Archiwum miesięczne: Październik 2023

PSYCHOLOG SZKOLNY

Najważniejszą osobą w pracy psychologa szkolnego jest uczeń, a najważniejszą wartością,  jest jego szeroko pojmowany dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny.

To właśnie uczeń jest podmiotem wszystkich podejmowanych przez psychologa szkolnego działań. Mając na uwadze najlepiej pojęte dobro ucznia, każde podjęte przez psychologa działanie cechuje dyskrecja, wyważenie i wysoka etyka.

Należy także dodać, iż “tajemnicą zawodową” objęte są informacje uzyskane przez psychologa w związku z wykonywaniem przez niego czynności zawodowych. O ile to możliwe, tajemnicą zawodową objęty jest także sam fakt uczestniczenia w działaniach.” (Kodeks Etyki Zawodowej PTP). Oznacza to, że jeśli nie jest zagrożone zdrowie i życie podopiecznego – wszystkie pozyskane przez psychologa informacje są poufne.

Aby móc skorzystać z pomocy psychologa szkolnego, wystarczy umówić się na spotkanie. Natomiast, aby móc objąć ucznia długofalową pomocą psychologiczną  niezbędna jest zgoda rodziców/ prawnych opiekunów.

W wyjątkowych sytuacjach, tj. gdy dobro dziecka jest zagrożone, a rodzic/prawny opiekun nie wyraża zgody, to taką zgodę może wyrazić sąd.

 Do obowiązków psychologa szkolnego należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i zdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, udzielaniu pomoc psychologiczno – pedagogicznej.

Drodzy uczniowie, jeśli:

 • macie jakiś problem i nie wiecie jak go rozwiązać,
 • chcielibyście porozmawiać o swoich trudnościach,
 • czujecie się nieszczęśliwi lub coś Was dręczy, niepokoi, smuci,
 • martwicie się sytuacją w domu rodzinnym,
 • nie radzicie sobie w kontaktach z rówieśnikami, źle się czujecie w swojej klasie lub boicie się chodzić do szkoły,
 • ktoś Wam dokucza, wyzywa, wyśmiewa, grozi,
 • macie trudności w nauce,
 • ktoś z Waszego otoczenia ma problem i czujecie, że potrzebuje pomocy,
 • często boli Was głowa, brzuch chociaż jesteście zdrowi, macie problem z kontrolowaniem agresji,
 • zrobiliście coś, czego bardzo żałujecie,
 • jesteście nieśmiali i bardzo chcielibyście to zmienić,
 • lub po prostu chcielibyście z kimś porozmawiać, opowiedzieć o czymś, zwierzyć się, poradzić lub pochwalić się swoimi sukcesami.

Drodzy rodzice/opiekunowie, jeśli:

 • martwi Was zachowanie Waszego dziecka,
 • niepokoją Was jego wyniki w nauce,
 • nauczyciele zwracają uwagę, że z Waszym dzieckiem się coś dzieje (ma problemy z koncentracją uwagi, trudności w nauce, łatwo wpada w złość, jest lękliwe, wycofane),
 • zachowanie Waszego dziecka nagle się zmieniło, a nie wiecie dlaczego,
 • dziecko ma trudności w relacjach z innymi dziećmi,
 • Wasze dziecko jest nieśmiałe, agresywne lub aroganckie i chcielibyście mu pomóc to zmienić,
 • pojawiają się w Was trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • pojawiają się w Waszym życiu problemy wychowawcze, rodzinne czy też jesteście trudnej sytuacji rodzinnej,
 • pragniecie lepiej zrozumieć swoje dziecko,
 • potrzebujecie porady czy konsultacji w ważnej dla Was sprawie czy też porady dotyczącej instytucji świadczących pomoc dziecku i rodzinie.

Drodzy nauczyciele, wychowawcy, jeśli:

 • doświadczacie trudności w pracy z uczniem,
 • zauważacie konflikt między uczniami w klasie,
 • klasa jest mało zgrana lub występują problemy wychowawcze,
 • potrzebujecie porady, wsparcia emocjonalnego lub szukacie nowych form pomocy, które mają swoje źródło w psychologii.

