Innowacje pedagogiczne

Czytanie ma moc

6 marca świetliczaki poznały specyfikę zawodu bibliotekarza. Spotkanie odbyło się w ramach innowacji prowadzonej w świetlicy szkolnej. Tym razem naszym gościem była Pani Ewa Działak, bibliotekarka z Publicznej Biblioteki w Brodach.

Celem spotkania było: zapoznanie z zawodem bibliotekarza, rozbudzenie zainteresowania książkami, wyjaśnienie pojęć: książka, okładka, pisarz, grafik, drukarnia, biblioteka. Pani Ewa przygotowała także dla dzieci niespodziankę…wprowadziła dzieci w fantastyczny świat teatru KAMISHIBAI. Papierowy Teatr, czyli teatr ilustracji wywodzący się z dalekiej Japonii zachwycił dzieci. Wysłuchały w ten sposób trzech utworów m.in. “Legendy o smoku wawelskim”. Świetliczaki wysłuchały także audiobooka o przygodach pewnej zabawnej dziewczynki o imieniu Zuźka (“Zuźka D. Zołzik” autor: Barbara Park). Na koniec wszystkie dzieci wykonały ilustracje do wysłuchanych tekstów i wręczyły je Pani Ewie. Podsumowaniem spotkania była wizyta w bibliotece i możliwość wypożyczenia wybranych przez siebie książek.

 

Kim jest ceramik? – warsztaty garncarskie

Kim jest ceramik? Nie każdy to wie, ale wiedzą to doskonale nasze świetliczaki. Dzięki spotkaniu z Panią Anną Kupczyk, które odbyło się 13 grudnia, w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w świetlicy szkolnej.

Od Pani Ani świetliczaki dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy na temat rzadkiego zawodu ceramika. Słuchały o różnych gatunkach
gliny, o naczyniach, które można z niej wykonać, dowiedziały się czym jest szkliwo ceramiczne i dlaczego wykonane naczynia trzeba wypalać w bardzo wysokiej temperaturze. Oprócz tego miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności przy kole garncarskim. Pod okiem specjalisty każdy mógł wykonać swoje naczynie. Dzieci były zachwycone, uważnie słuchały
wskazówek Pani Ani i chętnie stosowały się do nich. Mamy nadzieję, że Pani Ania jeszcze kiedyś nas odwiedzi.

Pomagamy zwierzętom – spotkanie z weterynarzem

Zarówno dzieci, jak i dorośli kochają zwierzęta i każdy z nas na swój sposób okazuje czworonogom swoją troskę i przyjaźń. Na kolejne spotkanie w ramach realizacji innowacji pedagogicznej, prowadzonej w świetlicy
szkolnej przez panie Ilonę Jędrzejczyk i Dianę Raban, zaprosiliśmy tym razem pana Augustyna Blicharza, weterynarza z gabinetu Cztery Łapy w Starachowicach. W bardzo ciekawy sposób opowiedział on dzieciom o zawodzie, w którym pracuje. Zwracał uwagę dzieciom, żeby obserwowały swoje zwierzaki, bo one tak samo jak człowiek chorują, cierpią i potrzebują z naszej strony opieki i troski. Pan Augustyn pokazał świetliczakom jak
przygotowuje się zwierzęta do operacji i jak zakłada się opatrunek na psią łapę. Przypomniał również o konieczności szczepienia zwierząt i o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami. Świetliczaki chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zadawały
wiele pytań i z wielką ochotą opowiadały o swoich pupilach.

Zajęcia otwarte w klasie II

W piątek 13 grudnia 2019r. odbyły się zajęcia otwarte w klasie II. Podczas tych zajęć rodzice wraz ze swoimi dziećmi wykonali różne ozdoby świąteczne i wspólnie udekorowali nimi klasową choinkę. Pracy towarzyszyła atmosfera oparta na życzliwości, przyjaźni i wzajemnej pomocy. Wielka radość z twórczej pracy rozbudzała zaufanie we własne możliwości. W nastrój świąteczny wprowadziło również zebranych słuchanie znanych kolęd oraz opowiadania o Świętym Mikołaju. Nasze spotkanie było wspaniałą integracją Rodzice – Uczniowie – Wychowawca.

Pierwsza pomoc w świetlicy

W ramach innowacji “Co ze mnie wyrośnie? – świetliczaki poznają zawody”, prowadzonej przez panie Ilonę Jędrzejczyk i Dianę Raban, w poniedziałek – 18 listopada 2019 roku, w naszej świetlicy mieliśmy okazję gościć ratownika medycznego – pana Tomka.

Ratownik medyczny, to osoba, która w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Świetliczaki miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Uczyły się w jaki sposób można komuś pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Pan Tomek pokazał, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci utrwaliły numery telefonów alarmowych, obserwowały w jaki sposób wykonuje się resuscytację i same mogły spróbować swoich sił w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy na fantomie.

Dzięki takiej lekcji świetliczaki nauczyły się wielu ważnych umiejętności, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

Bardzo dziękujemy Panu Tomkowi za wizytę w naszej świetlicy. Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy, ponieważ taka forma zajęć na pewno stanie się bardzo ważną częścią naszej pracy związanej z tematyką pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia matematyczne w klasie II w ramach innowacji

Uczniowie klasy II bardzo chętnie korzystają z pomocy dydaktycznych rozwijających zdolności matematyczne i logiczne.

Do jednych z dodatkowych zajęć matematycznych w ramach innowacji pedagogicznej „Matematyka i gry logiczne” musieli szczególnie się przygotować. Ich zadaniem było przynieść warzywa i owoce, które ważyły samodzielnie na wadze szalkowej.

