Zapisy do szkoły

Zapisy dzieci do klasy I i do klasy 0

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie informuje o:

– Konieczności dokonania zapisu dziecka do klasy pierwszej (dzieci urodzone w 2010 r i w 2011r.).

– Konieczności dokonania zapisu do klasy 0 – dzieci urodzone w 2011r. lub na wniosek rodzica dziecko urodzone w 2012 r.

Wnioski do zapisu do pobrania u Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

Wypełnione wnioski należy złożyć do sekretariatu szkoły do 19 kwietnia 2017r.

Zapisy do Publicznego Przedszkola w Stykowie

          Zapisy dzieci do Publicznego Przedszkola w Stykowie trwają
od 3 do 19 kwietnia 2017 roku.

         Kartę do zapisu należy pobrać od nauczyciela przedszkola lub dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

      Wypełnione karty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 19 kwietnia 2017 roku.

Zapisy dzieci do klasy I i do klasy 0

                          Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie informuje o:

– Konieczności dokonania zapisu dziecka do klasy pierwszej (dzieci urodzone w 2010 r i w 2011r.).

– Konieczności dokonania zapisu do klasy 0 – dzieci urodzone w 2011r. lub na wniosek rodzica dziecko  urodzone w 2012 r.

                Wnioski do zapisu do pobrania u Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

Wypełnione wnioski należy złożyć do sekretariatu szkoły do 19 kwietnia 2017r.