PATRIOTYCZNE PIEŚNI PRZY SKWERZE ,,HALNEGO” W STARACHOWICACH

14 czerwca 2019r. po raz trzeci już w Starachowicach odbyło się patriotyczne śpiewanie w ramach uroczystości poświęconych żołnierzom Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK, ,,Ponury – Nurt”.

To już tradycja, że młodzież spotyka się wieczorem przy Ławeczce ,,Halnego” (Zdzisława Rachtana )i śpiewa pieśni żołnierskie, partyzanckie, patriotyczne.

MALI WOJACYod kilku lat tam występują, więc nie mogło ich zabraknąć i w tym roku. Pierwszy raz swoje zdolności wokalne przy skwerze ,,Halnego” pięknie i bez tremy zaprezentowała również NATALIA ORCZYK z klasy V.

Młodzi artyści zaśpiewali cztery pieśni otrzymując gromkie brawa oraz ciepłe słowa uznania od organizatorów oraz zgromadzonej licznie publiczności.