Archiwum miesięczne: wrzesień 2022

Europejski Tydzień Sportu

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu 27 września w naszej szkole został rozegrany Turniej Gier i Zabaw Ruchowych. Uczniowie klas I- IV w liczbie 61 osób rywalizowali na boisku szkolnym.

Dzieci podzielone zostały na cztery drużyny pod nazwami: Srebrna, Czerwona, Czarna i Niebieska. Każdy zespół był mieszany i miał w swoim składzie uczniów z klasy I, II, III i IV.

Uczniowie rywalizowali w zabawach zwinnościowo – bieżnych i były to: 1) bieg z pałeczką sztafetową, 2) zakładanie kółek ringo na pachołki 3) przenoszenie i układanie piłki w kółku.

Po zaciętej walce, której towarzyszyła duża dawka emocji, najwięcej punktów zdobyła drużyna Niebieska, II miejsce drużyna Srebrna, III miejsce drużyna Czerwona i IV miejsce drużyna Czarna.

Gry i zabawy dla uczniów przygotowały i przeprowadziły panie Małgorzata Tomczyńska, Ewelina Kalinowska, Diana Raban i Kinga Michalczewska.

Podsumowanie konkursu “Dbam o zdrowie”

Szkolny konkurs plastyczny pt. „Dbam o zdrowie”  został zorganizowany z inicjatywy wychowawczyń świetlicy  z okazji obchodów Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych . Jego celem było kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci postaw prozdrowotnych. Konkurs skierowany był do uczniów naszej szkoły. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej pt. „Dbam o zdrowie”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów, wśród których wyłoniono laureatów w III kategoriach:

PRZEDSZKOLE I KLASA O

I miejsce –Dominik Koszarski

KLASY I-III

I miejsce –Nikola Jankowicz

II miejsce – Miłosz Orzeł

Wyróżnienie otrzymały:

 • Ewa Lewandowska
 • Oliwia Bębas
 • Nikola Koszarska

KLASY IV – VIII

I miejsce – Oliwia Orzeł

Wyróżnienie otrzymała:

 • Natalia Koszarska

Laureaci otrzymali z rąk Pani Dyrektor Marzeny Adamus okolicznościowe dyplomy oraz nagrody. Dziękujemy uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie oraz trud włożony w wykonanie prac.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

WRZESIEŃ:

 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza i wybory prezydium SU .
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2022/2023.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka – życzenia dla wszystkich chłopaków, konkurs „Najzabawniejsze nakrycie głowy”.

PAŹDZIERNIK:

 • udział w programie artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej -konkurs plastyczny ”Kartka dla Nauczyciela” Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Udział w porządkowaniu cmentarzy , zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkoły.
 • Przygotowanie gazetki “Miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy”.

LISTOPAD:

 • Udział w apelu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji 11 listopada
 • Organizacja dyskoteki i wróżb „andrzejkowych”.
 • 21 listopada- Akcja z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień – przygotowanie drzewa życzliwości na korytarzu szkolnym.Przygotowanie skrzynki życzliwość w kąciku SU do której uczniowie będą wrzuca kartki i życzenia dla kolegów i koleżanek.

GRUDZIEŃ:

 • Organizacja klasowych „Mikołajek”.
 • Dzień w przebraniu za Mikołaja ( 6 grudnia)
 • zorganizowanie kiermaszu ciasteczkowego
 • udział w Akcji Szlachetna Paczka

STYCZEŃ:

Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

LUTY:

 • Organizacja poczty „walentynkowej”
 • organizacja fotobudki walentynkowej
 • organizacja Akcji charytatywnej ,,Dzień Piżamy – obudź w sobie Anioła”, kiermasz używanych pluszaków. zbiórka na rzecz Fundacji GDY LICZY SIĘ CZAS
 • Pancake Day, organizacja Dnia Naleśnika,

MARZEC:

 • Organizacja Dnia Kobiet
 • Dzień Idola
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

KWIECIEŃ:

 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
 • „Dzień w ubraniu w kwiaty”.
 • Zainicjowanie akcji “Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;

MAJ:

 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Akcja – ubieramy się kolorowo – każda klasa na inny kolor – losowanie kolorów
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

