Przygoda z angielskim – nauka przez działanie

W ramach projektu „Przygoda z angielskim” realizowanym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, uczniowie klasy V uczestniczą w dodatkowych zajęciach języka angielskiego Jeden raz w tygodniu uczniowie spotykają się, poznają zwyczaje zwyczaje krajów europejskich oraz utrwalają słownictwo i gramatykę. Aktywna forma zajęć pomaga w szybkim zapamiętywaniu słownictwa i ułatwia naukę komunikacji. Na jednym z takich spotkań uczniowie piekli gofry jednocześnie uczyli się słownictwa związanego z jedzeniem.