Archiwum miesięczne: Maj 2019

CO TO SĄ SUPERABSORBENTY I CZY MOŻNA CIESZYĆ SIĘ ŚNIEGIEM W LECIE?

Treści programowe: Zawarte w części wstępnej Podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Edukacji przyrodniczej dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz Edukacji matematycznej i technicznej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum). Zajęcia kształtują:

 • Myślenie matematyczne i naukowe
 • Umiejętności komunikowania się
 • Umiejętności pracy zespołowej

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie tematu polimerów naturalnych i syntetycznych
 • Wprowadzenie tematu tworzyw sztucznych i ich wykorzystania w codziennym życiu

Cele:

 • Zbadanie właściwości zawartości pieluchy jednorazowej
 • Wytworzenie sztucznego śniegu

Środki dydaktyczne:

2 miseczki 50 ml, 1 miseczka 250 ml, 1 miseczka 500 ml, 1 mieszadełko, 1 podkładka papierowa, 1 probówka z FUN snow, fartuch jednorazowy, pielucha jednorazowa, nożyczki

Przebieg zajęć:

 1. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa ( zakładamy fartuch, odczynników ani rąk nie wkładamy do ust i oczu, bezwzględnie słuchamy poleceń prowadzącego zajęcia)
 2. Wyjaśnienie słowa „absorbent” „ superabsorbent” ( materiał wchłaniający wodę).
 3. Z pieluchy jednorazowej odzyskujemy poliakrylan sodu- białe kuleczki, dodajemy niewielką ilość wody i obserwujemy wchłanianie
 4. Poliakrylan sodu w miseczce zalewamy szybkim ruchem wodą. Obserwujemy powstawanie sztucznego śniegu.
 5. Lepimy bałwana ze sztucznego śniegu.

Wnioski: superabsorbenty mogą być bardzo przydatne. Oprócz tego, że znakomicie wchłaniają wodę to łącząc się z płynem powiększają swoje rozmiary. Wiązanie z wodą nie jest trwałe – jeśli pozostawimy żel na kilka dni w suchym miejscu, woda wyparuje, a superabsorbent będzie wyglądał, jak na początku. (Bałwanki wyschły  ). Te właściwości wykorzystuje się bardzo często w rolnictwie np. do utrzymywania wilgotności pól. Przy użyciu superabsorbentów produkuje się tzw. aktywne opatrunki powoli uwalniające zawarte w nich leki.

Informacja dla rodziców o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w ZPO w Stykowie

SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej znak: DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dn. 11 maja 2019 r., na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),

Dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną przekazuje informacje o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz osobach/instytucjach, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno‐pedagogicznej i wychowawczej.

Powyższe informacje znajdują się w dokumencie szkolnym “Procedury bezpieczeństwa w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie” oraz materiałach edukacyjnych pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w  zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” zawierających działania profilaktyczne oraz procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego.

Powyższe dokumenty znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce DLA RODZICÓW oraz na https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać:

https://kuratorium.kielce.pl/35930/bezpieczenstwo-uczniow-w-szkolach-i-placowkach-wojewodztwa-swietokrzyskiego/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/reagujemy-w-sytuacjach-nadzwyczajnych/materialy-2/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/dbamy-o-bezpieczestwo/materialy-1/

https://www.cyfrowa-szkola.info/wp-content/uploads/2017/10/Procedury-reagowania-w_2.pdf

W sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych należy na terenie szkoły zgłosić się do:

– dyrektora szkoły

– zastępcy dyrektora szkoły

– wychowawców

– nauczyciela dyżurującego

– pracowników obsługi.

Policja – numer alarmowy 112 lub 997

Straż pożarna – numer alarmowy 112 lub lub 998

Pogotowie – numer alarmowy 112 lub 999

Infolinia

 • Dla młodzieży: 116 111
 • Dla dorosłych: 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 • 800 12 12 12

​Dodatkowo na terenie szkoły została umieszczona ANONIMOWA SKRZYNKA  NA SYGNAŁY  – dla uczniów i rodziców.

II Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

28 maja 2019, w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie , odbył się Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV-VI i VII-VIII.

