Innowacje pedagogiczne

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej ,,Obserwuję, poszukuję, wnioskuję…”

S

Autor innowacji:

mgr Anna Kubala

mgr Agnieszka Zwada

Miejsce wdrażania innowacji :

Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie

Założenia innowacji:

Głównym założeniem innowacji „ Obserwuję, poszukuję, wnioskuję..” było rozbudzenie zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi, rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia do rozwiązywania problemów. Nauki przyrodnicze to przede wszystkim szeroko pojęty obszar badawczy i doświadczalny. Doświadczenia mobilizowały uczniów do działania, rozwijały spostrzegawczość, zdolność obserwacji oraz wnioskowania. Innowacja miała charakter organizacyjno – metodyczny . Rozszerzała treści zawarte w podstawie programowej a nawet często wykraczała poza nie. Była przedsięwzięciem, które miało na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy i zwiększeniem ilości prowadzonych doświadczeń , eksperymentów,projektów , które ze względu na czasochłonność nie pozwalają na zbyt częste stosowanie ich na jednostkach lekcyjnych.

Zakres innowacji

Innowacja objęła klasy IV- VIII i była realizowana na lekcjach przyrody, biologii, geogarfii, fizyki oraz na zajęciach pozalekcyjnych (dwa razy w miesiącu) przez okres od września 2018r – do maja 2019r .

Celem innowacji było:

Poszerzenie umiejętności oraz wiedzy praktycznej uczniów z dziedziny przedmiotów przyrodniczych, rozwój zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi,większa samodzielność i odpowiedzialność za pracę własną i grupową, dokumentowanie prowadzonych obserwacji i prezentowanie wyników swojej pracy.

Działania, które były podejmowane na zajęciach podczas realizacji zaplanowanych zadań:

 1. Rozwiązywanie zadań problemowych

Problem badawczy : Czy ocet zmieni właściwości kości i skorupki jaja kurzego?

Problem badawczy : Czy magnes przyciąga wszystkie przedmioty?

Problem badawczy : Czy woda w Kamiennej jest czysta?

 1. Wykonywanie doświadczeń, eksperymentów, zadań praktycznych

Erupcja wulkanu

Wykrywanie skrobi w różnych produktach spożywczych

Mikroskopowanie i wykonywanie preparatów mikroskopowych

Zakładamy hodowlę pantofelka

Szukamy pantofelków w kropli wody

Lubimy wodę

Wilekie quizownie na zajeciach przyrodniczych

Sztuczny śnieg

Co to są superabsorbenty i czy można cieszyć się śniegiem w lecie?

Boraksowy glutek, czyli masa typu slim

 1. Zajecia w terenie

Wystawa w Muzeum Przyrody i Techniki Wszystko jest liczbą

 1. Wycieczka związana z bogactwem przyrodniczym Polski

Bieszczady

Projekty edukacyjne ( przyroda klasa VI : Układ Słoneczny, 7 cudów świata, 10 najinteligentniejszych zwiarząt świata, Najcięższe zwierzęta świata; Fizyka klasa VIII- Jak wytworzyć energię elektryczną domowym sposobem?”, Złudzenia optyczne ).

Ewaluacja:

Została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych.

W czasie trwania innowacji była prowadzona dokumentacja – ( zdjęcia, scenariusze zajęć, plakaty, prezentacje multimedialne itp). Informacje z realizacji zaplanowanych działań zamieszczano na stronie szkoły w zakładce Innowacje Pedagogiczne.

Wyniki ewaluacji zajęć:

5 = zdecydowanie TAK,
4 = raczej TAK,
3 = nie wiem…, może,
2 = raczej NIE,
1 = zdecydowanie NIE.

 • przyjdę następny raz (jw.);
 • zajęcia oceniam na… (5 – bdb; 4 – db; 3 – średnie; 2 – słabe; 1- b. słabe);
 • zaangażowanie uczestników (jw.).

