Archiwum dzienne: 8 listopada 2021

Nasza uczennica Natalia Orczyk – laureatką

NATALIA ORCZYK – uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie reprezentowała naszą szkołę i jednocześnie gminę Brody w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznych ,,Śpiewamy dla Ciebie – POLSKO!”. Uczennica zajęła I miejsce!

    Organizatorem konkursu był Świętokrzyski Kurator Oświaty przy współpracy z:
– Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
– Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
– Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Wojewoda Świętokrzyski – Pan Zbigniew Koniusz oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego- Pan Andrzej Bętkowski.

Celem konkursu było:
– poszerzanie wiedzy o losach kraju i jego historii upamiętnionej w pieśniach patriotycznych, -rozwijanie świadomości historycznej dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej,
– kształtowanie wśród uczniów postaw szacunku dla ludzi, którzy walczyli i ginęli za Polskę,
-wspieranie uzdolnionych artystycznie uczniów poprzez umożliwienie im prezentacji własnych umiejętności na forum pozaszkolnym,
– aktywizowanie środowiska szkolnego do udziału w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym.

  Uczniowie, którzy włączyli się do tego projektu, mieli przygotować nagranie utworu o treści patriotycznej oraz teledysk.
   Do udziału w konkursie zakwalifikowano 139 utworów muzycznych wykonanych przez solistów oraz zespoły muzyczne z różnych przedszkoli, szkół i placówek z terenu woj. świętokrzyskiego w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii, w której brała udział NATALIA, czyli klasy IV- VIII, indywidualnie rywalizowało ze sobą 90 wykonawców.
Nagrody i dyplomy w konkursie ufundowali: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Jesteśmy bardzo dumni z naszej uczennicy. Natalia już od kilku lat pod opieką J. Śpiewak reprezentuje szkołę w różnych uroczystościach i konkursach o charakterze patriotycznym oraz zdobywa wysokie noty.

 

Brawo NATALKO!!! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych!!!

 

,,Śpiewamy dla Ciebie – POLSKO!”- Natalia Orczyk