Wakacje czas zacząć…

        21 czerwca 2024 roku – ostatni dzień roku szkolnego. Tuż przed wakacjami spotkała się cała społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie. Pani dyrektor szkoły Marzena Adamus przywitała uczniów, pracowników szkoły, przybyłych rodziców
i opiekunów uczniów.
        Uroczystość rozpoczęła część artystyczna, której dominowało hasło Eleanora Roosvelta: ,,Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”, przygotowana przez uczniów klasy VII i chóru szkolnego. Nad występem uczniów czuwały panie: Justyna Śpiewak i Danuta Turek.
        Podczas akademii wręczono nagrody i dyplomy uczniom, którzy z wyróżnieniem ukończyli ten rok szkolny, brali udział w konkursach na różnych szczeblach. Pani dyrektor i wicedyrektor pogratulowały uczniom wyników, a rodzicom wręczyły listy gratulacyjne. Podziękowały również rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyły wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.
       W trakcie uroczystości uczennica klasy VIII Oliwia Ziółkowska swoim przemówieniem wyraziła wdzięczność dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom obsługi za trud wychowania i nauczania, za codzienną troskę, wyrozumiałość, cierpliwość i tolerancję.
Uczennica podczas wystąpienia nawiązywała także do przeżyć z minionych lat. Wiele emocji wzbudziły wspomnienia relacjonujące ich ośmioletni pobyt w szkole.
       Miłym akcentem, słowami pełnymi ciepła i wdzięczności za zaangażowanie, uśmiech i oddanie pracy została także pożegnana pani Emilia Leszczyńska, która odeszła na zasłużoną emeryturę.
Kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami zabawnie. Mamy jednak nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Wakacje czas zacząć… Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć słonecznych i bezpiecznych dni. Chwilo trwaj…