Projekt POWER

II Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

28 maja 2019, w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie , odbył się Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV-VI i VII-VIII.

Do konkursu przystąpili uczniowie: Lena Imos (PSP Adamów), Dawid Klepacz (SP Brody), Julia Gębura (PSP Dziurów), Julia Jagieła (ZSP Krynki), Maja Chrząstowska (ZSP Lubienia), Ewa Kumek (ZSP Ruda), Antonina Rakoczy (PSP Staw Kunowski), Wiktoria Bilińska (ZPO Styków), Wiktoria Świderska (PSP Adamów), Kamila Stopa (SP Brody), Emilia Nowak (ZSP Krynki), Aleksandra Glina (PSP Lipie), Julia Gawarecka (ZSP Lubienia), Julia Wiącek (PSP Staw Kunowski), Natalia Orczyk (ZPO Styków).
W Jury zasiadali: pani Dorota Grudnicka – Glina-Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brodach, pani Jolanta Lipa, pani Agnieszka Pastuszka oraz pani Małgorzata Kosmala.
Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne śpiewając anglojęzyczne piosenki. Poziom konkurencji był bardzo wyrównany dlatego Jury -chcąc docenić młodych artystów- przyznało oprócz nagród także wyróżnienia.


Laureaci w kategorii kl. IV-VI:
I. Wiktoria Bilińska -ZPO Styków
II. Dawid Klepacz – SP Brody.
III. Antonina Rakoczy – PSP Staw Kunowski.
Wyróżnienie – Julia Jagieła ZSP Krynki.


Laureaci w kategorii kl. VII-VIII:
I. Julia Wiącek – PSP Staw Kunowski.
II. Aleksandra Glina – PSP Lipie.
III. Wiktoria Świderska- PSP Adamów.
Wyróżnienie – Emilia Nowak ZSP Krynki
Jurorzy wręczyli młodym artystom dyplomy za uczestnictwo, nagrody sponsorowane z funduszu Rady Rodziców, pana Krzysztofa Sokoła- właściciela firmy komputerowej, wydawnictwo Macmillan oraz gadżety ufundowane przez Gminę Brody. Dyrektor szkoły Pani Krystyna Kasica podziękowała wszystkim uczestnikom za udział i życzyła dalszych sukcesów. Konkurs przygotowały Agnieszka Pastuszka oraz Justyna Śpiewak

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

23 maja 2019 r. w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” odbył się w naszej szkole Dzień Głośnego Czytania połączony ze Światowym Dniem Języka Angielskiego.

Uczennice z Klubu Czytelniczego – Natalia Kalisz oraz Angelika Gołębska przybliżyły społeczności szkolnej informacje na temat trwającej od 2001 roku kampanii społecznej promującej czytelnictwo. Następnie wszyscy włączyli się do wspólnego śpiewania piosenki prezentowanej przez aktorów, piosenkarzy – ,,Cała Polska czyta dzieciom”.

Głośne czytanie rozpoczęła pani Anna Rycombel. W Jej interpretacji usłyszeliśmy tradycyjną

,, Lokomotywę” J. Tuwima. Następnie utwory czytali: pani dyrektor Krystyna Kasica, współpracująca z naszą szkołą pani Ewa Działak z Biblioteki Publicznej w Stykowie, pani wicedyrektor Elżbieta Rozwadowska, pani Małgorzata Tomczyńska . Bardzo chętnie do akcji włączyli się również uczniowie: Jessika Bujak, Blanka Kania i Cyprian Kosmala.

Widzowie mogli usłyszeć utwory A. Fredry, J. Tuwima, A. Mickiewicza, J. Brzechwy oraz

J. Papuzińskiej.

Kolejnym punktem imprezy było przybliżenie przez Cypriana Kosmalę – ucznia klasy VIII wiadomości na temat korzyści płynących z nauki języka angielskiego.

Dużą radość sprawiło dzieciom uczestniczenie w Quizie Kahoot, który dotyczył wiadomości na temat Wielkiej Brytanii. Największą wiedzą z tej dziedziny wykazał się Patryk Wiecha z kl. IV b. Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody.

Aby wziąć udział w Światowym Dniu Języka Angielskiego przedstawiciele z każdej klasy musieli wykonać plakat prezentujący wybrany kraj oraz przygotować potrawy regionalne. Dzieci pod okiem wychowawców wykonały piękne, kolorowe plakaty, a rodzice pomogli im w przygotowaniu tradycyjnych potraw charakterystycznych dla kuchni wybranego kraju.

