Aktualności

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo…

Zachęcamy do zapoznania się z grafikami, które odpowiadają na pytania:
1. Dlaczego relacje osobiste są ważne?
2. Co daje kreatywnie spędzany czas offline?
3. W jaki sposób dbać o higienę cyfrową?
4. Dlaczego swobodna zabawa jest ważna?
5. Jak rozpoznać uzależnienie od ekranów?
6. Jak ekrany wpływają na mózg dziecka?

Próbna ewakuacja

29 grudnia w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Po sygnale dźwiękowym w postaci – trzy dzwonki „krótki, długi” na przemian w krótkich odstępach czasu uczniowie klas 1-8 i dzieci z przedszkola wraz z nauczycielami opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki.

  • sposób i kolejność opuszczania obiektu (piętra, pomieszczenia) :
Numer sali
(Nazwa pomieszczenia)
Droga ewakuacyjna Miejsce zbiórki
I piętro
Sala nr 10-14 biblioteka
Klatką schodową na zewnątrz budynku (wyjście główne) Boisko szkolne
Parter
Sala nr 4-6,15, świetlica , sala gimnastyczna
Korytarzem na zewnątrz budynku (wyjście od strony boiska ) Boisko szkolne
przedszkole Korytarzem na zewnątrz budynku
Boisko szkolne

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek placówki.

Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.

Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

„ WRZESIEŃ 39” GRUPA ARTYSTCZNA REKONSTRUKTO

W dniu 28 listopada naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna Rekonstrukto, która zaprezentowała zebranym uczniom pokaz historyczny pod tytułem „ Wrzesień 39” , czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita.

Podczas pokazu artyści omówili i zaprezentowali :

– sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej

– etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim

– polski mundur wojskowy wz 36 ( szeregowy i podoficer)

– ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej

– bezpieczne repliki broni

– rekonstrukcje z udziałem uczniów

– technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie

– musztrę i sprzęt bojowy

Pokaz dostarczył wszystkim wielu wrażeń. Wybrani uczniowie odgrywali role: walczących w okopach żołnierzy, łączników, sanitariuszek itp.

Bez wątpienia największą atrakcją dla uczniów była możliwość obejrzenia z bliska zgromadzonych przedmiotów o tematyce wojskowej np. ciężki karabin maszynowy.

Ta żywa i interesująca lekcja historii na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów.

#Laboratoria przyszłości

W miesiącu listopadzie na lekcjach informatyki uczniowie klasy IV mieli okazję dowiedzieć się jak działa drukarka 3d Flashforge Guider IIs. Z wielkim zainteresowaniem śledzili etapy wydruku modelu 3D.

W klasach V-VII uczniowie wykonywali w programie Tinkercad model kubka na przybory szkolne. Dowiedzieli się m. in jak precyzyjne ustawić wymiary, jak wykonać otwory w tworzonym modelu 3D oraz jak ustawić podpory, aby drukarka mogła wydrukować ucho kubka.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały swoje projekty, niektórzy z nich umieszczali na modelach elementy ozdobne. Drukowany projekt to model stworzony przez Katarzynę Chrząstowską z klasy VI (czas druku to 3h 55 min). Na grudniowych zajęciach uczniowie będą wykonywać kolejne projekty.

Co za historia Powstanie Warszawskie

Uczniowie klasy VIII brali udział w projekcie BohaterON – włącz historię! Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im pocztówki, kartki, laurki z życzeniami bądź listu.

Uczniowie obejrzeli specjalnie przygotowany odcinek programu Co za historia poświęcony Powstaniu Warszawskiemu i przygotowali w grupach infografikę na temat wylosowanego przez nich zagadnienia:

  1. Plan „ Burza” i decyzja o wybuchu powstania.
  2. Godzina „W” i pierwsze dni powstania.
  3. Brak pomocy ze strony sojuszników.
  4. Życie codzienne i sprawa kobiet.
  5. Ofensywa niemiecka i kapitulacja powstania.
  6. Spór o powstanie warszawskie.

