Dla Rodziców

Bezpieczny powrót do szkół – zasady dla ucznia i wskazówki dla rodzica.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Aby dzieci przebywały w szkole i uczyły się w bezpiecznych warunkach, zostały przygotowane przez MEN odpowiednie rozwiązania sanitarne i prawne.

Na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcamy Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Polecamy również aplikację ProteGO Safe rekomendowaną przez MEN i GIS, która:
– powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem,
– informuje, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich,
– jest wiarygodnym i sprawdzonym źródłem wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

List Ministra Edukacji Narodowej i wytyczne GIS z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Uczniowie, Drodzy Rodzice – Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Treść listu zawarta jest w poniższym linku.

https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-20202021

W poniższym linku znajdują się informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i również prosimy o zapoznanie się z nimi.

Dyrekcja i nauczyciele

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Rozpoczęcie nowego 2020/2021 roku szkolnego

Haromonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

godz. 800 – Msza święta dla chętnych uczniów i rodziców w Kościele

                   w   Stykowie

po Mszy św. dzieci przedszkolne  wraz z rodzicami spotykają się

 z  wychowawczyniami w przedszkolu.

WAŻNE!!!

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla pozostałych uczniów odbędzie się na sali gimnastycznej.

Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły sami, bez rodziców.
Uczniowie klas klas I-III, oddziału przedszkolnego i przedszkola mogą wejść z jednym rodzicem lub opiekunem.Wszystkich uczniów i rodziców/opiekunów obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz założenie maseczki zakrywającej usta i nos. Maseczkę będzie można zdjąć w sali lekcyjnej.
Rodzice muszą mieć założoną maseczkę podczas całego pobytu w
szkole.


godz. 900  – uczniowie klas 0 – III

godz. 1000  – uczniowie klas IV– VI

godz. 1030   – uczniowie klas VII– VIII

Wszystkim Uczniom życzymy owocnego i spokojnego roku szkolnego.

Dyrekcja i nauczyciele

Pożegnania nadszedł czas….

,,Są słowa, które zawsze wywoływać będą

morze łez i są takie osoby, na myśl o których

zasypie nas lawina wspomnień.”

    26 czerwca 2020 roku, w dniu zakończenia roku szkolnego Mali Wojacy pożegnali się z kolegami i koleżankami z klasy, dyrekcją szkoły, wychowawczynią oraz z panią Justyną Śpiewak, która przez wiele lat rozwijała i szlifowała zainteresowania muzyczne swoich podopiecznych.

  Pożegnanie zaplanowane było zupełnie inaczej. Na koniec pobytu  w szkole chłopcy mieli zaprezentować jeszcze swoje zdolności wokalne             i pożegnać wszystkich profesjonalnym śpiewem. Niestety, sytuacja epidemiologiczna w kraju zniweczyła te plany. Zakończenie roku szkolnego 2019/ 2020 musiało więc odbyć się na innych zasadach.

   Pani dyrektor Krystyna Kasica podziękowała Wojakom za ich wielo-letnie sukcesy. „Byliście wizytówką naszej szkoły i gminy Brody, jesteśmy z Was dumni, zostaniecie na zawsze w naszej pamięci”– podkreśliła pani Dyrektor. Żegnając chłopców, wręczyła Im specjalnie przygotowane na tę okazję albumy- fotoksiążki, w których zamknięte zostały (w postaci oczywiście zdjęć) wspólnie przeżyte, wzruszające momenty uchwycone podczas wszystkich niemal uroczystości i konkursów, w jakich chłopcy brali udział od roku 2015 do marca 2020.

  Słowa wdzięczności za okazaną pomoc i wsparcie usłyszeli także obecni na uroczystości Rodzice Wojaków. Pani Dyrektor wręczyła Im ListyGratulacyjne. Szczególne podziękowania skierowała do pana Michała Wiechy, który poświęcał swój czas podczas wyjazdów, pomagał w groma-dzeniu dokumentacji fotograficznej. Jako wyraz wdzięczności za ofiarowaną pomoc i okazane serce pan Michał otrzymał specjalne podziękowania.

  W dalszej części uroczystości nie mogło zabraknąć momentu pożegnania pani Justyny Śpiewak, opiekunki zespołu. Wojacy podziękowali Jej za poświęcony czas, cierpliwość i wyrozumiałość, kształtowanie i rozwijanie ich osobowości oraz przekazanie pasji do śpiewania. Mówiąc ,,do widze-nia”, wręczyli swojej opiekunce cenną pamiątkę w postaci albumu oraz piękną, ręcznie wykonaną przez rodziców książkę z dedykacją i podzięko-waniami.

  Pożegnanie z zespołem Mali Wojacy było niezwykłą chwilą. Pani Justyna, dziękując chłopcom za wspólnie spędzony czas, nie kryła wzruszeń. Powie-działa, że wszystkie te lata spędzone razem były świetną przygodą ze śpiewem, czasem wielu sukcesów, nowych doświadczeń, a przede wszys-tkim ogromną radością płynącą ze wspólnego śpiewania. Podkreśliła, że chłopcy na zawsze pozostaną w jej pamięci. Pani Śpiewak podziękowała też Rodzicom za wieloletnią współpracę i zawsze okazywaną pomoc. Słowa podziękowania otrzymał również Jakub Dróżdż, na którego pomoc podczas organizacji uroczystości zawsze można było liczyć.

