Biblioteka

Zasoby

 Obejmują ok. 3000 woluminów, niewielką ilość czasopism i środków audiowizualnych. Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym.

 Biblioteka jest dobrze zaopatrzona w lektury dla klasy I – VI oraz wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki). Niewystarczający jest księgozbiór dla nauczycieli oraz zaopatrzenie w czasopisma i środki audiowizualne.

Udostępnianie księgozbioru Odbywa się w godzinach pracy biblioteki. Najczęściej uczniowie przychodzą tuż przed lekcjami, po nich i podczas przerw. Podstawową formą udostępniania jest wolny dostęp do półek, co umożliwia przejrzysty i zrozumiały dla czytelników układ zbiorów i czytelne oznakowanie.

Praca pedagogiczna
 1. Udostępnianie zbiorów:
 • wypożyczanie indywidualne do domu dla uczniów i nauczycieli,
 • udostępnianie księgozbioru podręcznego w kąciku czytelniczym,
 • wypożyczanie materiałów bibliotecznych na lekcje i inne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 1. Działalność informacyjna.
Biblioteka udziela informacji
 • bibliotecznych, np. jak korzystać z katalogów,
 • rzeczowych, np. wskazanie źródeł gdzie można znaleźć potrzebne wiadomości,
 • bibliograficznych – wskazanie źródeł bibliograficznych.
 1. Edukacja czytelnicza i medialna:
 • udział w pracach zespołu nauczycieli, realizujących tę ścieżkę,
 • udział w realizacji lekcji przedmiotowych,
 • udzielenie pomocy metodycznej i merytorycznej uczniom i nauczycielom.
 1. Organizowanie konkursów czytelniczych.
 2. Wykonywanie i prezentacja gazetek.

Wieści z naszej Biblioteki:

Jak karnawał, to zabawa – jak zabawa, to muzyka

Jak karnawał to zabawa – jak zabawa to muzyka. A żeby ją bliżej poznać i zainteresować z pomocą przyszedł Klub Czytelniczy. Starsze koleżanki tym razem przeczytały bajkę pt. “Czterej muzykanci z Bremy”, którą dzieci z uwagą wysłuchały. Przedszkolaki pięknie odpowiadały na pytania dotyczące bajki. Następnie dziewczyny z Klubu Czytelniczego pomogły przedszkolakom wykonać instrumenty muzyczne, a […]


Pasowanie na czytelnika

 Dnia 27 lutego 2020 r. w ZPO w Stykowie odbyło się ,, Pasowanie na czytelnika” uczniów klasy I, przygotowane przez Justynę Śpiewak. Głównym celem uroczystości było zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika, to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak młodsi koledzy złożyli przyrzeczenie, obejrzeli […]


Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu

 W Dzień Pluszowego Misia nasze przedszkole odwiedziły starsze koleżanki z Klubu Czytelniczego pod opieką p. J. Śpiewak. Dziewczynki przeczytały bajkę pt. “Miś Uszatek” i podjęły rozmowę z dziećmi na temat przeczytanego tekstu. Później wspólnie wykonały pracę plastyczną i zabawiły się w kole przy piosence “Stary Niedźwiedź”. Temu dniu towarzyszyło przesłanie “Wszyscy misie kochamy i mocno […]


Wizyta w bibliotece

W dniu 16 października przedszkolaki odwiedziły bibliotekę szkolną, gdzie czekała na nich Pani J. Śpiewak. Dzieci z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Dla dzieci była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Tematem spotkania było poznanie pracy bibliotekarza. Przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach, ale szczególnie […]


Tydzień Kultury Języka w przedszkolu

Tegoroczny Tydzień Kultury Języka przebiegał pod hasłem ,,Wolność i niepodległość językowa to wolność i niepodległość umysłu”. Przedszkolaki poznały cele Projektu, a następnie obejrzały wystawę prac – plakatów wykonanych przez uczniów naszej szkoły.W dniu 13. 03. 2019r. grupę przedszkolną odwiedziły dziewczynki z Klubu Czytelniczego pod opieką pani Justyny Śpiewak, która przedstawiła przedszkolakom cel spotkania i zaprosiła […]


Uroczystość ,, PASOWANIA NA CZYTELNIKA’’ biblioteki szkolnej.

Dnia 1 marca 2019 r. w  ZPO w  Stykowie  odbyło ,,PASOWANIE NA CZYTELNIKA ‘’ biblioteki szkolnej uczniów klasy  pierwszej. Spotkanie zostało przygotowane przez  uczniów z klasy VI i VII  pod opieką  p. J. Śpiewak.Głównym  celem uroczystości  było zachęcenie najmłodszych  uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika, to oficjalne przyjęcie do […]