Opracowując swoje infografiki uczniowie wykorzystali metodę 5W+H (Kto to zrobił? Co się wydarzyło? Kiedy to się stało? Gdzie wydarzenie miało miejsce? Dlaczego to się stało?)

Na lekcji historii uczniowie zaprezentowali infografiki oraz zawarte w nich informacje.

Andrzejki 2022

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. I tak właśnie było też w naszej szkole. Uczestnicy kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja pod opieka Pani Agnieszki Pastuszki przygotowali wróżby andrzejkowe.

Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magiczne bileciki z nazwami zawodów przyszłości, szukał swojej szczęśliwej liczby, poznawał znaczenie swojego ulubionego koloru. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego: Wiktor Jankowicz, Gabrysia Turek, Maja Jankowicz i Zuzia Borowiec zorganizowali dyskotekę. Zadbali o nagłośnienie, oświetlenie, wystrój sali oraz wspaniałą muzykę. Dziękujemy

Szkolny Dzień Życzliwości i Tolerancji

16 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Czas ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek. Na szkolnym korytarzu ukazały się kolorowe hasła i informacje związane z obchodzonym dniem.  Uczniowie wypisywali  słowa  kojarzące się  im z  motywem przewodnim dnia, stworzyli Księgę Tolerancji, w której wpisywali w niej swoje „złote myśli” związane z hasłem „Tolerancja”. Szkolny korytarz ozdobił Dekalog Tolerancji, który przypominać miał nam co oznacza Tolerancja, jakimi zasadami kierować się by być tolerancyjnym. 

Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu  towarzyszyły uczniom pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły nasze serca i zachęcił do walki z  brakiem tolerancji. Podjęta przez naszą szkołę inicjatywa miała na celu  poruszyć w nas strunę wrażliwości i  spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością.

Ten tydzień był niezwykły  ponieważ, 21 listopada  obchodziliśmy Szkolny Dzień Życzliwości. Był to dzień wyjątkowy, pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji i obfitował w różne atrakcje.
Nasza szkoła została udekorowana na żółto – informacjami na temat życzliwości, wesołymi minkami, cytatami i przysłowiami o dobroci, życzliwości, uśmiechu, przyjaźni itp. Drzwi każdej sali przyozdobiły uśmiechnięte buźki i piękne serca z cennymi hasłami.  Było ich tak dużo, że wystarczyło na drzwi wszystkich pracowni i gabinetów w budynku szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tego święta. Tego dnia również uczniowie i nauczyciele ubrani byli na żółto (kolor optymizmu i radości), biało  lub niebiesko  bądź posiadali żółte akcenty ubioru, radosne emblematy.

Nauczyciele również sprawili uczniom miłą niespodziankę: nie było niezapowiedzianych kartkówek, a wszyscy uczniowie, którzy ubrani byli na żółto, biało lub niebiesko bądź przynieśli na zajęcia żółte słonko/uśmiechniętą buźkę nie byli pytani na lekcjach. Na szkolnym korytarzu powstało wspaniałe drzewo ozdobione żółtymi buźkami z pozdrowieniami bądź miłym słowem dla kolegi, koleżanki. Kolejną atrakcją naszego święta były karteczki serdeczności, za pośrednictwem których uczniowie i nauczyciele mogli przesłać pozdrowienia i życzenia do wybranych osób. W Dniu Życzliwości  liściki sprawiały wiele uśmiechu i radości uczniom i nauczycielom.

Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie. Bądźmy życzliwi na co dzień!!!

Wszystkim, którzy uświetnili swoimi pomysłami i pracą Szkolny Dzień Życzliwości I Tolerancji serdecznie dziękujemy. Koordynatorami akcji byli:
Samorząd Uczniowski
Opiekunowie Samorządu Szkolnego
Pedagog  szkolny Pedagog specjalny

,,MAŁE WOJACZKI” ŚPIEWAŁY FILHARMONII

   10 listopada 2022r na uroczystej Gali w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach wyłoniono LAUREATÓW 9. Świętokrzyskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.

