ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ATK

Firma ATK- Recykling (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zajmujące się na terenie Gminy Brody gospodarką odpadami) zorganizowała konkurs ekologiczny dla uczniów różnych grup wiekowych. z terenu naszej Gminy. Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie również przystąpili do udziału w nim. By prace mogły przejść eliminacje musiały spełniać wymogi regulaminu opracowanego przez ATK.
Najlepsze prace wykonane przez uczniów zostały oddane do CUW Gminy Brody, a następnie Jury konkursowe wybrało jedną pracę w każdej szkole w danej kategorii. Najciekawsze prace, które spełniały regulamin odpowiednich grup wiekowych zostały nagrodzone. I tak:

W I GRUPIE WIEKOWEJ z klas I – III konkurs polegał na wykonaniu pracy dowolną techniką plastyczną tj. malowanie farbami plakatowymi, wodnymi, rysowanie kredkami ołówkowymi, pastelami suchymi, olejowymi, węglem, ołówkiem, pastą do zębów; wydrapywanki, wydzieranki (bez kolażu).Temat pracy związany był z segregacją: ,,METAL, PAPIER, PLASTIK, SZKŁO… segregujmy raczej TO!!!”W tej kategorii każda szkoła mogła przekazać 5 najlepszych prac wykonanych indywidualnie w formacie A4 na kartce z brystolu i dostarczyć do CUW Gminy Brody.
W tej kategorii zwycięzcą został Marcel Chalecki uczeń kl. III.

W II GRUPIE WIEKOWEJ z klas IV – VI konkurs na pracę plastyczną należało wykonać techniką kolażu z użyciem materiałów segregowanych np. butelek pet, resztek papieru, drewna itp. Temat pracy związany był z segregacją : ,,METAL, PAPIER, PLASTIK, SZKŁO…segregujmy raczej TO!!!”
W tej kategorii również można było przekazać 5 najlepszych prac wykonanych indywidualnie w formacie A5 na kartce z brystolu i dostarczyć do CUW Gminy Brody.
W tej kategorii zwycięzcą została Julia Sieroń uczennica kl. V.

W III GRUPIE WIEKOWEJ z klas VII – VIII konkurs polegał na przygotowaniu hasła reklamowego promującego i popularyzującego wśród społeczeństwa lokalnego Gminy Brody ideę segregowania odpadów. Przekaz miał być jasny i czytelny, a hasło miało zawierać maksymalnie 10 słów zapisanych drukowanymi literami na kartce A4. Tu również można było przekazać5 najlepszych haseł i dostarczyć do CUW Gminy Brody.
W tej kategorii zwycięzcą została Oliwia Ziółkowska uczennica kl. VIII.

24 stycznia przedstawiciele firmy ATK przyjechali do naszej placówki wręczyć nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.