Dla Uczniów

Policja w szkole… na spotkaniu z uczniami

W ramach realizowanego przez Powiat Starachowicki projektu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”, 2 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Policjanci rozmawiali z uczniami klas IV – VIII o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w kontekście niechronionych uczestników ruchu drogowego, stosowania zasady ograniczonego zaufania oraz prawidłowego korzystania z przejść dla pieszych. Prowadzący spotkanie, mł. asp. Paweł Kusiak podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać.

Na zakończenie spotkania uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a od naszych gości otrzymali elementy odblaskowe.

Szkolny Dzień Życzliwości i Tolerancji

16 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Czas ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek. Na szkolnym korytarzu ukazały się kolorowe hasła i informacje związane z obchodzonym dniem.  Uczniowie wypisywali  słowa  kojarzące się  im z  motywem przewodnim dnia, stworzyli Księgę Tolerancji, w której wpisywali w niej swoje „złote myśli” związane z hasłem „Tolerancja”. Szkolny korytarz ozdobił Dekalog Tolerancji, który przypominać miał nam co oznacza Tolerancja, jakimi zasadami kierować się by być tolerancyjnym. 

Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu  towarzyszyły uczniom pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły nasze serca i zachęcił do walki z  brakiem tolerancji. Podjęta przez naszą szkołę inicjatywa miała na celu  poruszyć w nas strunę wrażliwości i  spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością.

Ten tydzień był niezwykły  ponieważ, 21 listopada  obchodziliśmy Szkolny Dzień Życzliwości. Był to dzień wyjątkowy, pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji i obfitował w różne atrakcje.
Nasza szkoła została udekorowana na żółto – informacjami na temat życzliwości, wesołymi minkami, cytatami i przysłowiami o dobroci, życzliwości, uśmiechu, przyjaźni itp. Drzwi każdej sali przyozdobiły uśmiechnięte buźki i piękne serca z cennymi hasłami.  Było ich tak dużo, że wystarczyło na drzwi wszystkich pracowni i gabinetów w budynku szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tego święta. Tego dnia również uczniowie i nauczyciele ubrani byli na żółto (kolor optymizmu i radości), biało  lub niebiesko  bądź posiadali żółte akcenty ubioru, radosne emblematy.

Nauczyciele również sprawili uczniom miłą niespodziankę: nie było niezapowiedzianych kartkówek, a wszyscy uczniowie, którzy ubrani byli na żółto, biało lub niebiesko bądź przynieśli na zajęcia żółte słonko/uśmiechniętą buźkę nie byli pytani na lekcjach. Na szkolnym korytarzu powstało wspaniałe drzewo ozdobione żółtymi buźkami z pozdrowieniami bądź miłym słowem dla kolegi, koleżanki. Kolejną atrakcją naszego święta były karteczki serdeczności, za pośrednictwem których uczniowie i nauczyciele mogli przesłać pozdrowienia i życzenia do wybranych osób. W Dniu Życzliwości  liściki sprawiały wiele uśmiechu i radości uczniom i nauczycielom.

Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie. Bądźmy życzliwi na co dzień!!!

Wszystkim, którzy uświetnili swoimi pomysłami i pracą Szkolny Dzień Życzliwości I Tolerancji serdecznie dziękujemy. Koordynatorami akcji byli:
Samorząd Uczniowski
Opiekunowie Samorządu Szkolnego
Pedagog  szkolny Pedagog specjalny

PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „ JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE “.

W naszej szkole  programem tym objęci są uczniowie klasy IV ( program realizowany jest we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego).

Cele programu:

    Opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

W programie porusza się następujące tematy:

 • Prawdy i mity na temat alkoholu
 • Wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
 • Rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskiem
 • Powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku

Program Domowych Detektywów składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej i jest utrzymany w konwencji nauki poprzez zabawę. Materiałem wykorzystywanym do pracy dziecka w szkole oraz w domu są cztery zeszyty komiksowe.

          W ramach zajęć w domu uczniowie wraz ze swoimi rodzicami tworzą tzw. „domowe drużyny”. Zadaniem drużyn jest wspólna praca z wykorzystaniem wspomnianych zeszytów. Każdy z nich zawiera jedną zabawną historyjkę komiksową, trzy zadania dla „domowych drużyn” oraz krótkie porady przeznaczone dla rodziców.

Bohaterami komiksów są młodzi detektywi Jaś i Małgosia, którzy modelują wśród uczniów pożądane zachowania i postawy. Domowe drużyny współpracują przez pięć tygodni. Celem tej współpracy jest ułatwienie rodzicom ( bądź też pomoc w zapoczątkowaniu) rozmów z dziećmi na tematy związane z piciem alkoholu przez nastolatków oraz opracowanie rodzinnych zasad dotyczących alkoholu.

           W części przeznaczonej dla rodziców znajdują się informacje dotyczące problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież oraz konkretne wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z sięganiem po alkohol. Rodzice są zachęcani do przyjęcia jednoznacznej postawy przeciwnej piciu alkoholu przez ich nastoletnie dzieci oraz konsekwentnego egzekwowania ustalonych zasad.