Na stołach pojawiło się mnóstwo smacznych dań, które wszyscy chętnie degustowali. Była pizza, spaghetti, chińskie i japońskie dania, ciasta, sałatki, pierogi, uszka i wiele różnych smakołyków z całego świata.

W klasie IVB odbył się konkurs na najlepszy charakterystyczny dla danego kraju strój. I miejsce zajął Rafał Orczyk, II Gabrysia Turek, a III Patrycja Pocheć. Wszyscy otrzymali słodkie nagrody.

Pani dyrektor Krystyna Kasica podziękowała wychowawcom i uczniom za udział w całym przedsięwzięciu, a rodzicom za pomoc w przygotowaniu przepysznych dań.

Organizacją całej uroczystości zajęły się panie: Agnieszka Pastuszka i Justyna Śpiewak.

Happy Easter – eTwinning project

Uczniowie naszej szkoły z klas Va, IVa,  IVb oraz VII, wzięli udział w międzynarodowej wymianie kartek wielkanocnych w ramach projektu etwinning. Dzieci nauczyły się składać życzenia w języku angielskim oraz wysłały  własnoręcznie zrobione kartki do szkół w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec oraz Czech. Wykazały się wielką kreatywnością i pomysłowością –20 kartek z Polski były naprawdę bardzo ładne. W zamian, nasi uczniowie otrzymali życzenia od zagranicznych partnerów. Dzięki temu projektowi dowiedzieliśmy się jak obchodzone są święta wielkanocne poza granicami Polski.

Happy Easter

D. Turek, A. Pastuszka, J. Śpiewak

Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności

Nauczycielki z Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie. Panie Agnieszka Pastuszka, Diana Raban, Justyna Śpiewak oraz Małgorzata Tomczyńska już kolejny raz postawiły na doskonalenie zawodowe i doskonalenie języka angielskiego. Tym razem były to kursy poszerzające słownictwo, utrwalające gramatykę i biegłość językową oraz kursy metodyczne nauczania języka angielskiego. Szkolenia odbywały się w ramach projektu: „Podniesienie jakości nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej oparte na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym drogą do sukcesu i wszechstronnego rozwoju ucznia” w ramach akcji Erasmus Plus KA1″ realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

Projekt eTwinning – Open your mind, open your heart… Merry Christmas!

Uczniowie klasy VA biorą udział w projekcie Open your mind, open your heart… Merry Christmas!. Celem projektu jest wymiana informacji o kulturze i tradycjach związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach europejskich.Razem ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Niemiec i Rumunii będą realizować zadania: prezentacja szkoły, wymiana kart i ozdób świątecznych.

We want to share Christmas feelings and traditions by exchanging handmade cards and good wishes written in English with every school participating in the project. The students will make Christmas crafts using various techniques and send them to all partner schools by traditional mail. Moreover we want to tell our Italian traditions about celebrating Christmas and to know more about other countries traditions too.

