Archiwum dzienne: 24 września 2023

Śladami Alka, Rudego i Zośki – patriotyczna wycieczka do Warszawy

,,…A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec…”

(J. Słowacki)

21 września 2023 roku uczniowie klas VI-VIII, wraz z opiekunami ( p. Elżbietą Rozwadowską,  p. Justyną Śpiewak i p. Danutą Turek ) udali się na wycieczkę do Warszawy. Był to wyjazd edukacyjny mający na celu  przybliżenie dzieciom wydarzeń  z życia Alka, Rudego i Zośki, bohaterów lektury Aleksandra Kamińskiego ,, Kamienie na szaniec”, ich ideałów oraz  dramatu pokolenia Polaków, które swe młode życie poświęciło w obronie  Ojczyzny.

            Grupa licząca 35 uczniów wyjechała ze Stykowa o godzinie 6.45, przed godziną 10 autokar dotarł do stolicy. Pierwszym punktem wycieczki był Cmentarz Wojskowy Powązki- miejsce spoczynku bohaterów książki. Przed bramą główną czekała już pani Agata- nasz przewodnik. Wszyscy udali się najpierw do grobu Aleksandra Kamińskiego i Stanisława Broniewskiego, pseudonim ,,Orsza”- to on dowodził słynną Akcją pod Arsenałem. Potem  uczniowie zaświecili znicze na grobach Alka ,Rudego i Zośki. Smutny to był widok, patrząc na długie rzędy brzozowych krzyży upamiętniających tych, którzy tak młodo musieli wtedy umierać. Będąc na Powązkach, nie sposób nie zobaczyć jeszcze jednego grobu – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uczestnicy wycieczki poznali dramatyczną historię poety oraz jego żony  Barbary – oboje zginęli w Powstaniu Warszawskim. Wychodząc z cmentarza, nasza grupa zatrzymała się jeszcze, aby móc obejrzeć szczątki oryginalnego Pomnika Lotnika, na którym w roku 1942 Rudy namalował słynną kotwicę – znak Polski Walczącej.

Następnym, bardzo przygnębiającym miejscem, jakie odwiedziliśmy,  było Muzeum Więzienia  na Pawiaku. Tam Niemcy przetrzymywali Janka Bytnara oraz jego ojca. Uczniowie obejrzeli makietę więzienia, wystawy eksponatów oraz cele, w których przebywali więźniowie. Przez około 10 minut słuchali też nagrań autentycznych fragmentów listów pisanych przez więźniów Pawiaka, które były czytane  przez różne osoby.  To był bardzo smutny  i wzruszający moment… Autokarem udaliśmy się dalej – do Mauzoleum Walki i Męczeństwa-  siedziby  gestapo w czasie II wojny światowej przy alei Szucha. To właśnie tutaj w szczególnie okrutny sposób przesłuchiwano i torturowano ludzi, to tutaj bito i katowano  Rudego. Po zwiedzeniu muzeum pojechaliśmy pod Arsenał. Pani przewodnik dokładnie opowiadała o przebiegu brawurowej akcji, w wyniku której oddział Harcerskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów odbił Janka Bytnara i innych więźniów. W tym miejscu znajduje się dziś pomnik- ogromny kamień z namalowaną na nim kotwicą oraz tablica upamiętniająca wyczyn Polski Podziemnej. Jadąc dalej autokarem, widzieliśmy Plac Teatralny, na którym zginął Baczyński oraz  Pomnik Kopernika. Z nim także związana jest akcja sabotażowa opisana w lekturze.

  Do Stykowa wróciliśmy przed godziną 19. Ta wycieczka z pewnością pozostawi w uczestnikach niezapomniane przeżycia i wrażenia, chociaż wiążą się one z bardzo trudnymi, smutnymi i tragicznymi wydarzeniami. Alek, Rudy i Zośka to chłopcy, którzy dziś  mogą być wzorem dla młodego pokolenia Polaków, ich patriotyczna postawa budzi szacunek i podziw . Bohaterowie lektury pokazali, że w czasach pogardy i nienawiści  można zachować godność i człowieczeństwo, udowodnili, że można ,, pięknie żyć i pięknie umierać ”.