Wiwat Maj! Trzeci Maj!

      4 maja 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

     Uczniowie klas: V, VIII ,,a”  oraz chór szkolny  przygotowali występ słowno – muzyczny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku i wyjaśnili wagę tego dnia dla wszystkich Polaków.  Uświadomili również całej społeczności szkolnej, iż 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie, a drugą w świecie Konstytucję. Najważniejszym zadaniem Sejmu było uporządkowanie spraw ustrojowych Rzeczypospolitej. Ustawa regulowała prawa i obowiązki mieszkańców Rzeczypospolitej oraz  zasady władzy państwowej.

     Patriotyczny apel był  wspaniałą okazją, by uzmysłowić uczniom rolę takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm.

Społeczność szkolna uhonorowała ten dzień pięknymi galowymi strojami i biało-czerwonymi chorągiewkami. Występ z uczniami przygotowały Panie: Justyna Śpiewak, Danuta Turek i Anna Kubala.