Archiwum dzienne: 7 kwietnia 2021

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Miło nam poinformować, iż kolejny raz w naszej szkole przeprowadziliśmy Program Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Program ten kierowany jest do dzieci z przedszkola i kl. „0”.

Celem głównym programu jest:

 1. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 3. Poszerzenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 4. Uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
 5. Wzrost wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów.
 6. Nabywanie wiedzy odnośnie palenia czynnego, biernego i z trzeciej ręki.
 7. Zachęcanie do udziału w konkursach.

Poruszyliśmy takie zagadnienia jak:

 1. Co i dlaczego dymi?
 2. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 3. Jak uniknąć dymu papierosowego?
 4. Jakie są skutki palenia papierosów?
 5. Jakie są różnice pomiędzy paleniem czynnym, biernym i z trzeciej ręki?
 6. Kolorowanie Dinusia.
 7. Rysowanie własnego znaczka „NIE PAL PRZY MNIE”.
 8. Ogłoszenie konkursu pt. „Oddychaj zdrowo”.

            Konkurs plastyczny pt. „Oddychaj zdrowo” trwa do 28 maja. Prace proszę dostarczać
do ZPO w Stykowie – świetlica. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 31 maja. Nagrody główne i słodki poczęstunek zostanie zakupiony
z pieniążków zebranych z „Kiermaszu Wielkanocnego”.

Organizator: Państwowa Inspekcja Sanitarna

Koordynator programu:  Magdalena Bryła