Matematyka na boisku szkolnym

Kiedy zaświeci słońce, uczniowie zaczynają pytać, czy lekcji nie można zrobić na boisku – bo cieplej, bo przyjemniej i łatwiej im wiedza wejdzie do głowy. W piątek 14. 06. 2019. z klasą V,,b” wybraliśmy się na boisko, by utrwalać pole i obwód prostokąta oraz zamianę jednostek. Zobaczyliśmy też jak w rzeczywistości wygląda obszar 1 ara i zamieniliśmy go na metry kwadratowe. Boisko szkolne idealnie pasuje do takich pomiarów. Do mierzenie wykorzystaliśmy taśmę mierniczą, tradycyjną ,,metrówkę” i koło miernicze. Podawaliśmy również długość i szerokość boiska w skali. Uczniowie pracowali z zainteresowaniem i uważam, że warto ćwiczyć tę umiejętność w praktyce.

Czy matematyka też na poczcie…?

Uczniowie klasy VI sprawdzili, jak wykorzystuje się matematykę na poczcie. Z tego względu w dniu 6 czerwca 2019 r. odwiedziliśmy urząd pocztowy w naszej miejscowości. Praca na poczcie to też ciągły kontakt z matematyką. Uczniowie nie spodziewali się nawet, że na sakiewkę z pieniędzmi nakleja się trójkąt równoramienny, podzielony na dwa trójkąty prostokątne. W pracy poczty zauważyli też mierzenie, ważenie, obliczenia związane z czasem i pieniędzmi, zamianę jednostek. Bardzo zainteresowała uczniów karta wpłaty, podzielona na banknoty i bilon, wykorzystana potem do obliczeń w klasie. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali informacji, które przekazała im pani Lucyna Góra. Serdecznie dziękujemy.

Matematyka w sklepie, czyli po co się tego uczę…

Wiedza matematyczna ma bezpośrednie przełożenia na życie codzienne. Z tego względu dnia 6 czerwca 2019 r. wybraliśmy się z uczniami klasy VI na wycieczkę do pobliskiego sklepu. Chciałam, by uczniowie sami przekonali się, że obliczenia, które wykonujemy na lekcji, są i będą im potrzebne. Na sklepowych półkach uczniowie dostrzegali też graniastosłupy proste, artykuły w kształcie walca. Odczytywali z etykietek na butelkach pojemność, a z plastikowych kubków zawartość procentową tłuszczu. Przypomnieliśmy również sobie, jak oblicza się cenę za określoną ilość dekagramów, znając cenę 1 kg, z czym uczniowie mają przeważnie problem. Na koniec właścicielka sklepu pani Lucyna Góra podarowała uczniom soczki – prostopadłościany.

„ Obserwuję, poszukuję, wnioskuję… „

Doświadczenie : Boraksowy glutek, czyli masa typu slime.

Materiały :

 • Klej w płynie PVA
 • Woda
 • Borax – czteroboran sodu (środek czyszczący, mający wiele zastosowań np. jako wybielacz i środek do usuwania plam, czyszczący dywany, wykładziny a nawet wanny)
 • Łyżka
 • Miseczka

Wykonanie :

 1. Do miseczki nalewamy 3 łyżki kleju
 2. Dodajemy 3 łyżki wody
 3. Mieszamy składniki
 4. Ciągle mieszając dodajemy 3 łyżki boraxu ( borax wczesniej rozpuszczamy w ciepłej wodzie ).

Obserwacje :

Ulepiona masa jest lejąca, przezroczysta, robi się cienka jak zasłona, uformowana w kulę odbija się, położona rozlewa się jak ciecz, a mocno szarpnięta kruszy się na kawałki.

Wniosek :

Powstała masa zachowuje się jak ciecz nienewtonowska.W spoczynku, bez działającej na nią żadnej siły zachowuje się jak zwykła ciecz, ale gdy tylko dostarczymy jej jakąś energię, np. poprzez nacisk, ciecz ta zachowuje się jak ciało stałe.

CO TO SĄ SUPERABSORBENTY I CZY MOŻNA CIESZYĆ SIĘ ŚNIEGIEM W LECIE?

