Archiwum dzienne: 10 kwietnia 2021

Konkurs plastyczny: ,,230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

Biblioteka szkolna w ZPO w Stykowie organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VIII:

,, 230  ROCZNICA   UCHWALENIA   KONSTYTUCJI

3  MAJA”

             CELE   KONKURSU:

  • uczczenie  230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzez  konkurs plastyczny
  • poszanowanie  tradycji  obchodów świąt narodowych
  • kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia
  • rozwijanie wyobraźni, zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej
  • stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych
  1. Uczestnik konkursu wykonuje pracę indywidualnie.
  • Format  pracy : A3  lub  A4,  technika –  dowolna
    • Ocenie  będą podlegały:

–  zgodność z tematem

–  pomysłowość przekazu  treści

–  ogólne  wrażenie  artystyczne

–  estetykę

  • Podpisane na odwrocie prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do p. J. Śpiewak  do 23. 04. 2021 r. ( Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego).

            SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW

                              DO  UDZIAŁU  W KONKURSIE!!!