Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica jest miejscem, w którym przebywa jednocześnie wiele dzieci w różnym wieku. Aby wszyscy mogli milo,
przyjemnie i bezstresowo spędzać w niej czas, należy przestrzegać pewnych reguł “bycia razem”, czyli:

 • Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
 • Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
 • Nie przeszkadzamy sobie nawzajem i nauczycielom podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
 • Wypełniamy wszystkie polecenia nauczyciela.
 • Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Nie wychodzimy z sali świetlicy bez zgody wychowawcy,
 • Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i j jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawcy podczas pobytu na boisku.
 • Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek.
 • Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.
 • Zwracamy szczególną uwagę na dzieci młodsze, służymy im zawsze radą i pomocą.
 • Za zniszczenie wyposażenia świetlicy powstałe z winy dziecka odpowiedzialność materialną pm1oszą rodzice/opiekunowie.
 • Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi ponieważ to od nas samych zależy czy będziemy się dobrze czuli w naszej świetlicy.

Wiadomości z naszej świetlicy

Maj w świetlicy szkolnej

Pierwszy tydzień naszej pracy poświęcony był „Świętom Majowym”. Na gazetce świetlicy została wykonana dekoracja związana z tą tematyką. Dzieci na […]


Kwiecień w świetlicy szkolnej

Kwiecień rozpoczęliśmy od promowania czytelnictwa wśród dzieci. Najbliższe dzieciom okazały się być baśnie J. Ch. Andersena. To im poświęciliśmy wiele […]


Marzec w świetlicy szkolnej

W pierwszym tygodniu marca zajęcia świetlicowe poświęcone były kobietom. Jednym z realizowanych zadań było rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących zawodowo […]


Kiermasz książek


Luty w świetlicy szkolnej

Od początku miesiąca na zajęciach świetlicowych dzieci przygotowywały się do ferii zimowych. Rozmawiały na temat zabaw i gier zimowych, oglądały […]


RAZEM DLA MARYSI

Świetlica szkolna serdecznie dziękuje nauczycielom, rodzicom, uczniom, pracownikom szkoły za zaangażowanie się w organizację kiermaszu charytatywnego „RAZEM DLA MARYSI”. Kiermasz […]