Wioletta Zbrożyna

Pamiętamy!

Jak co roku członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunkami Iloną Jędrzejczyk i Dianą Raban  odwiedzili zbiorowe mogiły mieszkańców wsi Gębice zamordowanych przez hitlerowców w 1943 roku. Wspólny spacer był  okazją do rozmów i integracji członków koła. Po dotarciu na miejsce, zapaliłyśmy znicze i wspólnie pomodliłyśmy się.

Takie inicjatywy kształtują wśród uczniów właściwe postawy patriotyczne oraz kultywują pamięć o ludziach, którzy stracili życie w walce o niepodległość naszego kraju, w trakcie II wojny światowej.

EKO- SONG 2023

25 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubieni odbył się IX Gminny Konkurs Piosenki Ekologicznej.

    Naszą szkołę reprezentowały uczennice w składzie: LILIANNA WALKIEWICZ, ZUZIA ZIÓŁKOWSKA, LENA ZAJĄC, ZOSIA KOWALSKA, OLIWIA BĘBAS.

Tradycyjnie, aby wziąć udział w konkursie, należało ułożyć tekst o tematyce ekologicznej do znanego utworu.

Nasze utalentowane młode artystki, swoje wokalne i taneczne zdolności zaprezentowały
w utworze ,, EKO – SOLO ”, zdobywając I miejsce w swej kategorii. Super!!

Jesteśmy bardzo dumni, gratulujemy dziewczynkom i życzymy dalszych sukcesów!!

 

Zdrowe, kolorowe kanapki !

W ramach realizowanej tematyki tygodnia „ Dbamy o zdrowie” dzieci z klasy „0” w czwartek 26.10.2023 podjęły wielkie wyzwanie – same musiały przygotować dla siebie śniadanie.

         Po starannym umyciu rąk, wszyscy zabrali się do pracy. Samodzielnie smarowały, układały na kanapkach wybrane przez siebie produkty. Wyobraźnia dzieci przeszła wszelkie oczekiwania, komponowały kanapki na których znalazły się „zwierzęta”…. „zabawki”…

Podczas robienia kanapek kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijały kreatywności i wyobraźnię. Okazało się, że dzieci lubią warzywa a najlepiej smakują im kanapki zrobione własnoręcznie.

Samodzielne przygotowane śniadania dało nam wiele satysfakcji i radości 🙂

Projekt edukacyjny „Historia pisma”

W dniu 25 października 2023 roku uczniowie klasy V zaprezentowali projekt edukacyjny pod nazwą „Historia pisma”. Celem projektu było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat historii pisma , jak również rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnienie czytelnictwa wśród młodzieży.

          Prezentacja składała się z dwóch części. W pierwszej, w formie multimedialnej przedstawiono najważniejsze fakty z historii powstania pisma . W drugiej części uczniowie zaprezentowali plakaty ukazujące historię pisma i ciekawostki z  nią związane. Uczniowie prezentując swoje prace przed koleżankami i kolegami mieli możliwość wykazania się swoją wiedzą oraz umiejętnością publicznych wystąpień.

          Dla wszystkich uczniów klasy V praca nad projektem była fascynującą przygodą w krainie wiedzy o piśmie.

Dzień Kundelka w przedszkolu

W ramach tematyki tygodnia „Domowi ulubieńcy” w ostatnim tygodniu października poznawaliśmy m.in.  „Kocie zwyczaje” dowiedzieliśmy się „Co cieszy zwierzątka” oraz rozmawialiśmy o „Zwierzętach w schronisku”.

25 października obchodziliśmy wspólnie Dzień Kundelka, czyli nieformalne święto wszystkich psów wielorasowych. Ten niepozorny piesek jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Jego święto przypada w Dniu Ustawy o Ochronie Zwierząt. Święto powstało, aby podziękować wszystkim kundelkom za ich oddanie oraz wierność.