Prezentacja e Twinning Amelia Turek i Agatka Olszewska

Sprawozdanie ze szkoleń w ramach Projektu POWER

Szkolenia metodyczne i językowe nauczycieli ZPO Styków.  Nauczycielki z Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie panie Agnieszka Pastuszka, Diana Raban, Justyna Śpiewak oraz Małgorzata Tomczyńska już kolejny raz postawiły na doskonalenie zawodowe i doskonalenie języka angielskiego. Tym razem były to kursy poszerzające słownictwo, utrwalające gramatykę i biegłość językową oraz kursy metodyczne nauczania języka angielskiego. Szkolenia odbywały się w ramach projektu: „Podniesienie jakości nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej oparte na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym drogą do sukcesu i wszechstronnego rozwoju ucznia” w ramach akcji Erasmus Plus KA1″ realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“. Zespół Placówek Oświatowych oraz Gmina Brody pozyskały 67 999,64 zł na jego realizację. Kursy prowadzone były na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii przez znakomicie przygotowanych anglojęzycznych trenerów. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów doskonalących wymowę i słownictwo oraz jako zajęcia praktyczne – pozwalające uczestnikom poznać nowe metody pracy z uczniami oraz narzędzia do osiągania zamierzonych celów nauczania. E-Tools, Using Computers Exploiting the Internet, voki, toolsforeducators, nationalgeographic, sparklebox, quizbusters, epals, song, music, visual aids oraz wiele innych. Narzędzia zwiększają atrakcyjność lekcji angażując różne środki percepcji ucznia. Kurs metodyczny CLIL Practical Methodology for Primary Teacher w Portsmouth trwał dwa tygodnie. Zajęcia odbywały się w sześcioosobowej grupie. Wraz z nauczycielami z Hiszpanii, Włoch i Austrii nauczycieli uczyli się wykorzystywać metodę CLIL. Głównym celem tej metody jest zdobycie wiedzy z przedmiotu np. geografii czy biologii z równoczesnym ćwiczeniem języka. Stosowanie metody CLIL wymaga od nauczyciela dużej kreatywności i stosowania różnorodnych technik tj. obrazki, zdjęcia, filmy, prawdziwe obiekty, scenki, zabawy edukacyjne oraz IT a każdy uczeń powinien być inspirowany do wytężonej aktywności i angażowany do pracy. Oprócz udziału w zajęciach językowych organizatorzy kursów zadbali również o stronę kulturową projektów, tak więc uczestnicy odbyli ciekawe wycieczki po miastach i regionach krajów goszczących co niewątpliwie zwiększyło ich wiedzę na temat historii, tradycji i kultury miejc, w których przebywali. Panie z Zespołu Placóewk Oświatowych w Stykowie, które uczestniczyły w projektach zgodnie twierdzą, że warto brać udział w tego rodzaju szkoleniach ponieważ z jednej strony pozwalają one nauczycielom na zdobycie nowej wiedzy i doskonalenie własnego warsztatu pracy, a zdrugiej strony pozwalają na wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy uczesnikami kursów.

Sprawozdanie Małgorzata Tomczyńska ETI Malta

Sprawozdanie Justyna Śpiewak ETI Malta

Szkolenie eTwinning

14 czerwca 2018 odbyło się w naszej szkole szkolenie dla Grona Pedagogicznego dotyczące Programu eTwinnig. Ambasador programu Waldemar Tomala z Kielc podzielił się swoim doświadczeniem i pasją do eTwinningu. Program szkolenia dotyczył: Część wykładową: – prezentacja programu eTwinning (cele, założenia i możliwości programu oraz formy doskonalenia nauczycieli), – przykłady dobrych praktyk (najciekawsze projekty eTwinning dobrane do grupy odbiorców). Część warsztatową: – rejestracja uczestników szkolenia na portalu eTwinning, ćwiczenia uczestników na pulpicie nauczyciela (Desktop): poznanie sekcji i elementów pulpitu, edycja profilu, metody poszukiwania partnerów, rejestracja projektu; – zapoznanie z sekcjami i elementami przestrzeni TwinSpace, wykorzystanie platformy do współpracy i realizacji działań projektowych; – inne narzędzia przydatne w realizacji projektów eTwinning – zapoznanie z wybranymi aplikacjami.

Z książką przez Europę!

22 maja 2018r. w naszej szkole odbyły się Dni Europejskie połączone z Ogólnopolską Akcją “Cała Polska czyta dzieciom”. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym wykonaniem piosenki przewodniej do akcji. Słowa piosenki napisał: Jacek Cygan,muzykę Romuald Lipko a wykonawcy to: Maryla Rodowicz, Majka Jeżowska, Ewelina Flinta, Piotr Fronczewski, Zbigniew Zamachowski, Mateusz Damięcki. Do wspólnego czytania zaproszono: Panią Ewa Działak, Przewodniczącą Rady Rodziców Małgorzatę Zięba, Panią Dyrektor Barbarę Prokop, Panią Annę Rycombel oraz uczniów naszej szkoły Natalię Wiśnios i Cypriana Kosmalę. Cyprian przeczytał fragment baśni “Beauty and the Beast” w języku angielskim. Kolejnym punktem programu było przedstawienie uczniom informacji o Unii Europejskiej przez Piotra Kalisza z klasy VI. Uczniowie przygotowani przez Panią Justynę Śpiewak zatańczyli walca do piosenki”Zatańcz ze mną Europo!” w wykonaniu Cypriana Kosmali. Po obejrzeniu krótkiego filmu “Poznaj Unię Europejską” nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze przebranie za znaną postać pochodzącą z wybranego kraju europejskiego. Wśród nagrodzonych znalazły się: Wiktoria Kwiecień jako Królowa Elżbieta II, Wiktoria Bilińska i Julia Kosmala jako tancerki Carmen, Marta Jóźwk, Marta Kozieł, Marta Gębura, Natalia Wiśnios, Rałał Orczyk, Tomasz Nóżkiewicz, Amelia Turek, Kaja Koszarska i Gabrysia Turek. Pozostali uczniowie również mieli piękne stroje. Na zakończenie uroczystości nastąpiła degustacja tradycyjnych potraw pochodzących z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, Grecji oraz Wielkiej Brytanii.Każda klasa wybrała kraj i przygotowała stoisko z potrawami. Wszystko było pyszne. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie a w szczególności RODZICOM za pomoc w przygotowaniu potraw.

