Edukacja związana z bezpieczeństwem dzieci

W naszej szkole duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. 

W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy Panią Martę Adamczyk – policjantkę pracującą w Powiatowej Komendzie Policji w Starachowicach , która 4 i 5 marca spotkała się z uczniami klas 0 – III.

W obecnej trudnej sytuacji epidemicznej w kraju spotkanie odbyło się on-line poprzez platformę Teams.

Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo.

Pani  Policjantka rozmawiała  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, chodnikach, jazdy rowerem,  a w szczególności  omówiła zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniała również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze.

Dzieci zostały również zapoznane z zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwych zachowań w kontaktach z obcymi ludźmi oraz nieumiejętnym korzystaniem z telefonów komórkowych i Internetu.

Na zakończenie Pani Marta odpowiadała na pytania dzieci, które chciały dowiedzieć się wszystkiego o pracy policjanta.

Dziękujemy Pani Marcie Adamczyk za bardzo pouczającą lekcję.