Dla Rodziców

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ODBĘDZIE SIĘ W NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKU

PRZEDSZKOLE

18 czerwca 2019 r. – godz. 14.00 (w sali lekcyjnej)

ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY ORAZ UCZNIOWIE KLAS I-VIII

19 czerwca 2019 r. – godz. 9.00 (w holu na parterze budynku szkoły)

Msza Święta dla chętnych uczniów, rodziców i pracowników szkoły odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Stykowie.

Informacja dla rodziców o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w ZPO w Stykowie

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej znak: DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dn. 11 maja 2019 r., na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),

Dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną przekazuje informacje o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz osobach/instytucjach, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno‐pedagogicznej i wychowawczej.

Powyższe informacje znajdują się w dokumencie szkolnym „Procedury bezpieczeństwa w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie” oraz materiałach edukacyjnych pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w  zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” zawierających działania profilaktyczne oraz procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego.

Powyższe dokumenty znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce DLA RODZICÓW oraz na https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać:

https://kuratorium.kielce.pl/35930/bezpieczenstwo-uczniow-w-szkolach-i-placowkach-wojewodztwa-swietokrzyskiego/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/reagujemy-w-sytuacjach-nadzwyczajnych/materialy-2/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/dbamy-o-bezpieczestwo/materialy-1/

https://www.cyfrowa-szkola.info/wp-content/uploads/2017/10/Procedury-reagowania-w_2.pdf

W sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych należy na terenie szkoły zgłosić się do:

– dyrektora szkoły

– zastępcy dyrektora szkoły

– wychowawców

– nauczyciela dyżurującego

– pracowników obsługi.

Policja – numer alarmowy 112 lub 997

Straż pożarna – numer alarmowy 112 lub lub 998

Pogotowie – numer alarmowy 112 lub 999

Infolinia

  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  • 800 12 12 12

​Dodatkowo na terenie szkoły została umieszczona ANONIMOWA SKRZYNKA  NA SYGNAŁY  – dla uczniów i rodziców.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

,Międzynarodowy Dzień Książki dla  Dzieci – święto  obchodzone co roku  2 kwietnia nie bez powodu. Tego dnia  urodził się duński baśniopisarz  – HANS  CHRYSTIAN  ANDERSEN.

Święto to ma na celu  rozpowszechnienie książek  dla dzieci oraz wspieranie czytania  przez  najmłodszych.

     Biblioteka w ZPO w Stykowie  również postanowiła się włączyć  do obchodów tego święta.

Przygotowano tablicę  oraz gazetkę informującą  o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzie ci.

Uczennice z Klubu Czytelniczego  zorganizowały w bibliotece wystawę książek H. Ch. Andersena.

Przygotowano  materiały  dotyczące historii święta,  życia i twórczości pisarza, a także  przygotowano baśnie dla klas  0 – III oraz przedszkola  do głośnego czytania.  

    Do obchodów  święta  bardzo chętnie włączyła się  także świetlica szkolna. Nauczyciele świetlicy zorganizowali Kiermasz  Taniej  Książki. Podczas zajęć w świetlicy oraz  w bibliotece zapoznały dzieci z życiorysem Andersena. Do  czytania  baśni włączeni byli uczniowie i nauczyciele. Dzieci prawidłowo  odpowiadały  również na pytania zadawane przez nauczycieli, dotyczące  pisarza oraz przeczytanych tekstów.  Bardzo chętnie kolorowały obrazki  przygotowane  do baśni ,,Brzydkie kaczątko”.

Drugiego kwietnia  uczniowie klas 0 – III oraz przedszkola   wysłuchali    baśni  Andersena czytanych przez wychowawców.

    Książki dla  dzieci mają w sobie duży  ładunek emocjonalny. Zachwycają  pięknymi  ilustracjami  oraz ciekawą treścią. Spotkanie z baśniami Andersena zorganizowane tego dnia przez  bibliotekę szkolną zapisze się pewnie  na długo w pamięci  dzieci. 

Zabawa karnawałowo – walentynkowa

Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną i rodziców na zabawę karnawałowo – walentynkową, która odbędzie się w budynku naszej szkoły w dniu 23 lutego 2019r. Dzieci klasy ,,0″ i uczniowie klas I – III będą bawić się w godzinach 9.00 – 13.00, natomiast uczniowie klas IV – VIII w godzinach 15.00 – 19.00.

List Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny skierowali w czwartek, 8 listopada br. do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców specjalny list dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

– Apelujemy do rodziców odpowiedzialnych za zdrowie swoich dzieci, aby wyciągnęli wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra. Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa – napisali ministrowie we wspólnym liście, który wysłany zostanie do każdej szkoły w Polsce.

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie – ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci.

Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością. Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2018r

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Brody  z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie:  ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, 2232 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Par. 1

  1. Ustala się harmonogram czynności wraz z terminami w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Brody, określony w Załączniku nr 1  do niniejszego Zarządzenia.
  2. Ustala się harmonogram czynności wraz z terminami w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody, określony w Załączniku nr 2  do niniejszego Zarządzenia.

Par. 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody.

Par. 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie – rekrutacja na rok 2018 – 2019

Wycieczka do Sandomierza klas IIb i IIIb

W sobotę 29.04.2017r. wybraliśmy się na wycieczkę do Sandomierza. Byliśmy podekscytowani. Przede wszystkim tym, że  do Sandomierza jechaliśmy pociągiem. Baliśmy się trochę o pogodę, ale na szczęście dopisała. Zwiedzanie zaczęliśmy od wejścia na Bramę Opatowską. Z platformy widokowej roztacza się piękna panorama miasta i okolicy.  Z zapartym tchem słuchaliśmy tego, co mówi do nas pani przewodnik. Następnie poszliśmy do Podziemnej Trasy Turystycznej, która stanowi system piwnic z XIV i XVw. Z piwnicami związane są niesamowite opowieści. Mieliśmy przyjemność posłuchać jednej z nich, o Halinie Krępiance, dziewczynie, która wg legendy uratowała Sandomierz przed najazdem Tatarów. Oglądaliśmy również kościół św. Jakuba, zamek, piękny rynek z ratuszem. Pływaliśmy statkiem po Wiśle. Ostatnim punktem programu było zwiedzenie zbrojowni. Poznaliśmy tam bardzo sympatycznego rycerza Łukasza, który w zabawny sposób opowiedział nam o przeszłości Sandomierza. Potem wszyscy mogliśmy przymierzać zbroje rycerskie i suknie dam dworu. Zmęczeni, ale pełni wrażeń odpoczywaliśmy na Starym Rynku. Mieliśmy czas na posiłek i zakup pamiątek. Na koniec jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Do domów wróciliśmy dopiero wieczorem. Opiekunami wycieczki były: Ilona Jędrzejczyk, Anna Rycombel i Diana Raban.