Archiwum dzienne: 21 stycznia 2023

Gminny Dzień Seniora

W sobotę 21 stycznia w Zespole Placówek Oświatowych w Stykowie odbył się uroczysty, Gminny Dzień Seniora. Na zaproszenie organizatorów – Wójta Gminy Brody Pani Marzeny Bernat i Dyrektora ZPO w Stykowie Pani Marzeny Adamus, wraz z pracownikami i uczniami szkoły, przybyli seniorzy z terenu Gminy Brody oraz Poseł na Sejm RP Pani Agata Wojtyszek, Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Stanisław Wojtan, Radni Rady Gminy z Przewodniczącym Januszem Adamusem, Radny Rady Miasta Starachowice Rafał Lipiec, Sołtysi z terenu naszej gminy, Dyrektorzy brodzkich szkół, Dyrektor CUW Dorota Grudnicka-Glina i Dyrektor CKiR Łukasz Gołda. Wśród gości był także emerytowany Sekretarz Gminy Brody Jan Kosiela. Wszystkich obecnych powitały w ciepłych słowach Pani Wójt Marzena Bernat wraz Panią Dyrektor Marzeną Adamus. Następnie uczniowie zaprezentowali występy wokalne i pokaz artystyczny, które tematycznie nawiązywały do święta babć i dziadków. Wystąpił także Dziecięcy Zespół Ludowy „Bystra Woda” i Orkiestra Dęta Gminy Brody z wiązanką znanych utworów. Po występach głos zabrali Pani Wójt Marzena Bernat, Pani Poseł Agata Wojtyszek, Członek Zarządu Powiatu Ryszard Wojtan i Przewodniczący Rady Gminy Janusz Adamus. W imieniu seniorów piękne podziękowanie złożyła Pani Halina Szary.Po przemówieniach okolicznościowych, przy dźwiękach utworu „Sto lat” granych przez Orkiestrę Dętą pojawił się na sali piękny tort dla gości Gminnego Dnia Seniora. W dalszej części wydarzenia uczniowie w brawurowy sposób przedstawili pokaz znanego tańca „Belgijka”. Na zakończenie części artystycznej i oficjalnej podziękowanie dla gości za przybycie złożyła Pani Dyrektor Marzena Adamus, dziękując także wszystkim pracownikom szkoły – w tym nauczycielom przygotowującym uczniów do występów, wśród których były Panie Justyna Śpiewak, Ewa Brela, Barbara Michalczewska i Kinga Michalczewska. Końcowym akcentem Gminnego Dnia Seniora była zabawa taneczna.