Archiwum miesięczne: Marzec 2021

Ogłaszamy konkurs programu edukacji antytytoniowej – 4 etapowy

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie w roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny organizuje konkursy plastyczne w ramach realizacji programu edukacji antytytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Bieg po zdrowie”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

            Głównym celem konkursu jest kształtowanie u dzieci i rodziców postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego, związane
z biernym paleniem. Zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

            Zadaniem uczniów jest wykonanie prac plastycznych, których tematyka nawiązuje do profilaktyki antytytoniowej, ograniczania palenia tytoniu i wpływu palenia tytoniu na zdrowie. Format
i technika dowolna. Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 28 maja 2021 roku uwzględniając tytuł konkursu, klasę, imię i nazwisko ucznia.

            Rozstrzygnięcie konkursów 31 maja. Wyróżnimy z każdego etapu najlepszą pracę. Laureaci najlepszych prac otrzymają nagrody główne, a pozostali uczestnicy słodkie upominki.

I etap „Czyste powietrze wokół nas” kierowany do dzieci 5-6 letnich

pt. „Oddychamy zdrowo”

II etap „ Nie pal przy mnie proszę” kierowany do klas I-III

pt. „Nie pal, daj przykład ”

III etap „ Bieg po zdrowie” kierowany do klas IV

pt. „Stawiam na zdrowie i bezpieczeństwo”

IV etap „Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowany do klas IV-VIII

pt. „Żyję zdrowo – bo nie ulegam nałogom”

Realizator:
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Koordynatorzy programu:
Magdalena Bryła
Beata Kryzińska

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia 2021 r.


Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkolny Konkurs Historyczny

Wśród uczniów klasy V został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Historyczny pod hasłem “Osiągnięcia starożytnych cywilizacji”. Uczniowie zaprezentowali znakomite prace konkursowe dotyczące m.in. historii teatru, religii, pisma i architektury. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Dzień Gofra

25 marca dzieci z Zerówki wraz ze swoją wychowawczynią świętowały Dzień Gofra. Dzieci poznały przepis, sposób przyrządzania gofrów i brały aktywny udział na każdym etapie ich powstawania.

Kuszące zapachy unosiły się w całej szkole, a zdaniem wszystkich – bez wyjątków, gofry smakowały wyśmienicie 🙂

Ozdoby świąteczne z masy solnej

Masa solna jest jednym z elementów wykorzystywanym w plastyce. Może służyć jako relief – płaskorzeźba lub jako zamiennik plasteliny czy modeliny. Dzieci chętnie używają tego materiału do tworzenia cudnych prac ćwiczących motorykę małą. Tak też, 24 marca uczniowie wykonali ozdoby świąteczne z ów masy solnej. Wykonane dzieła zostały upieczone/wysuszone w temperaturze 150 stopni Celsjusza, w zależności od wielkości od 20 do 40 minut. Po ostygnięciu można było je pomalować farbami lub mazakami.

Przepis na masę solną:

1 szklanka mąki,

1 szklanka soli,

ok. 0,5 szklanki woda.

Istnieją również inne przepisy, w których dodajemy więcej mąki lub oleju. Oto jeden z nich:

2 szklanki mąki,

1,5 szklanki soli,

2 łyżki mąki ziemniaczanej lub oleju,

1/3 szklanki wody.

Wszystko zależy od rodzaju mąki i soli. Olej jak również mąka ziemniaczana powodują, że masa robi się bardziej plastyczna, mniej zbita i sucha.

Spróbujcie! Życzymy powodzenia 😊

Kiermasz Wielkanocny

W dniach 19, 22 i 23 marca w naszej szkole odbył się Kiermasz Wielkanocny. Dzieci z Zerówki wraz
z wychowawczynią przygotowały na sprzedaż słodkie zajączki, kurki z rzeżuchą i baranki Shaun
z popcornem. Z dużym zaangażowaniem dzieci wykonywały wszystkie ozdoby, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Dziękujemy rodzicom, pracownikom szkoły oraz uczniom za wsparcie naszej inicjatywy 🙂

Pieniądze z kiermaszu zostały już częściowo wykorzystane na zakup zabawek dla dzieci, pozostałe zostaną przeznaczone na doposażenie kącików w sali.

Słodkie zajączki
Kurki z rzeżuchą
Baranek Shaun
Nowe zabawki

Kiermasz Wielkanocny

W dniach 19-23 marca 2021 r. w ZPO w Stykowie odbył się “Kiermasz Wielkanocny”, w którym można było zakupić: kartki świąteczne, koszyczki z masy solnej, słodkie zajączki, kurki z rzeżuchą oraz baranki Shaun. Uzbierane pieniążki nauczyciele przeznaczą na doposażenie sali klasy “0” i świetlicy szkolnej oraz nagrody konkursowe 4 etapów profilaktyki antytytoniowej. Dziękujemy dzieciom, rodzicom i pracownikom szkoły za wsparcie naszego celu 🙂

Magdalena Bryła
Kinga Michalczewska

Mali ogrodnicy

Wiosna to czas, w którym przyroda budzi się do życia. 16 marca dzieci z Zerówki zamieniły się w “małych ogrodników” i w swojej sali założyły wiosenną hodowlę warzyw i kwiatów. Podczas zajęć przygotowywały odpowiednie podłoże dla roślin, przyglądały się nasionom i cebulkom oraz poznały sposoby siania i sadzenia. Niektóre z nasion już wykiełkowały, natomiast cebule wypuściły zielony szczypiorek.

Żegnamy zimę!

Tradycyjnie, 21 marca witamy kalendarzową wiosnę. W tym roku dzieci z Zerówki postanowiły przywołać ją nieco wcześniej. 19 marca wraz z wychowawczynią stworzyły Marzannę – zimową pannę, czyli słomianą kukiełkę, którą ozdobiły bibułą i kolorowymi, papierowymi wzorkami.
Po obiedzie, z uśmiechami na twarzach, dzieci przemaszerowały z Marzanną wokół szkoły. Marzanna została spalona na specjalnym miejscu przy recytacji wiersza “Marzanna” Marii Kownackiej. Mamy nadzieję, że dzięki temu wiosna do nas zawita 🙂