Do konkursu przystąpili uczniowie: Lena Imos (PSP Adamów), Dawid Klepacz (SP Brody), Julia Gębura (PSP Dziurów), Julia Jagieła (ZSP Krynki), Maja Chrząstowska (ZSP Lubienia), Ewa Kumek (ZSP Ruda), Antonina Rakoczy (PSP Staw Kunowski), Wiktoria Bilińska (ZPO Styków), Wiktoria Świderska (PSP Adamów), Kamila Stopa (SP Brody), Emilia Nowak (ZSP Krynki), Aleksandra Glina (PSP Lipie), Julia Gawarecka (ZSP Lubienia), Julia Wiącek (PSP Staw Kunowski), Natalia Orczyk (ZPO Styków).
W Jury zasiadali: pani Dorota Grudnicka – Glina-Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brodach, pani Jolanta Lipa, pani Agnieszka Pastuszka oraz pani Małgorzata Kosmala.
Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne śpiewając anglojęzyczne piosenki. Poziom konkurencji był bardzo wyrównany dlatego Jury -chcąc docenić młodych artystów- przyznało oprócz nagród także wyróżnienia.


Laureaci w kategorii kl. IV-VI:
I. Wiktoria Bilińska -ZPO Styków
II. Dawid Klepacz – SP Brody.
III. Antonina Rakoczy – PSP Staw Kunowski.
Wyróżnienie – Julia Jagieła ZSP Krynki.


Laureaci w kategorii kl. VII-VIII:
I. Julia Wiącek – PSP Staw Kunowski.
II. Aleksandra Glina – PSP Lipie.
III. Wiktoria Świderska- PSP Adamów.
Wyróżnienie – Emilia Nowak ZSP Krynki
Jurorzy wręczyli młodym artystom dyplomy za uczestnictwo, nagrody sponsorowane z funduszu Rady Rodziców, pana Krzysztofa Sokoła- właściciela firmy komputerowej, wydawnictwo Macmillan oraz gadżety ufundowane przez Gminę Brody. Dyrektor szkoły Pani Krystyna Kasica podziękowała wszystkim uczestnikom za udział i życzyła dalszych sukcesów. Konkurs przygotowały Agnieszka Pastuszka oraz Justyna Śpiewak

Wycieczka w Bieszczady

Każda podróż to wielka przygoda, z której pragniemy wyciągnąć jak najwięcej. 

Z obiektywem w ręce przemierzamy drogi, ścieżki, szlaki, aby zatrzymać czas, utrwalić piękno chwili i miejsca, zamknąć w ramce wycinek poznanego krajobrazu. Gromadzimy pamiątki, które będą nam przypominały minione chwile. Wreszcie dzielimy się wrażeniami z najbliższymi, rozsyłamy im pocztówki lub wyrażamy słowem to, co nas podczas podróży najbardziej urzekło. Z każdej wędrówki przywozimy jeszcze coś równie cennego: wiedzę na temat miejsca, które się odwiedziło. Taki też cel postawiliśmy sobie, organizując dla klas V- VIII wycieczkę w Bieszczady (opiekunowie : Anna Kubala, Diana Raban, Justyna Śpiewak, Danuta Turek ). Była ona podsumowaniem tegorocznej nauki, okazją do wspólnego spędzenia czasu, zacieśnienia przyjaźni. Ponadto uczniowie poznawali tradycję, kulturę i historię regionu, podziwiali walory krajobrazu górskiego, uwrażliwiali się na piękno przyrody, a okazji ku temu (podczas dwudniowego pobytu) nie brakowało. W pierwszej kolejności zwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce; założone po drugiej wojnie światowej. Na obszarze 38 ha prezentowana jest kultura polsko – ukraińska ( ponad 100 obiektów architektury drewnianej z okresu od XVII do XX wieku ). Znajdują się tutaj obiekty mieszkalne i gospodarcze oraz budynki sakralne i budynki użyteczności publicznej (np. szkoła, zajazd). Wszystkie z nich posiadają w pełni urządzone wnętrza dostępne do zwiedzania dla turystów. Teren Parku Etnograficznego obfituje również w zabytki sztuki, można tu zobaczyć ekspozycję malarstwa ikonowego obejmującą ponad 220 ikon. Niezwykłą atrakcją jest Rynek Galicyjski otoczony domami rzemieślników.

