MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Dnia 20.11 2023 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Kampania ta, wspierana m.in. przez organizację – UNICEF oraz Rzecznika Praw Dziecka, odbywa się corocznie w listopadzie i jest upamiętnieniem uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Z tej okazji UNICEF zorganizowało akcję #GoBlue polegającą na wykorzystaniu koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych tego dnia w szkole. Dlatego też uczniowie, nauczyciele przyszli do szkoły ubrani na niebiesko z niebieskim balonem w ręku. Wychowawcy klas ,we współpracy ze szkolnym pedagogiem, przeprowadzili zajęcia edukacyjne, przybliżające uczniom Konwencje o Prawach Dziecka.

Uczniowie z klas 0- VIII w czasie godzin wychowawczych, podczas zajęć świetlicowych uczestniczyli w debatach, dyskutowali na temat praw dziecka, wykonywali kotyliony, prace plastyczne, rysunki, plakaty, rozwiązywali ćwiczenia z zeszytu zadań dla ucznia oraz oglądali filmy edukacyjne zamieszczone na stronie UNICEF.

Do akcji włączyły się również przedszkolaki.

Na korytarzach szkolnych przygotowano interesujące i kolorowe gazetki dla uczniów i rodziców odwiedzających naszą szkołę.

Działania podjęte przez wychowawców w szkole i przedszkolu mają uświadomić uczniom o ważnych wartościach takich jak: tolerancja, szacunek do drugiego człowieka i są symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa w dalszym ciągu nie są przestrzegane.

Dzięki tej akcji dzieci będą bardziej świadome swoich praw, nie zapominając jednak o swoich obowiązkach, wynikających z roli ucznia, dziecka swoich rodziców, Polaka i jednostki żyjącej w społeczeństwie.

Dziecko to mały człowiek, który uczy się żyć – My dorośli mamy dzieciom w tym pomagać… Dbajmy, aby było ono otoczone miłością, aby było wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy. To My ponosimy wspólną odpowiedzialność za wychowanie i za rozwój swoich dzieci – troszczmy się o nich, pielęgnujmy, chrońmy, dbajmy i wspierajmy.

Dziękuję wszystkim wychowawcom, uczniom klas 0-VIII, przedszkolakom za aktywne włączenie się do akcji.

Koordynator : Anna Kubala

Fotorelację zrobiono aparatem fotograficznym, który szkoła otrzymała w ramach Programu #Laboratoria Przyszłości.

Fotorelację zrobiono aparatem fotograficznym, który szkoła otrzymała w ramach Programu #Laboratoria Przyszłości.