PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „ JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE “.

W naszej szkole  programem tym objęci są uczniowie klasy IV ( program realizowany jest we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego).

Cele programu:

    Opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

W programie porusza się następujące tematy:

  • Prawdy i mity na temat alkoholu
  • Wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
  • Rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskiem
  • Powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku

Program Domowych Detektywów składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej i jest utrzymany w konwencji nauki poprzez zabawę. Materiałem wykorzystywanym do pracy dziecka w szkole oraz w domu są cztery zeszyty komiksowe.

          W ramach zajęć w domu uczniowie wraz ze swoimi rodzicami tworzą tzw. „domowe drużyny”. Zadaniem drużyn jest wspólna praca z wykorzystaniem wspomnianych zeszytów. Każdy z nich zawiera jedną zabawną historyjkę komiksową, trzy zadania dla „domowych drużyn” oraz krótkie porady przeznaczone dla rodziców.

Bohaterami komiksów są młodzi detektywi Jaś i Małgosia, którzy modelują wśród uczniów pożądane zachowania i postawy. Domowe drużyny współpracują przez pięć tygodni. Celem tej współpracy jest ułatwienie rodzicom ( bądź też pomoc w zapoczątkowaniu) rozmów z dziećmi na tematy związane z piciem alkoholu przez nastolatków oraz opracowanie rodzinnych zasad dotyczących alkoholu.

           W części przeznaczonej dla rodziców znajdują się informacje dotyczące problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież oraz konkretne wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z sięganiem po alkohol. Rodzice są zachęcani do przyjęcia jednoznacznej postawy przeciwnej piciu alkoholu przez ich nastoletnie dzieci oraz konsekwentnego egzekwowania ustalonych zasad.

         Szkolna część programu realizowana jest przez Prowadzącego  (ARR) oraz nauczyciela-wychowawcę przy aktywnym udziale, wybranych przez całą klasę, liderów rówieśniczych. Prowadzący inicjuje pracę „ domowych drużyn” na zajęciach w klasie. W trakcie tych zajęć uczniowie zapoznają się z tematami zeszytów oraz omawiają wrażenia i doświadczenia z pracy z rodzicami. Do zadań liderów należy prezentowanie całej klasie wybranych treści komiksów oraz prowadzenie w małych grupach krótkich zajęć nawiązujących do ich treści.

      Program Domowych Detektywów będzie kończył się Wieczorem Jasia i Małgosi – popołudniowym spotkaniem wszystkich uczestników – uczniów, ich rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. W trakcie tego spotkania uczniowie będą prezentować gościom prace (plakaty, quizy, scenki).