Pamiętamy!

Jak co roku członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunkami Iloną Jędrzejczyk i Dianą Raban  odwiedzili zbiorowe mogiły mieszkańców wsi Gębice zamordowanych przez hitlerowców w 1943 roku. Wspólny spacer był  okazją do rozmów i integracji członków koła. Po dotarciu na miejsce, zapaliłyśmy znicze i wspólnie pomodliłyśmy się.

Takie inicjatywy kształtują wśród uczniów właściwe postawy patriotyczne oraz kultywują pamięć o ludziach, którzy stracili życie w walce o niepodległość naszego kraju, w trakcie II wojny światowej.