Szkolny Dzień Profilaktyki

   W dniu 14 czerwca w naszej szkole odbyło się podsumowanie działań profilaktycznych i wychowawczych.
Spotkanie rozpoczęło się od spektaklu profilaktycznego pt. „ Szczęście jest wśród nas” w brawurowym wykonaniu uczniów klasy V.

    Temat szczęścia towarzyszył nam w dalszej części spotkania. Dzieci chętnie wypowiadały się na temat: czym dla nich jest szczęście, kiedy czują się szczęśliwie. Wypowiedzi były szczere, ciekawe i wzruszające.
Uczniowie klas 0 – III zaangażowali się w przygotowanie różnorodnych plakatów o tematyce „ Jestem zdrowy, bezpieczny, szczęśliwy”. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej i nagrodzone słodkościami.

   Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie wzięli udział w spotkaniu z p. Policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, zwłaszcza jak bezpiecznie poruszać się po drogach i jak dbać o bezpieczeństwo podczas wakacji.
Najważniejszym przesłaniem działań profilaktycznych i wychowawczych było uświadomienie młodym ludziom, że życie jest nadrzędną wartością, dlatego należy je chronić, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo.
 

   Spotkanie zorganizowały: p. Anna Drukała – pedagog specjalny, p. Wioletta Zbrożyna – psycholog szkolny, p. Beata Kryzińska – pedagog szkolny.
Składamy serdeczne podziękowania dla rodziców uczniów klasy V za pomoc i współpracę w przygotowaniu spektaklu.