Biblioteka

Zasoby

 Obejmują ok. 3000 woluminów, niewielką ilość czasopism i środków audiowizualnych. Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym.

 Biblioteka jest dobrze zaopatrzona w lektury dla klasy I – VI oraz wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki). Niewystarczający jest księgozbiór dla nauczycieli oraz zaopatrzenie w czasopisma i środki audiowizualne.

Udostępnianie księgozbioru Odbywa się w godzinach pracy biblioteki. Najczęściej uczniowie przychodzą tuż przed lekcjami, po nich i podczas przerw. Podstawową formą udostępniania jest wolny dostęp do półek, co umożliwia przejrzysty i zrozumiały dla czytelników układ zbiorów i czytelne oznakowanie.

Praca pedagogiczna
 1. Udostępnianie zbiorów:
 • wypożyczanie indywidualne do domu dla uczniów i nauczycieli,
 • udostępnianie księgozbioru podręcznego w kąciku czytelniczym,
 • wypożyczanie materiałów bibliotecznych na lekcje i inne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 1. Działalność informacyjna.
Biblioteka udziela informacji
 • bibliotecznych, np. jak korzystać z katalogów,
 • rzeczowych, np. wskazanie źródeł gdzie można znaleźć potrzebne wiadomości,
 • bibliograficznych – wskazanie źródeł bibliograficznych.
 1. Edukacja czytelnicza i medialna:
 • udział w pracach zespołu nauczycieli, realizujących tę ścieżkę,
 • udział w realizacji lekcji przedmiotowych,
 • udzielenie pomocy metodycznej i merytorycznej uczniom i nauczycielom.
 1. Organizowanie konkursów czytelniczych.
 2. Wykonywanie i prezentacja gazetek.

Wieści z naszej Biblioteki:

Tydzień Kultury Języka w przedszkolu

Tegoroczny Tydzień Kultury Języka przebiegał pod hasłem ,,Wolność i niepodległość językowa to wolność i niepodległość umysłu”. Przedszkolaki poznały cele Projektu, a następnie obejrzały wystawę prac – plakatów wykonanych przez uczniów naszej szkoły.W dniu 13. 03. 2019r. grupę przedszkolną odwiedziły dziewczynki z Klubu Czytelniczego pod opieką pani Justyny Śpiewak, która przedstawiła przedszkolakom cel spotkania i zaprosiła […]


Uroczystość ,, PASOWANIA NA CZYTELNIKA’’ biblioteki szkolnej.

Dnia 1 marca 2019 r. w  ZPO w  Stykowie  odbyło ,,PASOWANIE NA CZYTELNIKA ‘’ biblioteki szkolnej uczniów klasy  pierwszej. Spotkanie zostało przygotowane przez  uczniów z klasy VI i VII  pod opieką  p. J. Śpiewak.Głównym  celem uroczystości  było zachęcenie najmłodszych  uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika, to oficjalne przyjęcie do […]


Konkurs plastyczny dla Niepodległej rozstrzygnięty

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez bibliotekę szkolną. Konkurs był jednym z zaplanowanych zadań projektu realizowanego od ubiegłego roku przez Panie – Annę Kubalę i Justynę Śpiewak pt. ,, Mamy powody do radości, bo zbliża się 100 lat Niepodległości”. Celem konkursu było […]


Klub Czytelnika w przedszkolu

Przez cały rok szkolny jesteśmy w stałym kontakcie z Biblioteką Szkolną . Co najmniej raz w miesiącu odwiedza nas Pani bibliotekarka Justyna Śpiewak ze swoim ,,Klubem Czytelniczym” , który tworzą starsze koleżanki i koledzy z naszej szkoły . To oni czytają dla nas, zachęcają do wyrażania swoich emocji, uczuć, spostrzeżeń po wysłuchanej baśni, bajce, opowiadaniu, […]


AKCJA NARODOWE CZYTANIE

8 września 2018 roku odbyła się w Polsce 7 edycja Narodowego Czytania. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana wtedy wspólną lekturą ,, Pana Tadeusza”. Później czytano dzieła A. Fredry, następnie ,,Trylogię”, ,, Lalkę”, ,, Qvo vadis”, a w 2017 r. ,,Wesele” St. Wyspiańskiego. W roku 2018 przeżywamy szczególny czas świętowania […]


Klub czytelniczy z wizytą w przedszkolu

Dnia 11.05.2018r. uczennice z Klubu Czytelniczego pod opieką Pani Justyny Śpiewak odwiedziły naszych przedszkolaków. Celem wizyty była tygodniowa tematyka pt: ,,Jak powstaje książka”. Dziewczyny z Klubu Czytelniczego zaprezentowały utwory pt: ,,Rzepka” oraz ,,Słoń Trąbalski”- Juliana Tuwima. Dzieci z uwagą i skupieniem słuchały czytanych bajek. Następnie chętnie udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Przedszkolaki zaprezentowały […]