Modernizacja monitoringu wizyjnego w ZPO w Stykowie.

Informacja dyrektora ZPO w Stykowie o poszerzeniu monitoringu wizyjnego:

  1. Wokół budynku szkoły jest stosowany monitoring wizyjny w celach, jakimi są zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, uczniów i ochrona mienia pracodawcy.
  2. Monitoringiem objęte są wejścia do szkoły podstawowej,  przedszkola i kuchni , teren szkoły przy boisku, parking oraz plac zabaw.
  3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń wewnątrz budynku.
  4. Pracodawca przechowuje nagrania z monitoringu wyłącznie w celach, dla których zostały pobrane. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres 14dni. Mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, jeśli jest to związane z toczącym się postępowaniem przed organami państwowymi, gdzie stanowią dowód lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód  w postępowaniu.
  5. Na budynku szkoły – obok głównego wejścia – umieszczona jest tabliczka z informacją o monitoringu.

Dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie

Marzena Adamus