeniu muzeum pojechaliśmy pod Arsenał. Pani przewodnik dokładnie opowiadała o przebiegu brawurowej akcji, w wyniku której oddział Harcerskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów odbił Janka Bytnara i innych więźniów. W tym miejscu znajduje się dziś pomnik- ogromny kamień z namalowaną na nim kotwicą oraz tablica upamiętniająca wyczyn Polski Podziemnej. Jadąc dalej autokarem, widzieliśmy Plac Teatralny, na którym zginął Baczyński oraz  Pomnik Kopernika. Z nim także związana jest akcja sabotażowa opisana w lekturze.

  Do Stykowa wróciliśmy przed godziną 19. Ta wycieczka z pewnością pozostawi w uczestnikach niezapomniane przeżycia i wrażenia, chociaż wiążą się one z bardzo trudnymi, smutnymi i tragicznymi wydarzeniami. Alek, Rudy i Zośka to chłopcy, którzy dziś  mogą być wzorem dla młodego pokolenia Polaków, ich patriotyczna postawa budzi szacunek i podziw . Bohaterowie lektury pokazali, że w czasach pogardy i nienawiści  można zachować godność i człowieczeństwo, udowodnili, że można ,, pięknie żyć i pięknie umierać ”.

Sprzątanie Świata 2023

W dniu 15 września uczniowie naszej szkoły, po raz kolejny, dołączyli się do akcji Sprzątania Świata. W tym roku hasłem przewodnim było :

„ SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI „

Celem tegorocznej edycji „Sprzątanie świata – Polska 2023”, jest ukazanie wyjątkowości akcji, która łączy ponad pokoleniami i podziałami. Od 30 lat angażują się w nią szkoły z  całego kraju, grupy sąsiedzkie, rodziny, a także całe miasta, gminy i powiaty. Dzięki wspólnym aktywnościom sprzątają lasy, parki i łąki z setek tysięcy kilogramów śmieci

Nasi uczniowie (wraz z nauczycielami) wyposażeni w rękawice ochronne i worki, które otrzymali z UG w Brodach, ruszyli oczyszczać przydzielone im obszary : plac wokół szkoły (klasy 0- III) , tereny wzdłuż rzeki Kamienna , boisko sportowe Wodnik Styków (klasy IV,V i VI), pobliski las i teren wzdłuż chodnika Styków-Brody ( klasa VII i VIII).

Celem szkolnego przedsięwzięcia jest zachęcanie uczniów do wspólnego działania na rzecz poszanowania przyrody, poprawienie stanu środowiska w naszej miejscowości poprzez usunięcie odpadów i śmieci z naszego otoczenia oraz podniesienie świadomości uczniów na temat problemu zanieczyszczenia środowiska. .

Podczas akcji udało się zebrać imponującą ilość śmieci i odpadów. W sumie zebraliśmy aż 15 worków. Najczęściej występującym rodzajem śmieci były plastikowe opakowania, szklane butelki oraz papier. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach odebrał zebrane przez uczniów worki/ śmieci.

Dziękujemy wszystkim za udział i już czekamy na kolejne akcje mające na celu ochronę naszej planety.

