ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Kolejny już raz nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program adresowany jest do uczniów klas IV_VIII oraz ich rodziców.

Głównym celem programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Założenia programu:

I Przyswojenie wiedzy o tym, że:

  1. Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem;
  2. Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne;
  3. Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia
  4. Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości
  5. Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina , rówieśnicy i środki masowego przekazu;
  6. Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali;
  7. Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież;
  8. Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia;
  9. Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym