eTwinning

Projekt eTwinning – Open your mind, open your heart… Merry Christmas!

Uczniowie klasy VA biorą udział w projekcie Open your mind, open your heart… Merry Christmas!. Celem projektu jest wymiana informacji o kulturze i tradycjach związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach europejskich.Razem ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Niemiec i Rumunii będą realizować zadania: prezentacja szkoły, wymiana kart i ozdób świątecznych.

We want to share Christmas feelings and traditions by exchanging handmade cards and good wishes written in English with every school participating in the project. The students will make Christmas crafts using various techniques and send them to all partner schools by traditional mail. Moreover we want to tell our Italian traditions about celebrating Christmas and to know more about other countries traditions too.

Prezentacja e Twinning Amelia Turek i Agatka Olszewska

Szkolenie eTwinning

14 czerwca 2018 odbyło się w naszej szkole szkolenie dla Grona Pedagogicznego dotyczące Programu eTwinnig. Ambasador programu Waldemar Tomala z Kielc podzielił się swoim doświadczeniem i pasją do eTwinningu. Program szkolenia dotyczył: Część wykładową: – prezentacja programu eTwinning (cele, założenia i możliwości programu oraz formy doskonalenia nauczycieli), – przykłady dobrych praktyk (najciekawsze projekty eTwinning dobrane do grupy odbiorców). Część warsztatową: – rejestracja uczestników szkolenia na portalu eTwinning, ćwiczenia uczestników na pulpicie nauczyciela (Desktop): poznanie sekcji i elementów pulpitu, edycja profilu, metody poszukiwania partnerów, rejestracja projektu; – zapoznanie z sekcjami i elementami przestrzeni TwinSpace, wykorzystanie platformy do współpracy i realizacji działań projektowych; – inne narzędzia przydatne w realizacji projektów eTwinning – zapoznanie z wybranymi aplikacjami.

Projekt eTwinning – FOOD ACROSS CULTURE

Uczniowie klasy V biorą udział w projekcje FOOD ACROSS CULTURE. Projekt dotyczy: Odkrywania i porównania tradycji żywnościowych krajów uczestniczących w projekcie oraz pisaniu książki receptur. Cele projektu: Rozwój komunikacji i współpracy z rówieśnikami za granicą Porównywanie nawyków żywieniowych w odniesieniu do terytorium Odkrywanie zależność między gotowaniem, stylu życia i rozwoju społecznego Uczenie się nowego słownictwa w innych językach Promowania nauki języków obcych poprzez rozwijanie zdolności „uczenia się” Rozwijanie wiedzy technicznej z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

Więcej