Ze Świetlicy

Programy Edukacji Antytytoniowej

        Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie zakończył w tym roku realizację Programu Edukacji Profilaktyki Antytytoniowej zawierający 4 etapy:

I etap – Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” – adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich. Celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

II etap – Program edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie proszę” – przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, ma celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

III Etap – Program edukacji antytytoniowej pt. ”Bieg po zdrowie” – przeznaczony jest dla uczniów klas IV szkoły podstawowej, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym.

IV etap – rogram edukacji antytytoniowej pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”- przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.  

         Realizatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Koordynatorem I i II etapu była pani Magdalena Bryła, natomiast III i IV etapu pani Beata Kryzińska.

         W ramach realizacji Programu Edukacji Antytytoniowej zorganizowano konkurs przedszkolny pt.  

 „Czyste powietrze wokół mnie” i konkurs szkolny dla kl. I-III pt. „Żyję aktywnie i zdrowo i nie ulegam nałogom!” organizowany przez panią Magdalenę Bryłę.Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody wręczone przez panią Dyrektor.Wystawiono najlepsze prace konkursowe, które można było podziwiać przed świetlicą szkolną.

Wyniki konkursu przedszkolnego pt.  „Czyste powietrze wokół mnie”:

I miejsce – otrzymuje Emilka Turek z kl. 0

II miejsce – otrzymuje Szumielewicz Alicja z przedszkola

II miejsce – otrzymuje Celary Laura z przedszkola

III miejsce – otrzymuje Jagiełło Magdalena z kl. 0

III miejsce – otrzymuje Wójcik Mikołaj z kl. 0

Wyniki konkursu szkolnego dla kl. I-III pt. „Żyję aktywnie i zdrowo i nie ulegam nałogom!”:

I miejsce – otrzymuje Bębas Oliwia z kl. II

II miejsce – otrzymuje Jędrzejczyk Gabriela z kl. II

Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursach i zapraszamy do udziału w kolejnych.

Opracowała: Magdalena Bryła

Ciekawostki ze świetlicy – maj

Zieleń, kwiaty i cudny zapach to znak, że wiosna zawitała już na dobre. Dzięki niej wróciła nam chęć do obcowania z przyrodą i czynny powrót do aktywności fizycznej.

          W tym miesiącu rozmawialiśmy na temat naszych symboli narodowych. Wyjaśniliśmy czym jest Konstytucja. Projektowaliśmy kotyliony, rysowaliśmy godło i flagę. Oglądaliśmy prezentację związane z genezą obchodów świąt majowych. Uczestniczyliśmy w akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

          W kolejnym tygodniu obserwowaliśmy symetrię w przyrodzie i zachodzące w niej zmiany. Wymienialiśmy rośliny i zwierzęta spotykane na łące. Oglądaliśmy filmiki dotyczące łąki i jej mieszkańców. Wykonywaliśmy matematyczne zadania i ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.

Szukaliśmy informacji na temat pracy i cyklu życia pszczół. Omawialiśmy jak ważną rolę spełniają pszczoły w przyrodzie. Rozwiązywaliśmy rebusy i zagadki tematyczne. Tworzyliśmy wiele prac plastycznych z wykorzystaniem różnych  technik plastycznych.

          Zrealizowano Programy Edukacji Profilaktyki Antytytoniowej “Nie pal przy mnie, proszę!” w kl. II i III oraz “Czyste powietrze wokół nas” w przedszkolu i kl. 0 prowadzone przez panią Magdalenę Bryłę.

          Uczestniczyliśmy w Dniu Kultury Europejskiej, w którym rozwiązywaliśmy test dotyczący UE, kolorowaliśmy kolorowanki tematyczne, usłyszeliśmy najistotniejsze wiadomości odnośnie państw europejskich i degustowaliśmy potrawy.

          Korzystając z uroków wiosny coraz częściej przebywaliśmy na boisku szkolnym i placu zabaw. Natomiast w pochmurne dni czas spędzaliśmy na „Magicznym dywanie” korzystając z zabaw wzrokowo – ruchowych oraz relaksacyjnych.

          Poruszyliśmy tematy związane z ekologią. Mówiliśmy o pozytywnych i negatywnych stronach wpływu człowieka na środowisko oraz o nawykach, które pomogą nam zadbać o środowisko. Wyjaśniliśmy co oznacza bycie EKO. Omawialiśmy wybrane wiersze ekologiczne i wykonywaliśmy do nich ilustracje.