Z okazji obchodów Dnia Kundelka nasze przedszkolaki opowiedziały o swoich pupilach oraz o tym, jak się nimi zajmują. Pies to przecież nie zabawka! W tym dniu na dzieci czekało mnóstwo zabaw ruchowych, plastycznych oraz matematycznych. Rozmawialiśmy również o zasadach bezpiecznego zachowania się w stosunku do psów. Był to mile spędzony czas przepełniony, zabawą, muzyką i pozytywną energią. Tego typu zajęcia pozwalają dzieciom na poszerzenie wiedzy o świecie zwierząt, rozwijają empatię i poczucie odpowiedzialności.

W szkolnej bibliotece

Wprowadzenie dzieci w świat literatury już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wychowania przez sztukę. Mając na uwadze ich wszechstronny rozwój staramy się zainteresować je literaturą, która pobudzi ich wyobraźnię, wzbogaci mowę, wprowadzi w świat baśni.

         Dzieci z klasy „0” w piątek 20.10.2023r. odwiedziły szkolną bibliotekę. Była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Z tematem spotkania zapoznała nas bibliotekarka Pani Justyna Śpiewak, która przedstawiła regulamin i zasady korzystania z księgozbioru oraz pokazała pomieszczenia biblioteki i czytelni szkolnej. Dla naszych uczniów zostały założone karty czytelnika, co sprawiło, że tego samego dnia mogli wypożyczyć swoje pierwsze książki.

         Niezwykle ważne było uwrażliwienie młodych czytelników, na konieczność szanowania wypożyczonych książek, regularnego korzystania ze zbiorów biblioteki i wyrabiania nawyku czytania w domowym zaciszu.          Każdy uczeń wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy, wypożyczoną książką w ręce, a dodatkowo umówiliśmy się z Panią bibliotekarką , że bibliotekę będziemy odwiedzać w każdy piątek.

Ślubujemy! – uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej

18 października 2023r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Żeromskiego w Stykowie odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej w obecności zaproszonych gości: Wójta Gminy Brody – Pani Marzeny Bernat, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Pani Doroty Grudnickiej-Gliny, Dyrektora ZPO w Stykowie – Pani Marzeny Adamus,  Wicedyrektora – Pani Krystyny Kasicy, nauczycieli, rodziców i kolegów z klasy II i III.                       

Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego pierwszaka moment, uczniowie  przedstawili swoje umiejętności w programie artystycznym, przygotowanym przez wychowawczynię Ewelinę Kalinowską. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, wykazali się wiedzą o Polsce, o ruchu drogowym i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej.  Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania przed pocztem flagowym.

Pierwszoklasiści w pięknych biretach na głowach, w podniosłej atmosferze, po odśpiewaniu hymnu państwowego ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, oraz swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.                                        

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor szkoły Marzena Adamus dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia.

Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy pierwszej pani Ewelina Kalinowska wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne, Wójt Gminy Brody Pani Marzena Bernat – ufundowane upominki, Dyrektor ZPO w Stykowie – Pani Marzena Adamus – przybory szkolne, a rodzice pierwszoklasistów wręczyli im rożki ze słodyczami.

Ślubowanie zakończyło się, wspólnym zdjęciem i życzeniami od Pani Dyrektor oraz Pani Wójt.

Następnie uczniowie wraz z rodzicami i wychowawczynią oraz z zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek, który został przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów.

Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia.

W roku szkolnym 2023/2024 uroczyste ślubowanie złożyli: Białecka Natalia, Celary Laura, Kalisz Katarzyna, Koszarski Dominik, Kotulski Dominik, Marchewka Diana, Mech Miłosz, Mucha Piotr, Murzyn Maria, Olszewski Antoni, Potrzeszcz Marcel, Serwicka Lena, Szumielewicz Alicja, Turek Wiktoria, Walkiewicz Liliana.