Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica jest miejscem, w którym przebywa jednocześnie wiele dzieci w różnym wieku. Aby wszyscy mogli milo,
przyjemnie i bezstresowo spędzać w niej czas, należy przestrzegać pewnych reguł “bycia razem”, czyli:

 • Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
 • Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
 • Nie przeszkadzamy sobie nawzajem i nauczycielom podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
 • Wypełniamy wszystkie polecenia nauczyciela.
 • Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Nie wychodzimy z sali świetlicy bez zgody wychowawcy,
 • Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i j jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawcy podczas pobytu na boisku.
 • Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek.
 • Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.
 • Zwracamy szczególną uwagę na dzieci młodsze, służymy im zawsze radą i pomocą.
 • Za zniszczenie wyposażenia świetlicy powstałe z winy dziecka odpowiedzialność materialną pm1oszą rodzice/opiekunowie.
 • Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi ponieważ to od nas samych zależy czy będziemy się dobrze czuli w naszej świetlicy.

Wiadomości z naszej świetlicy

Jadłospis od 5 grudnia


Jadłospis – od 28 listopada


Jadłospis od 21 listopada


Jadłospis od 14 listopada


Ciekawostki ze świetlicy – październik

Kiedy żółte z drzew spadają, jesień nam zapowiadają… Nadeszła piękna złota jesień, a za oknami obserwowaliśmy tonacje ciepłych barw i zmiany zachodzące jesienią. Rozmawialiśmy o zwierzętach domowych i sprawowaniu nad nimi opieki. Czytaliśmy ciekawostki na temat psów i kotów. Pracowaliśmy z atlasem zwierząt i wykonaliśmy prace plastyczne pt. “Ja i mój pupil”. Przeprowadziliśmy wesołą zabawę […]


Jadłospis od 7 listopada 2022