  Jeszcze raz dziękujemy Małym Wojakom za godne reprezentowanie naszej szkoły i gminy w różnych konkursach wokalnych oraz  wielu podniosłych  uroczystościach patriotycznych. Życzymy Im wspaniałych  przyjaciół, rozwijania pasji i realizacji wszystkich marzeń.

Głosujemy na Wiktorię Bilińską z klasy Va – pomożecie?

Bardzo prosimy o głosowanie na naszą uczennicę Wiktorię Bilińską.


Wystarczy kliknąć na fb na prace Wiktorii i je wtedy “polubić” .

Z góry serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły.

Przypominamy, że:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Wojewoda Świętokrzyski zaprosił dzieci z województwa do udziału w licznych wydarzeniach przygotowanych z okazji ich święta.

Uczennica ZPO w Stykowie– WIKTORIA BILIŃSKA z kl. Va wzięła udział w konkursie pt. ,,QUIZ DO BAJEK EZOPA”. Jak zwykle pięknie się spisała i została Laureatką NAGRODY WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Pana Zbigniewa Koniusza.

8 czerwca Wiktoria wraz z rodzicami odebrała nagrodę w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, prosimy o zapoznanie się z terminami oddawania podręczników szkolnych oraz wypożyczonych z biblioteki książek. Przypominamy, że w celu uniknięcia gromadzenia się osób, podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach i zgodnie z podanymi procedurami.

Postanowienia ogólne

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust maseczką, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  m, minimalna odległość to 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie poziome na podłodze), jeśli są wyznaczone.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. By umożliwić zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego maksymalna liczba odwiedzających bibliotekę zostaje ograniczona do 1 osoby.
 6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych i rekomenduje stosowanie internetowego systemu katalogowego.
 7. Organizację trybu pracy biblioteki dostosowuje się do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
 8. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków zdalnie za pomocą poczty elektronicznej. Czytelnik rezerwuje książkę  przez messengera lub e-maila i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu. Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz przez e-dziennik lub inną formę kontaktu na odległość.
 9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, jest konieczne zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:
 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby),
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 • Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 • Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, w innym pomieszczeniu lub  na wyznaczonym regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie materiały są ponownie włączane do użytkowania. Przez cały czas pracy  z egzemplarzami bibliotekarz jest zobowiązany nosić rękawiczki.
 • Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi, których bazą są detergenty i alkohol. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 • Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć większych skupisk ludzi, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na specjalnie do tego przygotowany stół, z którego bibliotekarz będzie je osobiście odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 • Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości ich przechowywania. Należy pamiętać, by dostęp do tego miejsca mieli tylko pracownicy biblioteki, których upoważniono wcześniej oraz  by to miejsce było odpowiednio oznaczone. Zwracane egzemplarze mogą być przechowywane w pudłach i torbach można, również je ustawiać na podłodze w określonym miejscu.
 • Nie wymaga się osobnego pomieszczenia na „kwarantannę książek”, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie z przedmiotu na przedmiot.
 • Jeżeli okładka foliowa książki ma przybrudzenia, które mogą przenieść się na inne egzemplarze, jest wskazane usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

Organizacja pracy szkolnej biblioteki

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inną formę kontaktu na odległość o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 4. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres e-mail justynaspiewak2@gmail.com, by czytelnicy mogli kierować pytania o książki lub poprosić o wyjaśnienie spraw związanych z wypożyczeniami.
 5. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odkupienia pozycji lub kupienia nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 7. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (by uniknąć grupowania się osób).
 8. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 9. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
 10. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić datę włączenia do ponownego użytkowania zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie.
 11. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych i oddawanych książek:
 12. podręczniki zapakowane w reklamówki należy opisać na zewnątrz, np. przyklejając etykietkę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą do której uczęszcza. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela,
 13. książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa) zostają zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.
 14. W czytelni może przebywać nie więcej niż 50 proc. dostępnych miejsc dla czytelników z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz 2 m odstępu między stanowiskami dla czytelników.
 15. Jeżeli nie ma możliwości rozsunięcia stołów/biurek itp. rekomenduje się ustawienie przesłon ochronnych (np. z pleksi) między stanowiskami w czytelniach.
 16. W widocznym miejscu należy zamieścić informację o maksymalnej liczbie osób, które mogą przebywać w czytelni oraz oznaczyć miejsca siedzące wyłączone z użytkowania.
 17. W czasie, gdy czytelnia jest otwarta dla użytkowników czytelni należy wietrzyć pomieszczenia oraz dezynfekować blaty, podłogi, klamki i klawiatury. Aby uniknąć kolejek i przepełnienia czytelń wprowadza się  rezerwację miejsc przez czytelnika na konkretną godzinę telefonicznie, e-mailowo lub przez inny komunikator.
 18. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 19. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych kanałów komunikacji.