          Nie zabrakło rozmów dotyczących rodziny i tego jak pomagamy jej na co dzień. Wykonaliśmy laurki i kwiaty dla naszych mam z okazji Dnia Matki. Powstały prace plastyczne przedstawiające naszych rodziców i mnóstwo kolorowanek z tym dniem związanych.

          Przypomnieliśmy podstawowe Prawa i Obowiązki Dziecka. Wyjaśniliśmy jak je odpowiednio interpretować. Zapoznaliśmy się z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata.

Opracowali: Wychowawcy świetlicy

Ciekawostki ze świetlicy – kwiecień

Kwiecień plecień, bo poprzeplata, trochę zimy, trochę lata! W tym kapryśnym miesiącu rozmawialiśmy o zwyczajach i tradycjach świąt wielkanocnych. Wykonywaliśmy kartki świąteczne i koszyczki z masy solnej. Kolorowaliśmy zające, jajka i koszyczki. Rozwiązywaliśmy zagadki i quizy. W tak pięknym czasie nie zabrakło kiermaszu wielkanocnego, który zorganizowali nauczyciele świetlicy wraz z wychowawcą kl. I. Zebrane pieniążki przeznaczono na nagrody konkursowe, potrzebne rzeczy do sal i na pomoc rodzinom z Ukrainy.

W kolejnych tygodniach rozwijaliśmy umiejętność poprawnego budowania zdań oraz czytania ze zrozumieniem. Rozwiązywaliśmy zadania i łamigłówki matematyczne. Zabawy ruchowe odbywały się w sali gimnastycznej, na magicznym dywanie i coraz częściej na świeżym powietrzu:)

Poszerzaliśmy wiedzę na temat środowiska naturalnego i jego ochrony. Omawialiśmy negatywne i pozytywne skutki działalności człowieka. Wyjaśnialiśmy czym jest recykling i jak możemy go wykorzystywać w życiu codziennym. Projektowaliśmy plakaty związane z Dniem Ziemi.

W ostatnim tygodniu kwietnia analizowaliśmy i tworzyliśmy własne piramidy zdrowego odżywiania się. Rozmawialiśmy na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Rozpoczęliśmy realizację programu edukacji profilaktyki antytytoniowej “Nie pal przy mnie proszę”. Wykonaliśmy gazetkę świetlicy pt. “Żyj zdrowo i nie ulegaj nałogom!” Zrealizowaliśmy konkurs świetlicowy na najciekawszy planer żywieniowy „Jedzmy smacznie, zdrowo, kolorowo”. Kreatywnie wykorzystaliśmy warzywa do wykonania twórczych kanapek:)

Opracowanie: wychowawczynie świetlicy

Konkurs plastyczny “Jedzmy smacznie, zdrowo, kolorowo”.

W kwietniu świetlica szkolna ogłosiła konkurs plastyczny na najciekawszy planer żywieniowy pod tytułem „Jedzmy smacznie, zdrowo, kolorowo”. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej chętnie wzięli udział w konkursie. Głównym celem było propagowanie zdrowego odżywiania się, bogatego w owoce i warzywa, oraz jego pozytywnego wpływu na nasze zdrowie. Upominki oraz pamiątkowe dyplomy wręczyła Pani Dyrektor Marzena Adamus.

I miejsce zajęła: Oliwia Ziółkowska – kl. VI
II miejsce: Zuzanna Łukawska – kl. III
Wyróżnienie w konkursie otrzymały: Sieroń Julia – kl. III oraz Aleksandra Łukawska – kl. III

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Programy Edukacji Antytytoniowej

Miło nam poinformować, iż nasza szkoła uczestniczy kolejny raz w Programie Edukacji Antytytoniowej składający się z czterech etapów.

 Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” – adresowany jest do dzieci pięcio- i sześcioletnich. Celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Program edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie proszę” – przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, ma celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:

– uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

– kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

– uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia,

– uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,

– wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Program edukacji antytytoniowej pt. Bieg po zdrowie” – przeznaczony jest dla uczniów klas IV szkoły podstawowej, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym.

Cele programu:

– opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

– pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

– zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów 

Program edukacji antytytoniowej pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”- przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych. 

Cele szczegółowe:

– Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.

– Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.

– Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.

– Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.

– Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

W ramach realizacji Programu Edukacji Antytytoniowej w naszej placówce organizowane są konkursy szkolne.

W pierwszym etapie programu „Czyste powietrze wokół nas” organizowany jest konkurs plastyczny przez panią Magdalenę Bryłę dla przedszkola i kl.0 pt. „Czyste powietrze wokół mnie”. Prace można wykonać techniką dowolną i w dowolnym formacie.