Jadąc w kierunku Jeziora Solińskiego oglądaliśmy Kamień Leski – to niezwykle oryginalny pomnik przyrody nieożywionej zbudowany z piaskowca krośnieńskiego. Swój dziwaczny kształt zawdzięcza naturze (erozyjnym oddziaływaniom atmosferycznym). Kilku uczniów podjęło nawet próbę wspinaczki na Kamień .

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Soliny. Największą atrakcją turystyczną tej miejscowości jest Zapora Solińska. Sama zapora to budowla monumentalna: 82 metry wysokości, 664 metry długości. W jej wnętrzu kryje się elektrownia wodna , a na szczycie jedna z najczęściej uczęszczanych „alejek” Podkarpacia – bieszczadzki deptak. Z jednej strony bary i stoiska z pamiątkami – z drugiej plaże i ośrodki turystyczne.

Deszczowa pogoda, w drugim dniu wycieczki, uniemożliwiła Nam spacer po Połoninie Wetlińskiej. W zamian tego odwiedziliśmy Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych. Wywarło ono na Nas ogromne wrażenie.

Na parterze znajduje się ekspozycja wystaw czasowych. Aktualnie jest to wystawa pt.„Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny

I piętro: 
“Biologia i systematyka świata zwierząt” Prezentowane są tutaj podstawowe wiadomości o systematyce, pochodzeniu, anatomii i morfologii zwierząt oraz ich trybie życia i sposobach rozmnażania.

“Wybrane zagadnienia z paleontologii” Ta ekspozycja to podróż w czasie i przestrzeni, przez okresy i zasięgi zlodowaceń na obszarze Polski. Oglądaliśmy szczątki zwierząt kopalnych (mamuta, jelenia olbrzymiego, niedźwiedzia jaskiniowego i żubra kopalnego), które wymarły pod koniec epoki lodowcowej (plejstocenu).

Geologia Bieszczadów na tle Karpat”Poznaliśmy tutaj podstawowe wiadomości o geologii polskiej części Karpat, ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadów. Dowiedzieliśmy się kiedy i w jakich warunkach w basenie morskim (sedymentacyjnym) powstawały skały osadowe, z których w wyniku alpejskich ruchów górotwórczych powstały Karpaty Fliszowe. 

Geomorfologia, hydrologia, klimat i gleby Bieszczadów” Ta część ekspozycji zapoznała nas z położeniem geograficznym Bieszczadów na tle podziału fizyczno-geograficznego Karpat oraz ich rzeźbą (rusztowy układ pasm górskich, kratowy układ sieci rzecznej) i formami geomorfologicznymi (np. skałki ostańcowe, grechoty, osuwiska).

II piętro.

“Flora i zbiorowiska roślinne oraz fauna Bieszczadów”-„ Wędrowaliśmy”przez układ pięter roślinno – klimatycznych występujących w Bieszczadach. Poznaliśmy przyrodę piętra pogórza i krainy dolin, lasów regla dolnego oraz położonych powyżej górnej granicy lasu połonin. Szata roślinna eksponowana jest na planszach w formie barwnych fotografii i opisów zbiorowisk roślinnych, a część faunistyczną stanowią okazy owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków na tle charakterystycznych dla nich środowisk. Plastyczny model bieszczadzkiego lasu przyciągnie na pewno wszystkich zwiedzających.

Wycieczkę uważamy za udaną i bardzo ciekawą (wzbogaciliśmy się o nową wiedzę) tylko szkoda , że tak szybko dobiegła końca.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

23 maja 2019 r. w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” odbył się w naszej szkole Dzień Głośnego Czytania połączony ze Światowym Dniem Języka Angielskiego.

Uczennice z Klubu Czytelniczego – Natalia Kalisz oraz Angelika Gołębska przybliżyły społeczności szkolnej informacje na temat trwającej od 2001 roku kampanii społecznej promującej czytelnictwo. Następnie wszyscy włączyli się do wspólnego śpiewania piosenki prezentowanej przez aktorów, piosenkarzy – ,,Cała Polska czyta dzieciom”.

Głośne czytanie rozpoczęła pani Anna Rycombel. W Jej interpretacji usłyszeliśmy tradycyjną

,, Lokomotywę” J. Tuwima. Następnie utwory czytali: pani dyrektor Krystyna Kasica, współpracująca z naszą szkołą pani Ewa Działak z Biblioteki Publicznej w Stykowie, pani wicedyrektor Elżbieta Rozwadowska, pani Małgorzata Tomczyńska . Bardzo chętnie do akcji włączyli się również uczniowie: Jessika Bujak, Blanka Kania i Cyprian Kosmala.

