Archiwum dzienne: 4 maja 2022

Ciekawostki ze świetlicy – kwiecień

Kwiecień plecień, bo poprzeplata, trochę zimy, trochę lata! W tym kapryśnym miesiącu rozmawialiśmy o zwyczajach i tradycjach świąt wielkanocnych. Wykonywaliśmy kartki świąteczne i koszyczki z masy solnej. Kolorowaliśmy zające, jajka i koszyczki. Rozwiązywaliśmy zagadki i quizy. W tak pięknym czasie nie zabrakło kiermaszu wielkanocnego, który zorganizowali nauczyciele świetlicy wraz z wychowawcą kl. I. Zebrane pieniążki przeznaczono na nagrody konkursowe, potrzebne rzeczy do sal i na pomoc rodzinom z Ukrainy.

W kolejnych tygodniach rozwijaliśmy umiejętność poprawnego budowania zdań oraz czytania ze zrozumieniem. Rozwiązywaliśmy zadania i łamigłówki matematyczne. Zabawy ruchowe odbywały się w sali gimnastycznej, na magicznym dywanie i coraz częściej na świeżym powietrzu:)

Poszerzaliśmy wiedzę na temat środowiska naturalnego i jego ochrony. Omawialiśmy negatywne i pozytywne skutki działalności człowieka. Wyjaśnialiśmy czym jest recykling i jak możemy go wykorzystywać w życiu codziennym. Projektowaliśmy plakaty związane z Dniem Ziemi.

W ostatnim tygodniu kwietnia analizowaliśmy i tworzyliśmy własne piramidy zdrowego odżywiania się. Rozmawialiśmy na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Rozpoczęliśmy realizację programu edukacji profilaktyki antytytoniowej “Nie pal przy mnie proszę”. Wykonaliśmy gazetkę świetlicy pt. “Żyj zdrowo i nie ulegaj nałogom!” Zrealizowaliśmy konkurs świetlicowy na najciekawszy planer żywieniowy „Jedzmy smacznie, zdrowo, kolorowo”. Kreatywnie wykorzystaliśmy warzywa do wykonania twórczych kanapek:)

Opracowanie: wychowawczynie świetlicy

Wiwat Maj! Trzeci Maj!

      4 maja 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     Uczniowie klas: V, VIII ,,a”  oraz chór szkolny  przygotowali występ słowno – muzyczny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku i wyjaśnili wagę tego dnia dla wszystkich Polaków.  Uświadomili również całej społeczności szkolnej, iż 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie, a drugą w świecie Konstytucję. Najważniejszym zadaniem Sejmu było uporządkowanie spraw ustrojowych Rzeczypospolitej. Ustawa regulowała prawa i obowiązki mieszkańców Rzeczypospolitej oraz  zasady władzy państwowej.

     Patriotyczny apel był  wspaniałą okazją, by uzmysłowić uczniom rolę takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm.

Społeczność szkolna uhonorowała ten dzień pięknymi galowymi strojami i biało-czerwonymi chorągiewkami. Występ z uczniami przygotowały Panie: Justyna Śpiewak, Danuta Turek i Anna Kubala.