Archiwum dzienne: 21 września 2021

Sprzątanie Świata 2021

W dniu 21 września 2021 r., zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Akcji Sprzątanie Świata, która promuje działania na rzecz poszanowania środowiska oraz kształtuje postawy proekologiczne.

Hasło tegorocznej akcji brzmi: „ Myślę, więc nie śmiecę”. Z roku na rok nasza konsumpcja rośnie przez co wzrasta również ilość wytwarzanych odpadów. Odpady te należy segregować, aby mogły być poddane recyklingowi i otrzymać „ drugie życie” zamiast trafić na wysypisko śmieci.
W tym roku porządkowaliśmy okolice naszej szkoły oraz teren wzdłuż rzeki Kamiennej. Mimo lekkiego chłodu, uczniowie wyposażeni w rękawice i worki, które szkoła otrzymała z UG w Brodach, ochoczo zaangażowali się w prace na rzecz ochrony środowiska.   Czynny udział w akcji uświadomił młodzieży, że należy dbać o środowisko, segregować odpady i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

A. Kubala