Dzieci odczytywały wagę na odważnikach, dokonywały obliczeń wagowych oraz zapisywały wyniki w kg i dag. Porównywały pomiary, szeregowały od najlżejszego do najcięższego. Podobnych czynności dokonywały ważąc przybory szkolne.

Podczas zajęć szukały także w Internecie informacji o wartościach odżywczych przyniesionych warzyw i owoców.

Ponadto uczniowie starali się znaleźć odpowiedź na pytanie: „Co zrobić, aby nasze plecaki były lżejsze?”

Bohater – ON

BohaterON – włącz historię! To ogólnopolska kampania, która jest tworzona od 2016 roku. Jej celem jest uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promowanie historii Polski XX wieku. Akcja organizowana jest wspólnie z Fundacją Rosa, a działaniom przyświeca hasło: “Pamięć – Edukacja – Pomoc”.

W roku szkolnym 2019/2020 również nasi uczniowie włączyli się do akcji. 28 września podczas pikniku szkolnego chętne dzieci a także rodzice i nauczyciele tworzyli wspaniałe kartki. Wcześniej w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia dotyczące Powstania. Organizacją akcji, przygotowaniem potrzebnych materiałów zajmowały się opiekunki Szkolnego Koła PCK Diana Raban i Ilona Jędrzejczyk.

Jestem bezpieczny

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem oraz prowadzoną przez panie Dianę Raban i Ilonę Jędrzejczyk innowacją pedagogiczną 7 października br. w świetlicy odbyło się spotkanie pod hasłem „Jestem bezpieczny”. Naszym gościem był pan Paweł Kusiak. Funkcjonariusz policji, pracujący na co dzień w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach. Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające ze zbliżania się do nieznanych zwierząt. W spotkaniu zorganizowanym przez wychowawców świetlicy brały udział dzieci z klas 0 – III.

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej ,,Obserwuję, poszukuję, wnioskuję…”

S

Autor innowacji:

mgr Anna Kubala

mgr Agnieszka Zwada

Miejsce wdrażania innowacji :

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie

Założenia innowacji:

Głównym założeniem innowacji „ Obserwuję, poszukuję, wnioskuję..” było rozbudzenie zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi, rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia do rozwiązywania problemów. Nauki przyrodnicze to przede wszystkim szeroko pojęty obszar badawczy i doświadczalny. Doświadczenia mobilizowały uczniów do działania, rozwijały spostrzegawczość, zdolność obserwacji oraz wnioskowania. Innowacja miała charakter organizacyjno – metodyczny . Rozszerzała treści zawarte w podstawie programowej a nawet często wykraczała poza nie. Była przedsięwzięciem, które miało na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy i zwiększeniem ilości prowadzonych doświadczeń , eksperymentów,projektów , które ze względu na czasochłonność nie pozwalają na zbyt częste stosowanie ich na jednostkach lekcyjnych.

Zakres innowacji

Innowacja objęła klasy IV- VIII i była realizowana na lekcjach przyrody, biologii, geogarfii, fizyki oraz na zajęciach pozalekcyjnych (dwa razy w miesiącu) przez okres od września 2018r – do maja 2019r .

Celem innowacji było:

Poszerzenie umiejętności oraz wiedzy praktycznej uczniów z dziedziny przedmiotów przyrodniczych, rozwój zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi,większa samodzielność i odpowiedzialność za pracę własną i grupową, dokumentowanie prowadzonych obserwacji i prezentowanie wyników swojej pracy.

Działania, które były podejmowane na zajęciach podczas realizacji zaplanowanych zadań:

  1. Rozwiązywanie zadań problemowych

Problem badawczy : Czy ocet zmieni właściwości kości i skorupki jaja kurzego?

Problem badawczy : Czy magnes przyciąga wszystkie przedmioty?

Problem badawczy : Czy woda w Kamiennej jest czysta?

  1. Wykonywanie doświadczeń, eksperymentów, zadań praktycznych

Erupcja wulkanu

Wykrywanie skrobi w różnych produktach spożywczych

Mikroskopowanie i wykonywanie preparatów mikroskopowych

Zakładamy hodowlę pantofelka

Szukamy pantofelków w kropli wody

Lubimy wodę

Wilekie quizownie na zajeciach przyrodniczych

Sztuczny śnieg

Co to są superabsorbenty i czy można cieszyć się śniegiem w lecie?

Boraksowy glutek, czyli masa typu slim

  1. Zajecia w terenie

Wystawa w Muzeum Przyrody i Techniki Wszystko jest liczbą

  1. Wycieczka związana z bogactwem przyrodniczym Polski

Bieszczady

Projekty edukacyjne ( przyroda klasa VI : Układ Słoneczny, 7 cudów świata, 10 najinteligentniejszych zwiarząt świata, Najcięższe zwierzęta świata; Fizyka klasa VIII- Jak wytworzyć energię elektryczną domowym sposobem?”, Złudzenia optyczne ).

Ewaluacja:

Została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych.

W czasie trwania innowacji była prowadzona dokumentacja – ( zdjęcia, scenariusze zajęć, plakaty, prezentacje multimedialne itp). Informacje z realizacji zaplanowanych działań zamieszczano na stronie szkoły w zakładce Innowacje Pedagogiczne.

Wyniki ewaluacji zajęć:

5 = zdecydowanie TAK,
4 = raczej TAK,
3 = nie wiem…, może,
2 = raczej NIE,
1 = zdecydowanie NIE.

  • przyjdę następny raz (jw.);
  • zajęcia oceniam na… (5 – bdb; 4 – db; 3 – średnie; 2 – słabe; 1- b. słabe);
  • zaangażowanie uczestników (jw.).