Archiwum dzienne: 17 marca 2020

Doradztwo zawodowe dla klasy VIII

TEMAT: Ja i mój zawód – o planach i celach edukacyjno – zawodowych.

CELE:

 • Kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
 • Uwiadomienie wartości przemyślanego, świadomego i samodzielnego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. 
 • Poszerzanie wiedzy o ścieżkach kształcenia. 
 • Inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i planowania swojej kariery zawodowej.
 • Podkreślenie wpływu różnorodnych czynników: osobowościowych, zewnętrznych na predyspozycje do wykonywania danego zawodu.
 • Zaznajomienie z zasadami skutecznego planowania i wyznaczania celu.
 1. Ćwiczenie.

 Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie jak będzie wyglądać Wasze życie za kilka/ kilkanaście lat :

czy macie rodziny?, gdzie mieszkacie?, co posiadacie?, co robicie w wolnym czasie?, czym się zajmujecie zawodowo?.

Następnie zapiszcie na kartkach swoje spostrzeżenia.

Zastanówcie się : co musielibyście uczynić, aby to osiągnąć?

 •  Ćwiczenie – „ W poszukiwaniu własnej drogi”.

„ Zrób to, co możesz, wykorzystując to, co masz, tam, gdzie jesteś…”.

Odpowiedz na następujące pytania:

 1. Jakiego rodzaju praca może dać Ci największe zadowolenie?
 2. Jaka szkołę ponadpodstawowa wybierzesz?
 3. Czego jeszcze potrzebujesz, żeby podjąć decyzję?
 • Ćwiczenie.

  Narysuj linię prostą , zaznacz na niej dwa punkty, które mają symbolizować Twoją datę urodzenia                i datę dzisiejszą.  Następnie różnymi kolorami zaznacz dwa wyodrębnione odcinki: „przeszłość” „przyszłość”.   W pierwszym wpisz swoje dotychczasowe osiągnięcia w różnych dziedzinach życia,                        a w drugim to wszystko, co chciałbyś osiągnąć w przyszłości.  

Można podzielić  „przyszłość” na etapy np.: za rok, za 5 lat, za 10 lat itd.

 •  Zapoznanie z tematem.

 Czym jest cel  np. to, do czego się dąży ?

Jakie są cechy dobrego celu :

 • osobisty – powinien mieć wysoką wartość dla osoby, która go realizuje, być jej autentycznym, wewnętrznym pragnieniem,
 • konkretny – powinien być powiązany z konkretnymi działaniami dla jego osiągnięcia,
 • pozytywny – powinien określać stan pożądany, zamiast wskazywać, czego chce się uniknąć.
 • umiejscowiony w czasie – powinien zawierać daty realizacji poszczególnych etapów  i planu oraz rodzajów i etapów planowania.
 • Ćwiczenie – Mój plan działania.

Zastanów  się nad wymarzonym zawodem i idealną pracą.

Następnie wypełnij  kartę – „ Mój plan działania”

Jaki jest mój cel?          
Kiedy zrealizuję swój cel?          
Jakie zasoby posiadam?          
Jakie umiejętności umożliwią mi osiągnięcie celu?          
Jak  pokonam ewentualne trudności?          
Jakich informacji potrzebuję by zrealizować swój cel?        
Kto może mi pomóc?        
 • Podsumowanie.

W procesie planowania swojej kariery bardzo ważna jest wiedza o swoich umiejętnościach, ustalenie oczekiwań, znajomość swoich mocnych i słabych stron, pozyskanie źródeł informacji               o specyfice danego zawodu oraz zapotrzebowaniach na rynku pracy.

  Zadanie domowe:  przypomnij sobie  podstawowe etapy edukacji i możliwe ścieżki kształcenia dla określonego zawodu.

Matematyka dla klas IV – VIIISzanowni Rodzice, Uczniowie.

Zagadnienia powtórzeniowe z matematyki i testy online umieszczone są na stronie Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Aby z nich skorzystać należy uruchomić:

 • www.gwo.pl
 • przedmioty (matematyka)
 • strefa dla ucznia

Zachęcam uczniów do systematycznej pracy.

W razie wątpliwości podaję mój e-mail: danutaturek@wp.pl

Danuta Turek