Uroczystość przygotowały Panie Agnieszka Pastuszka i Justyna Śpiewak

Dni Europejskie. Z angielskim przez Europę!

22 – 25 maja 2018r. w naszej szkole będziemy obchodzić Dni Europejskie. W tych dniach wszystkie klasy przystąpią do konkursu.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU “Z ANGIELSKIM PRZEZ EUROPĘ”

I ZADANIE KONKURSOWE
Przygotować najciekawszą prezentację na temat wybranego kraju europejskiego.

II ZADANIE KONKURSOWE
Przygotować najciekawsze przebranie za znaną osobę z wybranego kraju.

III ZADANIE KONKURSOWE
Test językowy dla klas VI – VII

CELE

1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas IV-VII w zakresie języka
angielskiego.
2. Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.
3. Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.
4. Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia
się języka angielskiego.
5. Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.
6. Promowanie i docenianie nauczycieli wdrażających metody pracy z uczniem zdolnym
7. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą o krajach anglojęzycznych i europejskich.
8. Rozwijanie postawy ciekawości i otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur
9. Rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe’

WARUNKI
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń ZPO Styków. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w szkole w terminie co najmniej cztery dni przed wyznaczoną datą Konkursu.
2. Nie ustala się limitu uczniów reprezentujących poszczególne zespoły klasowe

FORMA KONKURSU ZADANIE I i II
1. Najlepsze przebranie Komisja Konkursowa ocenia na 1 i 2 godzinie lekcyjnej 22 maja 2018r
2. Prezentacja krajów odbędzie się 22 maja 2018r. na 3 i 4 godzinie lekcyjnej.
3. Informacja o wynikach po uroczystości.

FORMA I ZAKRES TESTU JĘZYKOWEGO
1. Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających wyłącznie stopień opanowania struktur gramatyczno-leksykalnych dla klas VI-VII
2.Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu.
3. Konkurs trwa 45 minut.
4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.
5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu przejmuje Komisja Konkursowa

NAGRODY
1. Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują następujące nagrody:
a) dyplom
b) nagroda książkowa lub inna nagroda
c) za pierwsze miejsce – w przypadku uzyskania co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów – celująca ocena
cząstkowa z języka angielskiego
d) za pierwsze miejsce- w przypadku uzyskania mniej niż 90% możliwych do zdobycia punktów – bardzo dobra ocena
cząstkowa z języka angielskiego
e) za drugie i trzecie miejsce – bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Przygotowanie kulturowo – językowe

W związku z uczestnictwem w programie “Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” zespół nauczycieli opracował  plan działań, w którym priorytetowymi celami jest podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej w takim zakresie, aby móc zapewnić każdemu uczniowi edukację na jak najwyższym poziomie umożliwiającym jego rozwój uzdolnień, zainteresowań i aspiracji edukacyjnych. Tak rozumiane kształcenie gwarantuje zarówno nauczycielom, jak i uczniom poczucie przynależności do szkolnej wspólnoty europejskiej. Zakładamy, że realizacja międzynarodowego projektu przyczyni się do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku obcym, większej otwartości na wielokulturowość i demokrację. Uczestniczący nauczyciele dzieląc się doświadczeniami w zakresie poznanej metodologii i praktyki, pogłębią również swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania w tym zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego CLIL.

Przygotowanie kulturowo-językowe i organizacyjne dla grupy uczestników projektu poświęcono następującym zagadnieniom: język, literatura, polityka, systemy oświatowe, obyczaje, kuchnia, tradycje, stereotypy, sztuka, elementy geografii i turystyki. Przed wyjazdem nauczycieli na Maltę rozpoczęto szkolenie. Program przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego został opracowany w oparciu o cele i charakter wyjazdu szkoleniowego oraz związane z wyjazdem potrzeby uczestników mobilności. Zdobyta wiedza pozwoliła zrozumieć nowe środowisko, zachowania obywateli obcego kraju oraz pomogła szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu.