Archiwum dzienne: 23 marca 2020

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, iż:

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/edukacja