Danuta

mgr Danuta Turek - nauczyciel matematyki, techniki

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Szanowni Rodzice.

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.W pozostałych klasach  zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Święto Chrztu Polski

W ramach tegorocznych obchodów Święta Chrztu Polski ustanowionego przez Sejm RP w 2019r. uczniowie klasy 5 – Klaudia Wiśnios, Franek Jeziorski i Oliwia Ziółkowska, wykonali plakaty okolicznościowe nawiązujące do wydarzenia z 14 kwietnia 966r. To ważna data w dziejach Polski ze względu na fakt przyjęcia chrztu przez Mieszka I i rozpoczęcia procesu chrystianizacji oraz narodzin państwowości polskiej. Święto to jest obchodzone dopiero po raz trzeci, ale cywilizacyjna waga tego wydarzenia być może sprawi, iż w najbliższej przyszłości zostanie powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.Konkurs plastyczny: ,,230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

Biblioteka szkolna w ZPO w Stykowie organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VIII:

,, 230  ROCZNICA   UCHWALENIA   KONSTYTUCJI

3  MAJA”

             CELE   KONKURSU:

  • uczczenie  230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzez  konkurs plastyczny
  • poszanowanie  tradycji  obchodów świąt narodowych
  • kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia
  • rozwijanie wyobraźni, zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej
  • stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych
  1. Uczestnik konkursu wykonuje pracę indywidualnie.
  • Format  pracy : A3  lub  A4,  technika –  dowolna
    • Ocenie  będą podlegały:

–  zgodność z tematem

–  pomysłowość przekazu  treści

–  ogólne  wrażenie  artystyczne

–  estetykę

  • Podpisane na odwrocie prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do p. J. Śpiewak  do 23. 04. 2021 r. ( Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego).

            SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW

                              DO  UDZIAŁU  W KONKURSIE!!!

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych i klasy I

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie na rok szkolny 2021/2022.

Bocian z wacików

Uczniowie klasy I stworzyli wiosenny klimat. Wykonali prace plastyczne, którymi ozdobiły naszą klasę. Tym razem były to bociany z płatków kosmetycznych, w towarzystwie żab na zielonej, wiosennej łące.

Ozdoby wielkanocne klasy I

Ozdoby Wielkanocne uczniów klasy I

Oby zdrówko dopisało,

by jajeczko smakowało,

by babeczka nie tuczyła,

atmosfera miła była,

by zajączek uśmiechnięty,

przyniósł radość w ten dzień święty!

Tegoroczne święta będą inne, ale podtrzymanie tradycji jest bardzo ważne. Mimo, iż dzieci przebywają w domu ( na nauce zdalnej) wykonały piękne ozdoby wielkanocne. Mamy nadzieję, że wywołają one uśmiech na twarzy i przyniosą odrobinę radości.

Pozdrawiamy Wszystkich i życzymy zdrowia!

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia 2021 r.


Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkolny Konkurs Historyczny

Wśród uczniów klasy V został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Historyczny pod hasłem “Osiągnięcia starożytnych cywilizacji”. Uczniowie zaprezentowali znakomite prace konkursowe dotyczące m.in. historii teatru, religii, pisma i architektury. Wszystkim serdecznie gratulujemy!