Trzecioklasiści w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem!”

W drugim półroczu roku szkolnego 2023/2024 klasa III brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Projekt był objęty patronatem honorowym Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser-Dudy.
 
Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
 
Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
 
Projektem zostali objęci również rodzice, od których zależy całokształt stylu życia rodziny.
 
Etap wiosenny poświęcony był warzywom i owocom oraz wodzie.
 
W ramach projektu odbyły się dwie lekcje: „Smacznie – zdrowo – kolorowo” i „Woda na zdrowie!”, teatrzyk warzyw i owoców, konkurs klasowy „Zaprojektuj Wodolubka” oraz forum „Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?”
 
Swoją wiedzą na temat korzyści spożywania warzyw i owoców oraz picia wody uczniowie podzielili się ze społecznością szkolną poprzez: wykonanie plakatów, występ pt. „Kraina Witamin”, przygotowanie wraz z rodzicami owocowo-warzywnych smakołyków oraz przeprowadzenie akcji „Darmowy kubek wody”. W ramach projektu, dla dzieci i uczniów ZPO w Stykowie został zorganizowany konkurs fotograficzny „Smacznie, zdrowo, kolorowo”. Od tej wiosny uczniowie klas 0-III oraz przedszkolaki rozpoczęli ekologiczne uprawy w swoich ogródkach klasowych.