W drugim etapie programu „Nie pal przy mnie proszę” organizowany jest konkurs szkolny przez panią Magdalenę Bryłę dla kl. I-III pt. „Żyję aktywnie i zdrowo i nie ulegam nałogom!”. Prace należy wykonać w formie 3D wykorzystując dostępne materiały – recykling.

W kolejnym etapie programu „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” organizowany jest konkurs szkolny przez panią

Beatę Kryzińską w kl. IV-VIII pt. „Wszystkie uzależnienia niszczą nasze marzenia”. Prace należy wykonać w formie plakatu, w dowolnym formacie i techniką.

Uczniowie, którzy najlepiej wykonają prace konkursowe otrzymają dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy słodki poczęstunek. Zapraszamy do udziału w konkursach i życzymy powodzenia!

Prosimy, by w pracach konkursowych nie umieszczać zakupionych papierosów i ich opakowań!

Termin oddawania prac – do 23 maja 2022 roku

Realizator:
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Magdalena Bryła
Beata Kryzińska

Kiermasz Wielkanocny

W dniach 11-13 kwietnia, w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie odbył się Kiermasz Wielkanocny. Zorganizowały go: wychowawczyni klasy I – Kinga Michalczewska wraz z pierwszaczkami oraz wychowawczynie świetlicy szkolnej – Magdalena Bryła i Ilona Jędrzejczyk wraz ze świetlikami. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Zgodnie z założeniami, część dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona na pomoc Ukraińcom (505zł). Serdecznie dziękujemy wszystkim za hojność, dobre serca i zaangażowanie.

❤️

Ciekawostki ze świetlicy – marzec.

Małymi kroczkami wiosna budzi się do życia… My również budzimy się do aktywności i do czynnego spędzania czasu wolnego. Coraz więcej ćwiczymy w sali gimnastycznej, jak również na świeżym powietrzu.

         W tym miesiącu rozmawialiśmy o przyjaźni i akceptacji. Mówiliśmy o odrzuceniu i możliwych jego konsekwencjach. W ramach tego tematu wykonaliśmy “Portret przyjaciela”.

         Na zewnątrz coraz cieplej! Pożegnaliśmy Panią Zimę, zmieniliśmy dekorację sali oraz tablicy przed świetlicą. Składaliśmy origami z papieru, oraz lepiliśmy z plasteliny. Ćwiczyliśmy motorykę małą poprzez kolorowanki relaksacyjne i tematyczne. Rozwijaliśmy spostrzegawczość i sprawność wzrokową, wyszukując różnice w rysunkach. Rozwiązywaliśmy krzyżówki i rebusy związane z tematyką wiosenną. Oglądaliśmy filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zmian zachodzących w zachowaniu roślin i zwierząt. Rozwijaliśmy umiejętność czytania poprzez czytanie wierszy i utworów dla dzieci. W związku z tym zorganizowaliśmy świetlicowy konkurs pięknego czytania pt. „Pięknie czytam”. Rysowaliśmy ilustracje do wybranych bajek, opowiadaliśmy swoje ulubione książki i przedstawiliśmy siebie wykonując “Książeczkę o sobie”.

W marcu w naszej świetlicy odbył się „Wiosenny kiermasz książki”. Chętni uczniowie i nauczyciele mogli zakupić ciekawe książki w korzystnych cenach.

         Która z Pań nie oczekuje Dnia Kobiet? Dla upamiętnienia tego święta przygotowaliśmy gazetkę świetlicy, wykonaliśmy laurki i kwiaty. Przybliżyliśmy także sylwetki znanych i sławnych kobiet. W kolejnym tygodniu poznawaliśmy ciekawostki o Unii Europejskiej. W grach świetlicowych najczęściej sięgaliśmy po: “Jengę”, “Plaster miodu”, “Dobble”, “Matę edukacyjną”, “Szachy”, „Puzzle”, “Warcaby”, “Klocki magnetyczne”, “Dixit” i „Uno”. Tak zakończyliśmy miesiąc marzec. Czy kolejny miesiąc nas zaskoczy? Zobaczymy.

Opracowanie: wychowawcy świetlicy

“Pięknie czytam” – w świetlicy!

Pierwszego kwietnia w świetlicy szkolnej odbył się konkurs czytelniczy pt. „Pięknie czytam”. Konkurs skierowany był do dzieci z klas I-III, zapisanych do naszej świetlicy. Wzięły w nim udział chętne uczennice z klasy II i VI. Każda z nich miała do przeczytania fragment wybranej książki. Głównym celem konkursu było kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz poznawanie utworów literatury dziecięcej. Wszystkie uczestniczki otrzymały z rąk Pani Dyrektor Marzeny Adamus upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy za udział i gratulujemy!