Dla Rodziców

PODZIĘKOWANIA DYREKCJI SZKOŁY

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie e – akademii z okazji Święta 3 Maja. W warunkach pracy zdalnej było to tym bardziej trudne wyzwanie. Dzięki jednak staraniom osób uczestniczących w realizacji w/w zadania udało się przygotować piękną i patriotyczną lekcję historii.
Podziękowania kierujemy do pań : Justyny Śpiewak i Elżbiety Rozwadowskiej , które przygotowały scenariusz i oprawę muzyczną. Dziękujemy dzieciom:  Lenka Bilińska , Emilka Turek, Amelia Turek, Franek Jeziorski ,Ola Sieroń , Zuzia Borowiec, Julia Garbacz, Gabrysia Turek , Wiktoria Bilińska . Doceniamy również wysiłki i starania Rodziców wszystkich dzieci , gdyż dzięki Państwa pomocy udało zrealizować się to zadanie.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim  serdecznie. 

Przypominamy również ,że do nauki stacjonarnej od 4 maja powracają wszystkie dzieci klas I – III. Lekcje będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
Póki ,co jednak życzymy wszystkim odpoczynku i udanej majówki.
Pozdrawiamy  Nauczycieli ZPO w Stykowie , Rodziców  i Uczniów.

Dyrekcja ZPO w Stykowie 
Marzena Adamus i Krystyna Kasica

Harmonogram nauczania hybrydowego w naszej szkole od dnia 26 kwietnia 2021r.

Od 26.04.2021r. w związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego dla klas I-III zachodzą zmiany dotyczące zasad organizacji nauki w naszej szkole:

Poniedziałek– uczą się w szkole klasa II i III, a klasa I ma naukę zdalną

Wtorek– uczą się w szkole klasa I i III, a klasa II ma naukę zdalną

Środa– uczą się w szkole klasa II i III, a klasa I ma naukę zdalną

Czwartek– uczą się w szkole I i II, a klasa III ma naukę zdalną

Piątek– uczą się w szkole klasa I i III, a klasa II ma naukę zdalną

Lekcje odbywają się zgodnie z planem. Aby ograniczyć kontakty między dziećmi w czasie przerwy klasa I i II uczą się w swoich salach, a klasa III ma lekcje w sali nr 13.
Stołówka i świetlica działa na dotychczasowych zasadach, zgodnie z harmonogramem odbywają się także zajęcia wyrównawcze i rozwijające. Uczniowie, którzy posiadają opinię mogą korzystać z opieki pedagoga szkolnego.
Klasy IV-VIII uczą się zdalnie zgodnie z bieżącym planem lekcji. 

W/w ustalenia obowiązują do 2 maja.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Z poważaniem 
Marzena Adamus
Dyrektor ZPO w Stykowie

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów z 11 województw

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie:

Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia w formie hybrydowej, a Ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas, czyli w sposób zdalny.


Uprzejmie zachęcamy Państwa do śledzenia strony MEiN, na której zamieszczane są wszystkie aktualne informacje dotyczące organizacji pracy szkół i placówek.
Informacje te zawarte są w poniższych linkach.


Wytyczne sanitarne MEiN, MZ, GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Komunikat MEiN – Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

PEDAGOG SZKOLNY RADZI

Drodzy Rodzice, oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w lepszej komunikacji z dziećmi.

UNIKAJMY  TAKICH  SŁÓW MOŻNA  JE  ZAMIENIĆ  NA  TAKIE
Cicho bądź! Nie wrzeszcz! Proszę Cię mów ciszej.
Czy Ty zawsze musisz robić taki bałagan. Widzę, że było tu sporo dobrej zabawy, ale teraz pora już posprzatać.
Czego znowu nie umiesz? Cieszę się, że umiesz poprosić o pomoc.
Ile razy można Ci to tłumaczyć? Może spróbuję inaczej, pomyślę nad jakąś inną metodą.
A Ty znowu w ryk? Przestań ryczeć. Rozumiem, że Ci przykro. Spróbujemy jakoś temu zaradzić.
Znów zapomniałeś! Czy Ty masz sklerozę? Czy mógłbyś chociaż raz coś zapamietać? Każdemu zdarza się zapomnieć. Opowiedzieć Ci jak można lepiej zapamiętywać?
No, wreszcie Ci się coś udało. Jestem z Ciebie dumna. Dajesz mi dużo powodów do radości.
Myślenie nie boli. Wiem, że potrafisz. Czasem trzeba trochę dłuzej pomysleć albo spróbować innej metody.
No chodźże wreszcie! No zróbże wreszcie.   Widzę, że potrzebujesz więcej czasu.

SPRÓBUJMY !!!

Drogi Rodzicu –

mów to dziecku codziennie.

 1. Sprawiasz, że się uśmiecham.
 2. Szanuję Twój wybór.
 3. Twoje pomysły są interesujące.
 4. Widzę, że bardzo się starasz.
 5. Jestem ciekaw co myślisz.
 6. Każdy może mieć trudny dzień.
 7. Masz prawo powiedzieć NIE.
 8. Możesz poprosić o pomoc.
 9. Słucham Cię.
 10. Dziękuję, że mi pomogłeś.
 11. Zawsze możesz na mnie liczyć.
 12. Masz świetne pomysły.
 13. Opowiedz mi o tym.
 14. Co o tym myślisz?

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

      W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj.

 1. egzamin maturalny – od 4 do 20 maja,
 2. egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja,
 3. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy – od 7 czerwca do 8 lipca.


Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania
25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut
26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut
27 maja, czwartek język obcy nowożytny 9:00 90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
 • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,
 • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.

Więcej informacji na temat egzaminu 8-klasisty w 2022 i 2023r. można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Szanowni Rodzice.

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.W pozostałych klasach  zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych i klasy I

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie na rok szkolny 2021/2022.

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia 2021 r.


Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Drodzy Uczniowie. Szanowni Rodzice!

Od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. 
Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo szkoły będą miały obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.