Ślubowanie i Dzień Nauczyciela

W dniu 11 października 2019r. Odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem i pasowaniem na ucznia pierwszaków. Akademię przygotowali uczniowie klasy III. Dzieci pięknymi wierszami i piosenkami dziękowały wszystkim pracownikom szkoły za ich trud i poświęcenie.

Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli na ręce pani dyrektor wspaniały tort, a uczniowie klasy Vb wykonali samodzielnie przygotowany taniec.

Najmłodsi bohaterowie uroczystości – uczniowie klasy I – zaprezentowali program artystyczny, pomyślnie zdali egzamin przeprowadzony przez starszych kolegów i złożyli ślubowanie. Następnie pani dyrektor Krystyna Kasica dokonała pasowania każdego ucznia naszej szkoły. Dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy i legitymacje szkolne.