W drogę! Po własny los…

W piątek, 25 czerwca 2021 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie miało miejsce pożegnanie uczniów klasy ósmej. Zanim jednak do niego doszło dyrektor szkoły, Pani Marzena Adamus, uroczyście wręczyła Nagrodę Wójta uczennicy klasy VI a Wiktorii Bilińskiej, która uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole. Gratulacje przyjęli też rodzice dziewczynki oraz wychowawczyni, pani Ewa Brela. Następnie trzech uczniów z klasy ósmej: Bartek Domagała, Kacper Jedliński i Kacper Bujnowski otrzymało świadectwa z wyróżnie-niem, natomiast Marta Gębura nagrodę książkową za pracę społeczną w bibliotece szkolnej. Za wybitne osiągnięcia sportowe nagrodzone zostały też: Małgosia Jurczenia i Julia Szast.

   W dalszej części  uroczystości pani Dyrektor skierowała ciepłe słowa do uczniów opuszcza-jących szkołę. Podkreśliła, że właśnie dla nich zakończył się pewien etap nauki, życzyła im sukcesów i powodzenia w nowych szkołach. Podziękowała też rodzicom za wieloletnią współpracę, życzliwość i zaangażowanie w organizowaniu życia klasy. Potem rozpoczęła się część artystyczna. W imieniu młodszych koleżanek i kolegów Amelka Turek oraz Wiktoria Kwiecień podziękowały ósmoklasistom za wspólnie spędzone dni, naukę, zabawę i dobrą współpracę. Jednocześnie wyraziły nadzieję, że razem przeżyte chwile na zawsze pozostaną w pamięci absolwentów. Żegnając się z nimi, uczniowie życzyli starszym kolegom i koleżan-kom realizacji marzeń, pięknych chwil w życiu, aby w wybranych  przez siebie szkołach spotkali wyrozumiałych, pełnych pasji nauczycieli i cudownych przyjaciół. Na dalszą drogę, w formie wskazówek i drogowskazów, przekazali im krótkie sentencje.

   W programie nie zabrakło też piosenek, które uświetniły pożegnanie. Pięknie i wzruszająco  zostały zaśpiewane przez uczennice należące do szkolnego chóru. Zebrani mogli usłyszeć takie teksty jak:,, Żyj do przodu”, ,, Wokół nas płynie czas”, ,, Ważne są tylko te dni…”Koniec występu umilony został wręczeniem pamiątek. Każdy z tegorocznych absolwentów otrzymał na szczęście porcelanowego słonika.

   Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie przedstawicieli klasy ósmej. Natalia Wiśnios oraz Bartek Domagała w imieniu absolwentów serdecznie podziękowali Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie za wszystkie spędzone w murach tej szkoły lata. Szczególne zaś podziękowania złożyli swojej wychowawczyni, pani Justynie Śpiewak. ,,To dla nas ogromne szczęście, że spotkaliśmy na swojej drodze pedagoga, który okazał nam tak wiele serdeczności i wyrozumiałości”- takimi słowami, pełnymi ciepła i wdzięczności zwrócili się do swej wieloletniej opiekunki. Wyrazem podziękowań ze strony uczniów i ich rodziców były kwiaty i śliczne kubeczki – jako pamiątka dla nauczycieli- upominek złożony na ręce pani Dyrektor.

  Ostatnim punktem programu było wystąpienie przedstawiciela rodziców uczniów kończących szkołę. Pani Malwina Domagała serdecznie podziękowała wszystkim pedagogom za przekazaną wiedzę, wieloletnią opiekę, troskę i życzliwość.

  To był ważny, pełen wzruszających momentów dzień. Jego zwieńczeniem było wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Drodzy Absolwenci!

   Życzymy Wam realizacji marzeń, trafnych wyborów. Wierzymy, że zdobytą w naszej szkole wiedzę i doświadczenie jak najlepiej wykorzystacie w dalszym swym życiu.  

,, Szczęśliwej drogi –  już czas…”