Archiwum miesięczne: styczeń 2024

Standardy Ochrony Małoletnich

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci, m.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania Standardów Ochrony Małoletnich. W naszej szkole dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy są zaangażowani w opracowanie ww. dokumentu. Do współpracy serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców. Koordynatorkami wszystkich działań są pedagog szkolny pani Beata Kryzińska oraz pedagog specjalny pani Anna Drukała.

Zapraszamy do współpracy !

Dzień Babci i Dziadka przygotowany przez klasy I i II

24 stycznia uczniowie z klas I i II, pod okiem swoich wychowawczyń, przygotowali uroczystość dla swoich Babć i Dziadków. Święto Babci i Dziadka to wielka uroczystość. Obchodzimy je, ponieważ chcemy w ten sposób pokazać swoim babciom i dziadkom, że o nich pamiętamy i ich kochamy. W tych dniach Babcie i Dziadkowie obdarzeni są szczególnymi dowodami miłości. Szanujemy ich za cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć i doświadczenie  życiowe.

Zacni goście licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki a niejednemu dziadkowi i babci ze wzruszenia zakręciła się łezka w oku. Z wielką dumą patrzyli na swoje wnuczęta. Ogromną przyjemność sprawiły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane przez wnuków laurki

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu oraz bliższego poznania się wzajemnie. To spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ATK

Firma ATK- Recykling (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zajmujące się na terenie Gminy Brody gospodarką odpadami) zorganizowała konkurs ekologiczny dla uczniów różnych grup wiekowych. z terenu naszej Gminy. Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie również przystąpili do udziału w nim. By prace mogły przejść eliminacje musiały spełniać wymogi regulaminu opracowanego przez ATK.
Najlepsze prace wykonane przez uczniów zostały oddane do CUW Gminy Brody, a następnie Jury konkursowe wybrało jedną pracę w każdej szkole w danej kategorii. Najciekawsze prace, które spełniały regulamin odpowiednich grup wiekowych zostały nagrodzone. I tak:

W I GRUPIE WIEKOWEJ z klas I – III konkurs polegał na wykonaniu pracy dowolną techniką plastyczną tj. malowanie farbami plakatowymi, wodnymi, rysowanie kredkami ołówkowymi, pastelami suchymi, olejowymi, węglem, ołówkiem, pastą do zębów; wydrapywanki, wydzieranki (bez kolażu).Temat pracy związany był z segregacją: ,,METAL, PAPIER, PLASTIK, SZKŁO… segregujmy raczej TO!!!”W tej kategorii każda szkoła mogła przekazać 5 najlepszych prac wykonanych indywidualnie w formacie A4 na kartce z brystolu i dostarczyć do CUW Gminy Brody.
W tej kategorii zwycięzcą został Marcel Chalecki uczeń kl. III.

W II GRUPIE WIEKOWEJ z klas IV – VI konkurs na pracę plastyczną należało wykonać techniką kolażu z użyciem materiałów segregowanych np. butelek pet, resztek papieru, drewna itp. Temat pracy związany był z segregacją : ,,METAL, PAPIER, PLASTIK, SZKŁO…segregujmy raczej TO!!!”
W tej kategorii również można było przekazać 5 najlepszych prac wykonanych indywidualnie w formacie A5 na kartce z brystolu i dostarczyć do CUW Gminy Brody.
W tej kategorii zwycięzcą została Julia Sieroń uczennica kl. V.

W III GRUPIE WIEKOWEJ z klas VII – VIII konkurs polegał na przygotowaniu hasła reklamowego promującego i popularyzującego wśród społeczeństwa lokalnego Gminy Brody ideę segregowania odpadów. Przekaz miał być jasny i czytelny, a hasło miało zawierać maksymalnie 10 słów zapisanych drukowanymi literami na kartce A4. Tu również można było przekazać5 najlepszych haseł i dostarczyć do CUW Gminy Brody.
W tej kategorii zwycięzcą została Oliwia Ziółkowska uczennica kl. VIII.

24 stycznia przedstawiciele firmy ATK przyjechali do naszej placówki wręczyć nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu ❤️

Dzień Babci i Dziadka jest już na stałe wpisany w kalendarz uroczystości przedszkolnych. W tym roku, uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się 25 stycznia. Na zaproszenie dzieci, przybyli licznie babcie i dziadkowie, aby obejrzeć swoje wnuczęta podczas występów. Na początku uroczystości gości przywitała Pani dyrektor Marzena Adamus i złożyła serdeczne życzenia babciom i dziadkom. Następnie Pani Wójt Marzena Bernat podziękowała za zaproszenie na tę uroczystość i złożyła najlepsze życzenia dla wszystkich obecnych babć i dziadków. Przedszkolaki przygotowały piękne wiersze i piosenki. Po części artystycznej ukochane wnuczęta w dowód pamięci i miłości, wręczyły swoim babciom i dziadkom piękne prezenty. Następnie był czas na poczęstunek, o który zatroszczyli się rodzice, za co serdecznie dziękujemy. To był naprawdę wyjątkowy dzień. Babcie i dziadkowie z dumą i uśmiechem opuszczali nasze przedszkolne mury.