Ogłaszamy konkurs programu edukacji antytytoniowej – 4 etapowy

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie w roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny organizuje konkursy plastyczne w ramach realizacji programu edukacji antytytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „Bieg po zdrowie”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

            Głównym celem konkursu jest kształtowanie u dzieci i rodziców postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego, związane
z biernym paleniem. Zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

            Zadaniem uczniów jest wykonanie prac plastycznych, których tematyka nawiązuje do profilaktyki antytytoniowej, ograniczania palenia tytoniu i wpływu palenia tytoniu na zdrowie. Format
i technika dowolna. Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 28 maja 2021 roku uwzględniając tytuł konkursu, klasę, imię i nazwisko ucznia.

            Rozstrzygnięcie konkursów 31 maja. Wyróżnimy z każdego etapu najlepszą pracę. Laureaci najlepszych prac otrzymają nagrody główne, a pozostali uczestnicy słodkie upominki.

I etap „Czyste powietrze wokół nas” kierowany do dzieci 5-6 letnich

pt. „Oddychamy zdrowo”

II etap „ Nie pal przy mnie proszę” kierowany do klas I-III

pt. „Nie pal, daj przykład ”

III etap „ Bieg po zdrowie” kierowany do klas IV

pt. „Stawiam na zdrowie i bezpieczeństwo”

IV etap „Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowany do klas IV-VIII

pt. „Żyję zdrowo – bo nie ulegam nałogom”

Realizator:
Państwowa Inspekcja Sanitarna

Koordynatorzy programu:
Magdalena Bryła
Beata Kryzińska