Archiwum miesięczne: marzec 2023

DZIEŃ IDOLA

W dniu 31 marca 2023r odbył się w naszej szkole z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Dzień Idola. Zadaniem uczniów było przebranie się, jak najwierniej, za postać, która jest dla nich kimś kogo podziwiają. Prezentacja „ Idoli” ukazała osobowości internetowe i mediów, gwiazdy sportu i sceny, postacie bajkowe. Niektórzy uczniowie uczestniczący w zabawie wykazali się pomysłowością i niemałym wysiłkiem w przygotowaniu swojej charakteryzacji.

Bawili się przy tym wyśmienicie. Zobaczcie kilka stylizacji:)

SUKCES WOKALISTEK Z ZPO W STYKOWIE

      30 kwietnia 2023 r. w Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się XXI Powiatowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”.
      Celem przedsięwzięcia jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków , pogłębienie ich miłości do Ojczyzny , pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni dziejów . Jest to również doskonała okazja do rozwijania swoich zdolności muzycznych i prezentowania ich przed publicznością.
        Uczniowie ZPO w Stykowie pod opieką Justyny Śpiewak rokrocznie biorą udział w tym przeglądzie, tak było i w tym roku.
Grupa wokalna, która reprezentowała naszą szkołę, to MAŁE WOJACZKI w składzie: Wiktoria Bilińska, Gabriela Turek, Oliwia Ziółkowska, Zuzanna Borowiec, Maja Jankowicz i Julia Garbacz.
Dziewczynki wystąpiły w dwóch kategoriach – soliści i zespoły.
WIKTORIA BILIŃSKA w kategorii soliści klasy V-VIII zdobyła ex aequo I miejsce. Uczennica pięknie zaśpiewała dwa utwory: ,,Rotę” oraz ,,Modlitwę o pokój”.
MAŁE WOJACZKI natomiast brawurowo zaprezentowały dwie pieśni : ,,Bogurodzicę” i jako temat dowolny – ,,Niepodległa -niepokorna”. Gromkie brawa i gratulacje nagrodziły występ dziewczynek.
      W przeglądzie wzięła również udział nasza absolwentka Natalia Orczyk. Pieśniami – ,,Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” oraz ,,Rotą” wyśpiewała sobie I miejsce w swojej kategorii. Super!!!
Z rąk organizatorów laureatki otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Cieszymy się bardzo i gratulujemy naszej młodzieży odwagi oaz udanych występów!!!
                                                   Czekamy na dalsze estradowe sukcesy!!!

Lekacja otwarta w klasie II

27 marca zajęcia rozwijające kreatywność realizowane w klasie II miały postać lekcji otwartej, na którą zostało zaproszone Grono Pedagogiczne ZPO w Stykowie.

Zajęcia „Młody Programista” są poświęcone nauce kodowania i programowania, jak również rozwijaniu kompetencji miękkich wśród uczniów.

Tematem zajęć w tym dniu był „Światowy Dzień Wody”. Uczniowie, podzieleni na zespoły pracowali nad różnymi zadaniami, których woda była głównym bohaterem.

Pierwszy zespół pracował nad ułożeniem kropli wody na macie do kodowania według koordynatów oraz zaprogramowaniem GeniBota tak, aby objechał ją dookoła.

Drugi zespół za pomocą odpowiedniej sekwencji barw kodował trasę Ozobota, by ten omijał kałuże.

Trzeci zespół układał z puzzli dla Botleya taką trasę, aby kojarzyła się z wodą.

Uczniowie w czwartym zespole zastanawiali się nad tym, do czego służy woda. Następnie układali z krążków kod, aby kubeczek przeszedł po każdym z obrazków rozłożonych na macie i dotarł do mety.

Piąty zespół analizował zachowania ludzi i oceniał, czy w dany sposób oszczędzają wodę, czy nie. Jeśli tak – układali trasę z zielonych puzzli, jeśli nie – z czerwonych. Przejeżdżający po nich Ozobot zaświecał się na wskazane kolory.

Po upływie wyznaczonego czasu dzieci wraz z nauczycielem i przybyłymi na lekcję gośćmi sprawdzali poprawność realizacji poleceń.

Na koniec zajęć uczniowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi lekcji i tego, czego się na niej nauczyli oraz obejrzeli krótki film edukacyjny PAH na temat: „Woda nie tylko w kranie”.

Na zajęciach wykorzystano pomoce zakupione w ramach projektu „LaboratoriaPrzyszłości”.

Zajęcia poprowadziła wychowawczyni klasy II – Kinga Michaczewska.

Powitanie wiosny

23 marca Zeróweczka razem z kolegami i koleżankami z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej oraz marzannami wybrała się na wycieczkę nad rzekę Kamienną, by tam pożegnać zimę i powitać wiosnę. Znalezienie podczas spaceru bazi wierzbowych potwierdza, że wiosna jest już z nami.

Laboratoria Przyszłości – Empiriusz na lekcji chemii.

   23 marca uczniowie klasy VIII a brali udział w wyjątkowej lekcji chemii. W ramach powtórzenia wiadomości  zostały przeprowadzone , w sposób wirtualny,  najważniejsze doświadczenia z podstawy programowej. Można było tego dokonać dzięki wirtualnemu laboratorium Empiriusz. To nowoczesne urządzenie  pozwala w przyjazny, bezpieczny i ekonomiczny sposób realizować podstawę programową nauczania chemii w szkole.

    Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii  Empiriusz jest doskonałym, cyfrowym odwzorowaniem laboratorium chemicznego, w  pełni wyposażonym w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowanym  do przeprowadzania  bezpiecznych doświadczeń.

 Młodzież, korzystając z gogli i kontrolerów,  przeprowadzała wirtualnie doświadczenia zgodnie z instrukcją. Pozostali uczniowie w tym czasie obserwowali wykonywane  ćwiczenie na tablicy interaktywnej. Na koniec  wszyscy wspólnie rozwiązywali test podsumowujący obejrzane doświadczenie.

   Wirtualne Laboratorium Chemiczne Empiriusz zostało zakupione dzięki środkom przekazanym przez ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości.

GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

     W dniu 23 marca 2023r. w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie odbył się Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. Celem konkursu było promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, propagowanie nauki języka angielskiego poprzez śpiewanie, prezentacje umiejętności wokalnych i językowych. Tego dnia odbyły się przesłuchania młodych wokalistów ze szkół z terenu Gminy Brody.
     Uczestnicy konkursu pięknie zaprezentowali swoje zdolności wokalne, taneczne i językowe. Każdy występ był nagrodzony ogromnymi brawami. Poziom konkursu okazał się bardzo wysoki.

    Występy oceniało trzyosobowe jury w składzie: Patrycja Suwara, Eliza Suchecka oraz Marta Bujak. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców zmagań wokalnych:

Kategoria I (klasy I-III)
Liliana Banasik – Zespoł Szkolno – Przedszkolny w Krynkach

Kategoria II (klasy IV-VI)
Paulina Kutera – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim

Kategoria III ( klasy VII-VIII)
Maja Chrząstowska – Zespól Szkolno – Przedszkolny w Lubienii

Kategoria IV (duety i zespoły)
Nadia Pryciak i Jan Woś – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach

Wszyscy występujący otrzymali dyplomy i drobne upominki, a laureaci nagrody rzeczowe.
Uczestnikom gratulujemy udziału w konkursie, świetnego przygotowania, wspaniałych występów
i życzymy kolejnych sukcesów w konkursach wokalnych.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali swoich podopiecznych do występu a organizatorom za zapewnienie poczęstunku.