Archiwum miesięczne: Sierpień 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Haromonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022

– godz. 800– Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego w Kościele

                   w   Stykowie

WAŻNE !!!

– po Mszy Św. dzieci przedszkolne  wraz z rodzicami spotykają się

 z  nauczycielem w przedszkolu i mogą wejść do budynku tylko z jednym opiekunem.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla pozostałych uczniów odbędzie się
w następującym porządku:


Dzieci 
oddziału przedszkolnego i uczniowie  klas I – III – spotykają się
z dyrektorem szkoły na dolnym holu  –
(tylko dzieci klasy 0 i uczniowie klasy I  mogą wejść do budynku  szkoły z jednym  opiekunem; uczniowie klas II i III wchodzą do szkoły sami)

Uczniowie klas IV – VIII  – spotykają się z wicedyrektorem szkoły na sali gimnastycznej  – (wchodzą do szkoły sami, bez rodziców)

 Wszystkich uczniów i opiekunów obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz założenie maseczki zakrywającej usta i nos.

Przydział sal na spotkanie uczniów z wychowawcami:

klasa nr sali klasa nr sali klasa nr sali
0 6 V 14 VIII b 10
I 4 VI pokój n–la  wych. fiz.  
II 5 VII a 11
III świetlica VII b 12
IV 15 VIII  a 13

Wszystkim Uczniom, Rodzicom,  Nauczycielom i pozostałym Pracownikom szkoły życzymy owocnego i spokojnego roku szkolnego.

Dyrekcja ZPO w Stykowie

Modernizacja monitoringu wizyjnego w ZPO w Stykowie.

Informacja dyrektora ZPO w Stykowie o poszerzeniu monitoringu wizyjnego:

  1. Wokół budynku szkoły jest stosowany monitoring wizyjny w celach, jakimi są zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, uczniów i ochrona mienia pracodawcy.
  2. Monitoringiem objęte są wejścia do szkoły podstawowej,  przedszkola i kuchni , teren szkoły przy boisku, parking oraz plac zabaw.
  3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń wewnątrz budynku.
  4. Pracodawca przechowuje nagrania z monitoringu wyłącznie w celach, dla których zostały pobrane. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres 14dni. Mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, jeśli jest to związane z toczącym się postępowaniem przed organami państwowymi, gdzie stanowią dowód lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód  w postępowaniu.
  5. Na budynku szkoły – obok głównego wejścia – umieszczona jest tabliczka z informacją o monitoringu.

Dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

Marzena Adamus

Szczepienie uczniów od 12 roku życia – informacja dla rodziców.

Szanowni Państwo, proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w poniższym linku:

https://kuratorium.kielce.pl/52102/organizacja-szczepien-informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek/

Proszę szczególną uwagę zwrócić na link mieszczący się w materiałach dotyczący organizacji szczepień w placówkach oświatowych.KONCERT PATRIOTYCZNY W ĆMIELOWIE

This gallery contains 2 photos.

11 lipca 2021 roku w Ćmielowie odbył się polski pogrzeb legendarnego wachmistrza – Tomasza Wójcika ps. ,,TARZAN” – dowódcy zwiadu konnego Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK PONURY – NURT. Pogrzeb odbył się dokładnie w 70 rocznicę jego pochówku w Detroit.

Ceremonia miała niezwykle podniosły charakter z udziałem władz, wojska, policji, mieszkańców Ćmielowa i okolicznych miejscowości.

Przed uroczystą mszą odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu m.in. uczniów
z ZPO w Stykowie, którzy mimo, iż to już wakacje, chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu. Swoimi zdolnościami wokalnymi w kościele w Ćmielowie pochwalili się: Franek Jeziorski, Wiktoria Bilińska, Natalia Orczyk i nasz absolwent Janek Wiecha.

W organizacji wyjazdu jak zwykle pomogli nieocenieni rodzice, którzy zawsze chętnie towarzyszą swoim pociechom podczas występów, za co serdecznie wszystkim DZIĘKUJEMY!!!