CZERWIEC:

 • Akcja „Zgrana klasa” – dzień skarpetki nie do pary
 • Wspólny taniec wszystkich uczniów.
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunem.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

“Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem uczą się, działają…,

żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,

żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,

pilnował porządku i praworządności…

to nie tylko praca, ale i walka…

w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

                                                                                                   Janusz Korczak

19 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Każdy z uczniów i nauczycieli naszej szkoły mógł oddać głos na swojego kandydata. Nad całością wyborów czuwała opiekunka SU Pani Agnieszka Pastuszka. Na niej spoczywała odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania. W skład komisji wyborczej weszły: Oliwia Orzeł, Klaudia Wiśnios oraz Kaja Koszarska.

Przewodniczący SU – Wiktor Jankowicz z klasy VIII a

Zastępca przewodniczącego SU – Maja Jankowicz z klasy VIII b

Sekretarz SU – Zuzanna Borowiec z klasy VIII b

Członek Prezydium SU – Gabriela Turek

Wiktorowi gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnego stanowiska. Wszystkich uczniów klas 4-8 zapraszamy do włączenia się w działalność samorządową.

Wyniki głosowania:

Wiktor Jankowicz 46 głos.ów

Maja Jankowicz – 39 głosów

Zuzanna Borowiec – 34 głosy

Gabriela Turek – 20 głosów

Olaf Grzyb – 12 głosów

Maja Kacperska – 12 głosów

Julia Moczydłowska – 11 głosów

Igor Turek – 6 głosów

Oliwier Gralec – 6 głosów

Maja Dwojak – 6 głosów

Julian Kusiak – 4 głosy

Lilianna Walkiewicz – 3 głosy

Wiktoria Jagieła – 3 głosy

TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole to kampania dotycząca profilaktyki zdrowotnej i  efektów wczesnego zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki z Głównym Inspektorem Sanitarnym i organizacjami pozarządowymi.

Nasza Szkoła aktywnie włączyła się w kampanię i w dniach od 12 do 16 września 2022r. podjęte zostały różnorodne działania. Na korytarzu szkolnym prezentowane były plakaty profilaktyczne o chorobach zakaźnych i metodach ich zapobiegania. W czasie zajęć uczniowie oglądali  filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych. W klasach nauczyciele przeprowadzali pogadanki, gry i zabawy o właściwych zachowaniach zdrowotnych. Wychowawczynie świetlicy zorganizowały konkurs plastyczny dla chętnych uczniów  pt. „Dbam o zdrowie”.

15 września odwiedziła naszą szkołę Pani pielęgniarka Iwona Gralec, która podzieliła się z uczniami wiedzą z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

SPRZĄTANIE  ŚWIATA 2022 „ WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE”

W dniu 16 września 2022 r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, którą organizuje Fundacja Nasza Ziemia . 

Tegoroczna, kampania przebiegała pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze”.Celem takich szkolnych przedsięwzięć jest zachęcanie uczniów do wspólnego działania na rzecz poszanowania przyrody,  promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku  oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu , segregacja i umiejętność gospodarowania odpadami.

            Wszyscy uczniowie ZPO wyposażeni w rękawice i worki, które otrzymali z UG w Brodach,  posprzątali plac wokół szkoły (klasy 0-IV) i tereny wzdłuż rzeki Kamienna (klasy V – VIII). Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach odebrał zebrane śmieci/worki.

DOŻYNKI POWIATOWE W BRODACH 2022

Dziewczynki z zespołu wokalnego ,,MAŁE WOJACZKI” z ZPO w Stykowie super zaprezentowały się podczas gminno – powiatowych dożynek w Brodach.
Zaśpiewały cztery folkowe utwory, które zgromadzonej publiczności bardzo przypadły do gustu .

Wojaczki w pięknych strojach, w składzie: Wiktoria Bilińska, Gabrysia Turek, Oliwia Ziółkowska, Maja Kania, Zuzia Borowiec, Maja Jankowicz, Julia Garbacz za swój występ otrzymały moc oklasków i gratulacji.

Gratulujemy dziewczynkom !!! Rodzicom jak zwykle dziękujemy za okazaną pomoc !!!