Zajęcia pozalekcyjne

Zapal Znicz Pamięci

„Jeśli testament – to z liści, A pomnik jeśli – z płomienia” Krzysztof Kamil Baczyński


W roku szkolnym 2019/2010 Szkolne Koło PCK bierze udział w akcji „Zapal znicz pamięci”, mającej na celu opiekę nad miejscami pamięci narodowej i kultywowanie pamięci o ludziach, którzy stracili życie w walce o niepodległość naszego kraju, w trakcie II wojny światowej.

31 października 2019r. członkowie koła odwiedzili zbiorowe mogiły mieszkańców wsi Gębice zamordowanych przez hitlerowców w 1943 roku. Uczniowie uprzątnęli  mogiły z wypalonych zniczy, zapalili znicze przyniesione przez siebie , a następnie  wspólnie się pomodlili.

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ZPO W STYKOWIE ROK SZKOLNY 2018-2019

 

Terminy zajęć:

 

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki –  czwartek godzina 715– 755 mgr Danuta Turek.

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z nauk przyrodniczych – (co dwa tygodnie) wtorek godz. 1330 – 1425 mgr Anna Kubala.

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – piątek godz. 715– 800 mgr Agnieszka Pastuszka.

  • Zespół wyrównawczy  z języka polskiego klasa VIII – wtorek 1 raz w tygodniu  godz. 700– 745 kl. IV-V-VII godz. 700– 745mgr Ewa Brela.

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. IVb poniedziałek godz. 800– 845 mgr Anna Rycombel.

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl. IVa poniedziałek godz. 855– 9 40mgr Anna Rycombel.