         Szkolna część programu realizowana jest przez Prowadzącego  (ARR) oraz nauczyciela-wychowawcę przy aktywnym udziale, wybranych przez całą klasę, liderów rówieśniczych. Prowadzący inicjuje pracę „ domowych drużyn” na zajęciach w klasie. W trakcie tych zajęć uczniowie zapoznają się z tematami zeszytów oraz omawiają wrażenia i doświadczenia z pracy z rodzicami. Do zadań liderów należy prezentowanie całej klasie wybranych treści komiksów oraz prowadzenie w małych grupach krótkich zajęć nawiązujących do ich treści.

      Program Domowych Detektywów będzie kończył się Wieczorem Jasia i Małgosi – popołudniowym spotkaniem wszystkich uczestników – uczniów, ich rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. W trakcie tego spotkania uczniowie będą prezentować gościom prace (plakaty, quizy, scenki).

TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole to kampania dotycząca profilaktyki zdrowotnej i  efektów wczesnego zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki z Głównym Inspektorem Sanitarnym i organizacjami pozarządowymi.

Nasza Szkoła aktywnie włączyła się w kampanię i w dniach od 12 do 16 września 2022r. podjęte zostały różnorodne działania. Na korytarzu szkolnym prezentowane były plakaty profilaktyczne o chorobach zakaźnych i metodach ich zapobiegania. W czasie zajęć uczniowie oglądali  filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych. W klasach nauczyciele przeprowadzali pogadanki, gry i zabawy o właściwych zachowaniach zdrowotnych. Wychowawczynie świetlicy zorganizowały konkurs plastyczny dla chętnych uczniów  pt. „Dbam o zdrowie”.

15 września odwiedziła naszą szkołę Pani pielęgniarka Iwona Gralec, która podzieliła się z uczniami wiedzą z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

SPRZĄTANIE  ŚWIATA 2022 „ WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE”

W dniu 16 września 2022 r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, którą organizuje Fundacja Nasza Ziemia . 

Tegoroczna, kampania przebiegała pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze”.Celem takich szkolnych przedsięwzięć jest zachęcanie uczniów do wspólnego działania na rzecz poszanowania przyrody,  promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku  oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu , segregacja i umiejętność gospodarowania odpadami.

            Wszyscy uczniowie ZPO wyposażeni w rękawice i worki, które otrzymali z UG w Brodach,  posprzątali plac wokół szkoły (klasy 0-IV) i tereny wzdłuż rzeki Kamienna (klasy V – VIII). Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach odebrał zebrane śmieci/worki.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2021- przedszkole

Szanowni Państwo,

rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022r. według następującego planu:

 • 9.00 Msza św. w kościele w Stykowie,
 • przejście do przedszkola i spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły życzymy owocnego i spokojnego roku szkolnego.

Dyrekcja ZPO w Stykowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Szanowni Państwo,

rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022r. według następującego planu:

 • 9.00 Msza św. w kościele w Stykowie,
 • przejście do szkoły,
 • 10.30 w sali gimnastycznej odbędzie się krótka część artystyczna z udziałem Pani Wójt Marzeny Bernat,
 • po części artystycznej odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły życzymy owocnego i spokojnego roku szkolnego.

Dyrekcja ZPO w Stykowie.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2021/2022

 • godz. 8.00 – Msza Święta na zakończenie roku szkolnego w Kościele Wspomożenia Wiernych Najświętszej Maryi Panny w Stykowie,
 • po Mszy Św. przedszkolaki  wraz z rodzicami spotykają się z  wychowawczyniami w przedszkolu,
 • klasa 0 oraz uczniowie  klas I – VIII spotykają się z Dyrektorem na dolnym holu
 • po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami.

Dyrekcja ZPO w Stykowie

Dzień Ziemi

           W piątek 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „ Zainwestuj w naszą planetę ”. Święto to zostało ustanowione w 1970 roku i obecnie jest obchodzone w 192 krajach (w Polsce od 1990 roku).

           Idea troski o naszą planetę łączy ludzi na całym świecie. Każdy z nas ma wpływ na dobrostan Ziemi. Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.           

To coroczne wydarzenie organizowane jest w naszej szkole w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.

Tegoroczne obchody święta przyjmowały różne formy w zależności od przekazywanych treści.

         Uczniowie klas starszych oglądali na lekcjach filmy, rozwiązywali quizy i krzyżówki o tematyce ekologicznej. Uczniowie klas młodszych dowiedzieli się jak segregować odpady, jak dbać o naszą Ziemię i dlaczego ma to tak duże znaczenie dla naszej planety.

          Uwiecznieniem Obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w naszej szkole było zorganizowanie wystawy z pracami plastycznymi naszych uczniów i sprzątanie terenów wokół szkoły.

VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

W dniu 2 kwietnia 2022 roku odbył się w II LO w Starachowicach VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Z przyrodą za Pan Brat”.

Celem konkursu było popularyzowanie nauk przyrodniczych ściśle związanych ze środowiskiem życia człowieka, rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z różnych dziedzin i właściwej interpretacji zjawisk przyrodniczych.           

Konkurs został objęty patronatem Starosty Starachowickiego oraz honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie w czasie 90 minut rozwiązywali  test składający się  z części biologicznej i chemicznej.

         Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice, które wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą, Małgorzata Jurczenia z klasy VIIIb – zdobywając II miejsce i Amelia Turek z klasy VIIIa – zdobywając wyróżnienie.

W przerwie uczestnicy konkursu skorzystali ze słodkiego poczęstunku i zwiedzili szkołę.  Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Starachowicach i Świętokrzyski Kurator Oświaty, a wręczyła Pani Dyrektor II LO .