Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica jest miejscem, w którym przebywa jednocześnie wiele dzieci w różnym wieku. Aby wszyscy mogli milo,
przyjemnie i bezstresowo spędzać w niej czas, należy przestrzegać pewnych reguł “bycia razem”, czyli:

 • Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
 • Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
 • Nie przeszkadzamy sobie nawzajem i nauczycielom podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
 • Wypełniamy wszystkie polecenia nauczyciela.
 • Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Nie wychodzimy z sali świetlicy bez zgody wychowawcy,
 • Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i j jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawcy podczas pobytu na boisku.
 • Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek.
 • Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.
 • Zwracamy szczególną uwagę na dzieci młodsze, służymy im zawsze radą i pomocą.
 • Za zniszczenie wyposażenia świetlicy powstałe z winy dziecka odpowiedzialność materialną pm1oszą rodzice/opiekunowie.
 • Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi ponieważ to od nas samych zależy czy będziemy się dobrze czuli w naszej świetlicy.

Wiadomości z naszej świetlicy

Świetlica – czerwiec 2023r.

Początek czerwca kojarzy nam się z Dniem dziecka. Dlatego tez w pierwszym tygodniu rozmawialiśmy na temat zainteresowań dzieci. Wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „Moje hobby” i oglądaliśmy prezentacje multimedialną dotyczącą Dnia Dziecka w Polsce i na świecie. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie „Co łączy, a co różni dzieci na całym świecie?” Dzieci chętnie korzystali z gier karcianych […]


Jadłospis od 19 czerwca


Podsumowanie Programu Profilaktyki Edukacji Antytytoniowej

Zespół Placówek Oświatowych w Strykowie kolejny raz uczestniczył w realizacji Programu Profilaktyki Edukacji Antytytoniowej zawierający 4 etapy: I etap – Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” – adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich. Celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub […]


Maj w świetlicy szkolnej

MMaj to bez wątpienia najpiękniejszy miesiąc w roku, a my przygotowując gazetkę świetlicy zaprezentowaliśmy najpiękniejsze „Zakątki Polski”. W tym miesiącu mówiliśmy o naszej okolicy. Oglądaliśmy film krajoznawczy pt. „Nie ma jak Polska” , rozmawialiśmy o miastach, które chcielibyśmy zwiedzić.  Wykonaliśmy również plakat promujący naszą okolicę. Często korzystaliśmy z gier stolikowych, strategicznych i konstrukcyjnych. Zabawy ruchowe […]


Jadłospis od 12 czerwca


Jadłospis od 5 czerwca