      I miejsce, w kategorii zespół, zajęły wspaniałe ,,MAŁE WOJACZKI” z ZPO w Stykowie w składzie: Wiktoria Bilińska, Gabrysia Turek, Wiktoria Kwiecień, Oliwia Ziółkowska, Zuzia Borowiec, Majka Kania, Maja Jankowicz, Julia Garbacz.

      W koncercie laureatów dziewczynki zaśpiewały pieśń, którą podbiły serca zarówno Jury jak i publiczności.

   Z rąk organizatorów nasze dzielne wojaczki otrzymały nagrodę dla szkoły oraz dyplomy.
    Jesteśmy bardzo dumni z naszych młodych artystek. To wielki sukces dla zespołu, szkoły oraz Gminy Brody. Gratulujemy zwycięstwa oraz życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

      W Gali rozdania nagród w Kielcach, uczennicom towarzyszyły – Pani dyrektor Marzena Adamus oraz opiekun zespołu Justyna Śpiewak.

DROGI DO WOLNOŚCI

DROGI DO WOLNOŚCI

W czwartek, 10 listopada o godzinie 10.00 w niezwykle podniosły sposób uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie uczcili 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku uroczystość odbyła się pod hasłem ,,Drogi do wolności” i rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Z okazji narodowego święta, już po raz kolejny, przyjechali do naszej szkoły zaprzyjaźnieni goście- państwo Anna i Janusz Skibińscy, aby wspólnie uczcić ten dzień głęboką refleksją nad historią naszej Ojczyzny.

W montażu słowno- muzycznym młodzi wykonawcy ukazali długą i bolesną drogę Polaków do wolności. Recytowali patriotyczne wiersze, śpiewali pieśni i piosenki , które wyrażały miłość do kraju i tęsknotę za upragnioną wolnością. Odgrywając scenki tematyczne, wykazali się prawdziwym talentem aktorskim. Na scenie wystąpili ubrani w czarne peleryny uczniowie symbolizujący trzech zaborców; rodzic, nauczyciel, ksiądz i żołnierz składający przysięgę dotyczącą obrony kraju, języka polskiego i wiary. Pojawił się nawet marszałek Piłsudski ze swoim oddziałem żołnierzy. Pięknie, głośno i zarazem przejmująco wybrzmiały pieśni w wykonaniu szkolnego chóru, solistów, duetów i zespołu,, Małe Wojaczki”. Publiczność mogła usłyszeć między innymi takie utwory jak: „Uwierz Polsko”, „Rota”, „Biały Orzeł”, „ Żeby Polska była Polską”, „ Pierwsza kadrowa”, „ Rozkwitały pąki białych róż”, „Flaga” czy „Niepodległa, niepokorna”. Wykonywanym pieśniom towarzyszył marsz w miejscu i salutowanie. Łzy publiczności wycisnęła natomiast ostatnia piosenka zaśpiewana przez naszych artystów „ Mamo , tyś płakała”. Ten utwór wybrzmiał jako protest przeciwko wszystkim wojnom, jakie toczyły się w przeszłości i tym, które trwają na świecie obecnie.

Niezwykle urokliwie zaprezentowali się debiutujący dopiero najmłodsi śpiewacy, uczniowie z klasy drugiej i trzeciej. Podniosły charakter uroczystości podkreślały odpowiednie na tę okazję stroje (mundury, berety, jednokolorowe spódniczki dziewcząt, białe golfy) oraz dekoracja. W roli konferansjerek wystąpiły dwie uczennice z klasy VIII b

Po uroczystej akademii głos zabrała Dyrektor szkoły, Pani Marzena Adamus, która ze wzruszeniem pogratulowała wszystkim wykonawcom wspaniałego występu. Słowa podziękowania skierowała także do pani Justyny Śpiewak i Elżbiety Rozwadowskiej, które były odpowiedzialne za przygotowanie recytacji, oprawę muzyczną i dekorację.

O godzinie 11:11 społeczność naszej szkoły włączyła się do udziału w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Przyjmując postawę na baczność, oddając hołd symbolom narodowym, wszyscy zaśpiewali głośno cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.