Widzowie mogli usłyszeć utwory A. Fredry, J. Tuwima, A. Mickiewicza, J. Brzechwy oraz

J. Papuzińskiej.

Kolejnym punktem imprezy było przybliżenie przez Cypriana Kosmalę – ucznia klasy VIII wiadomości na temat korzyści płynących z nauki języka angielskiego.

Dużą radość sprawiło dzieciom uczestniczenie w Quizie Kahoot, który dotyczył wiadomości na temat Wielkiej Brytanii. Największą wiedzą z tej dziedziny wykazał się Patryk Wiecha z kl. IV b. Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody.

Aby wziąć udział w Światowym Dniu Języka Angielskiego przedstawiciele z każdej klasy musieli wykonać plakat prezentujący wybrany kraj oraz przygotować potrawy regionalne. Dzieci pod okiem wychowawców wykonały piękne, kolorowe plakaty, a rodzice pomogli im w przygotowaniu tradycyjnych potraw charakterystycznych dla kuchni wybranego kraju.

Na stołach pojawiło się mnóstwo smacznych dań, które wszyscy chętnie degustowali. Była pizza, spaghetti, chińskie i japońskie dania, ciasta, sałatki, pierogi, uszka i wiele różnych smakołyków z całego świata.

W klasie IVB odbył się konkurs na najlepszy charakterystyczny dla danego kraju strój. I miejsce zajął Rafał Orczyk, II Gabrysia Turek, a III Patrycja Pocheć. Wszyscy otrzymali słodkie nagrody.

Pani dyrektor Krystyna Kasica podziękowała wychowawcom i uczniom za udział w całym przedsięwzięciu, a rodzicom za pomoc w przygotowaniu przepysznych dań.

Organizacją całej uroczystości zajęły się panie: Agnieszka Pastuszka i Justyna Śpiewak.

GMINNY KONKURS PIOSENKI EKOLOGICZNEJ 201916 maja 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu odbył się Gminny Przegląd Piosenki Ekologicznej ,, Eco Song nad Kamienną”.

Uczestniczyli w nim uczniowie z 10 szkół z terenu gminy Brody. Rywalizacja przebiegała w kategoriach soliści i zespoły. Jako solistka naszą szkołę reprezentowała JULIA KOSMALA z klasy II, która zaśpiewała piosenkę ,,Otwórz oczy szeroko i patrz”.

W kategorii zespoły wystąpili MALI    WOJACY, którzy utworem ,,Sofia” Alvaro Soler z ekologicznym tekstem wywalczyli   I  miejsce. Gratulujemy!Innowacje pedagogiczne na lekcjach przyrodniczych „Sztuczny śnieg”

W dniu 08.05 2019 r uczniowie klasy Vb na lekcji biologii mieli okazję obserwować jak powstaje „sztuczny śnieg”.

I. Temat doświadczenia: sztuczny śnieg

II. Zakres treści doświadczenia: poznanie właściwości polimeru

III. Cele doświadczenia:

• Poznawczy: wchłanianie wody przez polimer

•Umiejętnościowy: Uczeń wie, ze polimer wchłania wodę

• Kształtujący postawy: postawa badacza

IV. Środki dydaktyczne : 2 fiolki poliakrylanu sodu , woda, miska

V. Miejsce przeprowadzenia doświadczenia : pracownia przyrodnicza, klasaVb

VI. Hipoteza doświadczenia: (pytanie) Co powoduje, że polimer wchłaniając wodę staje się podobny do śniegu?

VII. Przebieg doświadczenia:

• do miski wsypujemy proszek poliakrylan sodu

• Wlewanie wody, mieszanie polimeru- sztucznego śniegu.

• Obserwacja doświadczenia przez uczniów.

• Wyciągnięcie wniosków- fizycy stworzyli materiał – polimer, który wchłania wodę.

VIII. Spodziewane obserwacje wnioski ucznia:

polimery wykorzystywane są do wytwarzania tworzyw sztucznych, farb, lakierów, klejów, pieluszek jednorazowych.