Treści programowe: Zawarte w części wstępnej Podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Edukacji przyrodniczej dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz Edukacji matematycznej i technicznej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum). Zajęcia kształtują:

 • Myślenie matematyczne i naukowe
 • Umiejętności komunikowania się
 • Umiejętności pracy zespołowej

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie tematu polimerów naturalnych i syntetycznych
 • Wprowadzenie tematu tworzyw sztucznych i ich wykorzystania w codziennym życiu

Cele:

 • Zbadanie właściwości zawartości pieluchy jednorazowej
 • Wytworzenie sztucznego śniegu

Środki dydaktyczne:

2 miseczki 50 ml, 1 miseczka 250 ml, 1 miseczka 500 ml, 1 mieszadełko, 1 podkładka papierowa, 1 probówka z FUN snow, fartuch jednorazowy, pielucha jednorazowa, nożyczki

Przebieg zajęć:

 1. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa ( zakładamy fartuch, odczynników ani rąk nie wkładamy do ust i oczu, bezwzględnie słuchamy poleceń prowadzącego zajęcia)
 2. Wyjaśnienie słowa „absorbent” „ superabsorbent” ( materiał wchłaniający wodę).
 3. Z pieluchy jednorazowej odzyskujemy poliakrylan sodu- białe kuleczki, dodajemy niewielką ilość wody i obserwujemy wchłanianie
 4. Poliakrylan sodu w miseczce zalewamy szybkim ruchem wodą. Obserwujemy powstawanie sztucznego śniegu.
 5. Lepimy bałwana ze sztucznego śniegu.

Wnioski: superabsorbenty mogą być bardzo przydatne. Oprócz tego, że znakomicie wchłaniają wodę to łącząc się z płynem powiększają swoje rozmiary. Wiązanie z wodą nie jest trwałe – jeśli pozostawimy żel na kilka dni w suchym miejscu, woda wyparuje, a superabsorbent będzie wyglądał, jak na początku. (Bałwanki wyschły  ). Te właściwości wykorzystuje się bardzo często w rolnictwie np. do utrzymywania wilgotności pól. Przy użyciu superabsorbentów produkuje się tzw. aktywne opatrunki powoli uwalniające zawarte w nich leki.

Innowacje pedagogiczne na lekcjach przyrodniczych „Sztuczny śnieg”

W dniu 08.05 2019 r uczniowie klasy Vb na lekcji biologii mieli okazję obserwować jak powstaje „sztuczny śnieg”.

I. Temat doświadczenia: sztuczny śnieg

II. Zakres treści doświadczenia: poznanie właściwości polimeru

III. Cele doświadczenia:

• Poznawczy: wchłanianie wody przez polimer

•Umiejętnościowy: Uczeń wie, ze polimer wchłania wodę

• Kształtujący postawy: postawa badacza

IV. Środki dydaktyczne : 2 fiolki poliakrylanu sodu , woda, miska

V. Miejsce przeprowadzenia doświadczenia : pracownia przyrodnicza, klasaVb

VI. Hipoteza doświadczenia: (pytanie) Co powoduje, że polimer wchłaniając wodę staje się podobny do śniegu?

VII. Przebieg doświadczenia:

• do miski wsypujemy proszek poliakrylan sodu

• Wlewanie wody, mieszanie polimeru- sztucznego śniegu.

• Obserwacja doświadczenia przez uczniów.

• Wyciągnięcie wniosków- fizycy stworzyli materiał – polimer, który wchłania wodę.

VIII. Spodziewane obserwacje wnioski ucznia:

polimery wykorzystywane są do wytwarzania tworzyw sztucznych, farb, lakierów, klejów, pieluszek jednorazowych.

Matematyczna Wielkanoc

Na Wielkanoc wysyłamy kartki z życzeniami.

Chętni uczniowie naszej szkoły wykonywali kartki wielkanocne, inspirowane elementami matematyki. Nie zabrakło na nich symetrii szlaczków, łamanych zwyczajnych i otwartych, ułamków zwykłych (dzielenie pisanek na mniejsze części), płaskich figur geometrycznych ułożonych w różne wzory. Uczniowie sami tworzyli tu świąteczną matematykę. Dodatkowo niektóre kartki ozdabiali geometrycznymi ramkami. Kartki te zostały wysłane do innych szkół, min. do Anglii, Rumunii, Turcji, Włoch, Słowacji w ramach e-Twinningu.