Narodowe Czytanie 2023

       „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania.
W tym roku , już po raz kolejny odbyła się coroczna akcja pod hasłem Narodowe Czytanie. Lekturą już 12. edycji była książka Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Również społeczność naszej szkoły wzięła udział w tym wydarzeniu. W poniedziałek 11.09. o godzinie 10.00 chętni uczniowie oraz nauczyciele czytali fragmenty tej popularnej , pozytywistycznej powieści, w której ukazana została szeroka panorama społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX wieku. W książce pojawia się też bardzo ważny w dziejach narodu polskiego motyw powstania styczniowego.
      W holu szkoły zgromadzili się uczniowie klas IV-VIII, którzy w ciszy i skupieniu wysłuchali ciekawych interpretacji głosowych przygotowanych wcześniej fragmentów utworu Elizy Orzeszkowej. Do wspólnego czytania zachęciła wszystkich zebranych pani Justyna Śpiewak, która rozpoczęła spotkanie krótkim wprowadzeniem na temat tej wspaniałej akcji promującej naszą narodową kulturę czytelniczą, a następnie zapraszała kolejne osoby do czytania. Byli to uczniowie: Katarzyna Chrząstowska, Oliwia Ziółkowska, Marysia Bułtralik i Julek Kusiak. Spośród nauczycieli fragmenty powieści czytały panie: Beata Kryzińska, Anna Rycombel, Anna Drukała, Danuta Turek oraz Elżbieta Rozwadowska. Nastrój chwili podkreślała wykonana dekoracja i symboliczne biało- czerwone kwiaty w wazonie.
    Spotkanie zakończyło wystąpienie pani wicedyrektor Krystyny Kasicy, która stwierdziła, że z ogromnym wzruszeniem wysłuchała wszystkich czytanych fragmentów powieści ,, Nad Niemnem”. Podkreśliła ogromne znaczenie tej książki dla nas , Polaków oraz serdecznie podziękowała wszystkim, którzy wzięli udział w 12. edycji Narodowego Czytania i jednocześnie przyczynili się do promowania czytelnictwa.
Akcja Narodowego Czytania w naszej szkole została zorganizowana przez panie: Justynę Śpiewak oraz Elżbietę Rozwadowską.
Gorąco dziękujemy za uczestnictwo w tym ważnym przedsięwzięciu.

 

Światowy Dzień Fair Play

       7 września obchodzony jest Światowy Dzień Fair Play. W tym dniu uczniowie klas IV – VIII z Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie brali udział w rozgrywkach sportowych , zorganizowanych na terenie boiska Wodnik. Koordynatorem wydarzenia była pani Małgorzata Tomczyńska.
       Przybliżyła ona uczniom ideę fair play, czyli czystej, uczciwej rywalizacji, która jest nadrzędną wartością w sporcie oraz w życiu codziennym.
       Jak powiedziała pani Tomczyńska liczy się nie tylko zwycięstwo, ale również uczciwa rywalizacja, szacunek dla przeciwnika, umiejętne cieszenie się z własnych sukcesów i honorowe znoszenie porażek. Nasza szkoła kolejny raz brała udział w tej inicjatywie.
     Uczniowie pod okiem nauczycieli uczestniczyli w wielu grach i zabawach a kulminacyjnym punktem programu był Bieg Fair Play. Bieg rozgrywany był w grupach klasowych na wyznaczonych dystansach. Zgodnie z zasadą fair play wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i pełni wrażeń powrócili na lekcje.
                                   

                                     Życzymy im postawy fair play w codziennym życiu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Szanowni Państwo, rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023r. według następującego planu:

 • 8.00 Msza św. w kościele w Stykowie,
 • przejście do szkoły/przedszkola,
 • powitanie przedszkolaków odbędzie się w sali przedszkolnej,
 • powitanie dzieci klas 0 – VIII odbędzie się na dolnym korytarzu,
 • następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w poszczególnych klasach:
 • klasa 0 – sala nr 6
 • klasa 1 – sala nr 4
 • klasa 2 – sala nr 15
 • klasa 3 – sala nr 5
 • klasa 4 – sala nr 10
 • klasa 5 – sala nr 13
 • klasa 6 – sala nr 12
 • klasa 7 – sala nr 14
 • klasa 8- sala nr 11

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły życzymy owocnego i spokojnego roku szkolnego.

Dyrekcja ZPO w Stykowie.

Omdlenia – informacja

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Przekazujemy Wam ulotkę przygotowaną przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń.

Ulotka została przygotowana w przystępnej dla młodych ludzi formie graficznej. Zachęcamy do zapoznania się z nią.